Foto: Zbornica za Arhitekturo in prostor Slovenije
Na arhitekturnem natečaju za novo Zdravstveno postajo Tezno, ki ga je razpisala Mestna občina Maribor, je bila kot najboljša izbrana rešitev skupine na čelu z Urošem Lobnikom. Gradnja bi se lahko začela konec leta 2022.

Mestna občina Maribor je predstavila rešitev, ki je zmagala na natečaju, s katerim je občina iskala arhitekturne rešitve za novo Zdravstveno postajo Tezno. Ob ambulantnih prostorih, bosta tam tudi lekarna in Četrtni center Tezno.

Prvo nagrajena idejna rešitev, pod katero se poleg Uroša Lobnika podpisujejo še David Mišič, Žiga Kreševič, Sašo Žolek, Goran Piršić, Davor Fistrič in Maja Žalik, je prepričala ocenjevalno komisijo »zaradi širšega urbanističnega koncepta, smiselne ureditve javnega parterja, čitljive arhitekturne misli ter kompaktne, racionalne in prilagodljive programske zasnove«.

»Elaborat kakovostno umesti četrtni center ob Prekmursko ulico in spretno locira glavni vhod v zdravstveni dom ter vhod v lekarno na skupno vhodno ploščad. Tako tudi bodoča poglobitev knjižničnega dela četrtnega centra z atrijem pripomore h kompleksnejšemu dojemanju osrednje vhodne ploščadi,« je med drugim poudarila komisija.

Na razpis prispelo 13 rešitev, prvo nagrado prejeli Lobnik in ekipa

Na omenjen razpis je prispelo 13 rešitev, komisija pod vodstvom podžupana Gregorja Reichenberga pa je Lobniku in ostalim arhitektom dodelila prvo nagrado v višini 7500 evrov. Komisija je podelila tudi drugo in tretjo nagrado ter tri priznanja.

Lobnikova ekipa je zmagala tudi na nedavno objavljenem natečaju za izbiro najprimernejše arhitekturne rešitve za zdravstveno postajo Tabor na Jezdarski ulici, ki je prav tako kot tezenska dotrajana in nujno potrebuje nove prostore

»Gre za izjemno pomembno ustanovo. Zdravstveni dom na Teznu že dolgo potrebujemo in mislim, da je to samo ena izmed rešitev, ki jih je ta ekipa v dveh letih uspela sproducirati. Naj pri tem povem še, da zdravstvena postaja na Taboru prav tako gre naprej. Vesel sem, da to delajo mariborski arhitekti, povezani v konzorcij in verjamem, da bosta objekta, prav zaradi istočasnosti projektiranja, dala neki odtis mesta na področju zdravstva in to na dveh lokacijah, ki jih nujno potrebujemo,« je ob predstavitvi zmagovalne rešitve povedal župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič.

Gradnja bi se naj pričela leta 2022

Naložba v novo zdravstveno postajo Tabor je ocenjena na približno štiri do pet milijonov evrov. Uresničitev prvo nagrajene arhitekturne rešitve za postajo Tezno pa bi lahko zahtevala skoraj devet milijonov evrov, vendar je komisija pred pripravo projektne dokumentacije že predlagala določene racionalizacije in prilagoditve.

Gradnja bi se naj pričela leta v letu 2022. V vsakem primeru pričakuje občina pri izgradnji novih postaj pomoč države.

Ambulante družinske medicine zdravstvene postaje Tezno se trenutno nahajajo v dotrajanem objektu pri industrijski coni Tezno, ki ga lastnik Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije želi prodati. Novogradnja se načrtuje pri Osnovni šoli Martina Konšaka na drugi strani mestne četrti.

Dotrajani objekt bo tako sedaj zamenjala sodobna zgradba z lekarno. Zraven nove Zdravstvene postaje Tezno je predviden tudi četrtni center Tezno s knjižnico in večnamensko dvorano.

»Od sedmih organizacijskih enot bo tukaj sodelovalo naših pet organizacijskih enot. Tako je v zdravstveni postaji Tezno predvidenih sedem ambulant družinske medicine, potem je celi trakt namenjen razvojnim ambulantam za naše otroke in mladostnike. Tukaj sodeluje tudi naša enota medicine dela, prometa in športa z dvema ambulantama, prav tako tudi ginekologija in zobozdravstvo z laboratorijem. Gre za celostno obravnavno znotraj ene hiše,« pa poudarja Jernej Završnik, direktor Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.

Komentarji (3)

Pomazanje (ni preverjeno)

youtube.com/watch?v=NDVYHacZiBg

Jaz mislim (ni preverjeno)

kaj je problem 5 milijonov za taborsko ambulanto ? Za tribuno LV ni problem 8 milijonov dobiti? Barabe .

Gucibuci (ni preverjeno)

Zakaj ministerstvo ne da tega denarja???

In reply to by Jaz mislim (ni preverjeno)

Starejše novice