Ob desetletnici delovanja Filozofske fakultete v Mariboru in Dnevu Filozofske fakultete so podelili Miklošičeve nagrade.

Tovrstno prireditev so letos izvedli prvič, saj je ta povezana z desetletnico delovanja Filozofske fakultete v Mariboru. Svečanost so združili s podelitvijo Miklošičeve nagrade, ki jo je za življenjsko delo in prispevek k uveljavitvi in ugledu fakultete prejel red. prof. dr. Nenad Miščević. Posebno nagrado ob prazniku fakultete je dobil izr. prof. dr. Martin Kramar za njegov izjemen prispevek k razvoju pedagoške stroke.

Tradicionalno so podelili še sedem Miklošičevih priznanj študentom za izjemna in nadpovprečna magistrska dela. Hkrati pa so izkoristili priložnost, da so se z jubilejnimi priznanji zahvalili sodelavcem, ki letos praznujejo 10-, 20- ali 30-letno zvestobo Univerzi v Mariboru.

Miklošičeva nagrada za življenjsko delo filozofu prof. dr. Nenadu Miščeviću

Miklošičevo nagrado Filozofske fakultete Univerze v Mariboru v letu 2017 je za življenjsko delo in prispevek k razvoju, uveljavitvi  ter ugledu fakultete prejel red. prof. dr. Nenad Miščević. V več kot štirih desetletjih je red. prof. dr. Nenad Miščević vzgojil cele generacije filozofov in filozofsko razmišljujočih ljudi. Je eden od pionirjev analitične filozofije v Sloveniji ter najpomembnejši in najvplivnejši slovenski analitični filozof. Njegov izjemno bogat in odmeven znanstveni opus je edinstven po širini, pestrosti in globini, njegov večdesetletni družbeni angažma pa vzgled mlajšim filozofom in filozofinjam. Dr. Nenad Miščević predava filozofijo na Oddelku za filozofijo na Filozofski fakulteti v Mariboru in na Central European University v Budimpešti.

Nagrada prof. dr. Martinu Kramarju za izjemen prispevek k razvoju pedagoške stroke

Nagrado ob Dnevu Filozofske fakultete v letu 2017 je prejel izr. prof. dr. Martin Kramar za izjemen prispevek k razvoju pedagoške stroke. Bogato in ustvarjalno delo izr. prof. dr. Martina Kramarja je vse od ustanovitve Pedagoške akademije, nato Pedagoške fakultete in uveljavitve Filozofske fakultete prežeto s prizadevanji za začetek študija pedagogike na mariborski univerzi. S svojim delom je pomembno prispeval k nastanku Oddelka za pedagogiko, ki prav v letu 2017 obeležuje 20-letnico svojega delovanja, s katerim  pomembno prispeva k uveljavljanju pedagoških študijskih smeri, predstavljajočih večinski delež kakovostne študijske ponudbe Filozofske fakultete.

Priznanja za sedem študentov

Podelili so tudi Miklošičeva priznanja študentom za izjemna in nadpovprečna magistrska dela. Na študijskem področju psihologija je priznanje prejela Sara Mičič, na študijskem področju pedagogika je priznanje dobila Ida Haramija, na študijskem področju filozofija je priznanje dobil Tadej Todorović, na študijskem področju prevajalstvo je bila nagrajena Julija Neudauer, na študijskem področju anglistika/amerikanistika je bil nagrajen Jožef Kolarič, na študijskem področju slovenistika je priznanje prejel Marko Drobnjak in na študijskem področju sociologija je priznanje prejela Mojca Marič.

Jubilejna priznaja Filozofske fakultete UM so prejeli: Marija Kraner, doc. dr. Danijela Lahe, Marcela Marsel, doc. dr. Anton Ravnikar, Darja Štrucl, Jasna Žolnir, doc. dr. Melanija Larisa Fabčič, doc. dr. Simona Pulko, izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes, doc. dr. Uroš Horvat, Aleks Logar.

Starejše novice