Z današnjo razglasitvijo rezultatov je tudi uradno konec srednješolskega izobraževanja. Mariborski dijaki so uspešno zaključili šolanje, med njimi je kar 13 zlatih maturantov.

Na spletni strani Državnega izpitnega centra so danes ob 7. uri zjutraj razkrili težko pričakovane rezultate splošne mature. Kljub zahtevnemu študijskemu letu in drugačnemu poteku mature so dijaki to letos opravili uspešno. 

K spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature se je prijavilo 6078 dijakov s 84 šol, ki so maturo opravljali iz 35 različnih predmetov.

Na mariborskih gimnazijah dobri rezultati

Najboljše so se odrezali dijaki II. gimnazije Maribor, kjer od 166 dijakov, ki so pristopili k maturi, le en dijak ni zbral dovolj točk. Uspešnost dijakov je bila torej kar 99,4 odstotna, s šestimi zlatimi maturanti.

Dijakinje in dijaki Prve gimnazije Maribor so dosegli 97,6 odstotno uspešnost. Maturo je opravljalo 164 dijakov, med njimi imajo tudi pet zlatih maturantk in maturantov.

Na III. gimnaziji Maribor so dijaki dosegli 90 odstotno uspešnost, k maturi je namreč pristopilo 130 dijakov, 13 je bilo neuspešnih. Zlatega maturanta letos pri njih ni bilo. 

Kot je za Mariborinfo povedala ravnateljica Marija Lešer, so z rezultati mature zelo zadovoljni in ponosni na dijake, da so uspešno končali šolanje kljub vsem stiskam in težavam, ki jih je prineslo letošnje šolsko leto. »Moram povedati, da tisti, ki niso bili popolnoma uspešni pri maturi, morajo popraviti le en ali največ dva predmeta, kar pa bodo lahko naredili v jesenskem roku. Nekaj dijakov ni pristopilo k prvemu roku mature iz različnih razlogov, ti so povezani tudi z epidemijo.«

Na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška je letos k maturi pristopilo 89 dijakov, uspešnost na maturi pa je bila 90-odstotna. Povprečno število doseženih točk v generaciji je bilo višje kot preteklo leto. Zlata maturanta sta bila dva: Urška Ferlež in Matej Zazijal. 

»Mnogo dijakov je na maturi doseglo 25 ali več točk, večina pa je s svojim znanjem pri tujih jezikih izkazalo tak nivo znanja, da so prejeli tudi certifikat. Uspeh na maturi je po naši oceni dober, še posebej v luči zahtevnega pouka na daljavo. Za tak uspeh se moramo zahvaliti dijakom, ki so priprave vzeli dovolj resno, profesorjem, ki so v času pouka na daljavo delali zelo prizadevno, pa seveda staršem, ki so doma nosili velik del bremena moralnih spodbud svojim mladostnikom,« je za Mariborinfo povedal ravnatelj Samo Repolusk.

Letos več zlatih maturantov

Letošnje ocene na maturi kljub epidemiji primerljive s preteklimi leti. Kriteriji za ocene so se pri matematiki spustili, pri slovenščini zvišali. Po podatkih Državne izpitne komisije je letos 280 zlatih maturantov iz vseh koncev Slovenije, lani je bilo teh 236. Med njimi je 184 deklet in 96 fantov. Najboljši maturanti so razpršeni po vsej Sloveniji, saj prihajajo iz 43 gimnazij iz različnih koncev Slovenije.

Diamantnih maturantov, ki so dosegli vse možne točke, je letos 11, kar je trije več kot lani.

Starejše novice