Vir: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor
Mariborski stanovanjski sklad je objavil razpis za dražbo nepremičnin v lasti sklada. Na dražbi bodo skušali prodati dve stanovanji v središču mesta. Dražba bo potekala že jutri, najcenejše stanovanje pa se prodaja za 74 tisočakov.

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je razpisal dražbo občinskih stanovanj v Mariboru in okolici. Gre za dve prazni stanovanji, katerih obnova ekonomsko ni utemeljena. 

»Stanovanji, ki se prodajata, sta zaradi svoje tehnične neprimernosti neuporabni za reševanje stanovanjskih problemov, za obnovo pa bi bilo potrebno zagotoviti prevelika finančna sredstva, katerih z vidika gospodarnosti ni možno utemeljiti,« so za Mariborinfo razložili na mariborskem stanovanjskem skladu.

Ob tem razlagajo, da se na vsakokratno dražbo Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor uvrstijo nepremičnine, za katere strokovne službe ugotovijo, na podlagi analize stroškov obnove izpraznjene nepremičnine, nerentabilnost investicije.

Zato jih vključijo v plan prodaje letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za tekoče leto. Upoštevaje navedeno bodo sedaj na javni dražbi skušali prodati stanovanji na naslovu Cankarjeva ulica 26 A in Tyrševa ulica 18 v Mariboru.

Na dražbi dve trisobni stanovanji

Na dražbi bodo ponudili stanovanje v prvem nadstropju stavbe na Cankarjevi ulici 26 A v Mariboru. Gre za trisobno stanovanje v velikosti 116 kvadratnih metrov. Izklicna cena stanovanja je 74.000 evrov.

Pri tem na stanovanjskem skladu dodajajo, da je bilo izdelano statično mnenje, ki ugotavlja, da je strop nad pritličjem močno razpokan in mestoma povešen zaradi poškodovanih lesenih tramov, ki so posledica zamakanja. Močno razpokane so tudi predelne stene.

Prav tako bodo na dražbi ponudili pritlično stanovanje na naslovu Tyrševa ulica 18. Gre za trisobno stanovanje v velikosti 111 kvadratnih metrov, izklicna cena stanovanja pa je 100.000 evrov.

Dražba bo potekala že jutri

Dražba bo potekala v četrtek, 27. oktobra, ob 9. uri in 9.30 v prostorih Hotela City Maribor. Pri tem se morajo dražitelji pravočasno prijaviti na kraju javne dražbe, 15 minut pred posameznim sklopom javne dražbe.

Dražba bo namreč potekala v dveh delih, in sicer:

  • ob 9. uri za nepremičnino pod zaporedno številko 1,
  • ob 9.30 za nepremičnino pod zaporedno številko 2.

Dražitelji se morajo na dražbi identificirati z osebnim dokumentom. Pooblaščenci morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, zakoniti zastopniki družb pa izpis iz sodnega registra.

Pri tem morajo dražitelji predložiti še nekatere osebne podatke pa tudi kopijo dokazila o plačilu varščine.

Izkupiček od prodaje bo Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor namenil za investicijsko vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb.

V kolikor pa predmetni nepremičnini na tokratni javni dražbi ne bosta prodani, pa bo sklad izvedel novo javno dražbo, predvidoma še letos.

Komentarji (1)

Annet (ni preverjeno)

Srce ne boli ob takih dražbah, ker vem, da je nekdo izgubil dom. Sama nikoli ne bi mogla živeti v takem stanovanju

Starejše novice