Slika je simbolična (foto: Bobo).
Mariborska občina načrtuje v Razvanju gradnjo fekalne in meteorne kanalizacije, s čimer bodo na fekalno omrežje priključili 120 objektov, 48 pa na meteorno kanalizacijo. Četudi je projekt že leta v nastajanju, pa se je sedaj še dodatno podražil.

V severnem delu Razvanja, ki leži na obrobju Maribora, se odvija pomemben komunalni projekt, ki obljublja izboljšanje kakovosti življenja občanov.

Mestna občina Maribor namreč želi zgraditi fekalno in meteorno kanalizacijo, in sicer tam kjer javno kanalizacijsko omrežje še ni v celoti zgrajeno. Sistem naj bi tako omogočil priključitev 120 objektov oziroma 331 prebivalcev na novo fekalno omrežje in 48 objektov oziroma 115 prebivalcev na meteorno kanalizacijo.

»Sistem bo energetsko nevtralen, saj bodo vsi kanali gravitacijski. Kanali se bodo priključevali na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje in prek tega na centralno čistilno napravo,« razlagajo na Mestni občini Maribor.

Kot pa je razvidno iz gradiva za današnjo sejo mestnega sveta občine, pa se je načrtovani projekt sedaj močno podražil

Projekt prijavili že leta 2022

Projekt naj bi vključeval gradnjo fekalne kanalizacije oziroma enajstih kanalov v skupni dolžini 3360 metrov, nadomestitev dotrajanega vodovodnega cevovoda v skupni dolžini 1359 metrov in gradnja meteorne kanalizacije oziroma gradnjo šestih kanalov v dolžini 703 metrov.

Mestna občina Maribor je aprila leta 2022 projekt prijavila na razpis za pridobitev sofinanciranja iz načrta za okrevanje in odpornost ministrstva za okolje in prostor prejšnje vlade.

Po pregledu vloge in dokumentacije pa je sedanje ministrstvo za naravne vire in prostor v marcu prejšnjega leta občino pozvalo k dopolnitvi vloge zaradi razporejanja stroškov na upravičene in neupravičene, nove časovnice in s tem povezane nove dinamike financiranja.

Projekt se je podražil za 165 tisočakov

Na mariborski občini razlagajo, da so bili kot neupravičeni ocenjeni med drugim stroški projektantskega in geodetskega nadzora pa tudi stroški gradnje obveznega dela spojnih kanalov za hišne priključke, zaradi česar so morali posodobiti popis del in projektantski predračun.

Projekt gradnje fekalne in meteorne kanalizacije v Razvanju je bil sprva ocenjen na 2,37 milijona evrov. Zaradi že prej navedenih razlogov in zaradi upoštevane inflacije pa se je vrednost celotnega projekta sedaj povečala za 165 tisoč evrov in bo tako po novih cenah znašal 2,43 milijona evrov. Spremembo vrednosti projekta bo sedaj moral potrditi še mestni svet.

»Načrtovana naložba v gradnjo meteorne kanalizacije - severni krak ter nadomestitev dotrajanega vodovodnega cevovoda v severnem delu naselja Razvanje je naložba v izboljšanje okolja,« poudarjajo na mariborski občini.

Pri tem pa zaključujejo, da bo naložba omogočila ustrezno ravnanje s padavinsko odpadno vodo v skladu s predpisi, zamenjava vodovodnega cevovoda pa bo zmanjšala izgube v vodovodnem sistemu in s tem zagotovila pogoje za skrbnejše ravnanje s pitno vodo.

Starejše novice