Slika je simbolična.
Prenova malih počivališč ob avtocestah lahko steče.

Projekt poenotenja celostne podobe malih počivališč na avtocestnem omrežju, ki so ga na Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji napovedali že pred nekaj leti, lahko steče.

Upravljavec avtocest in hitrih cest je obnovo dvanajstih počivališč, na katerih ni bencinskih servisov, zaupal družbama Hidrotehnik in KPL v skupnem nastopu, pogodbena vrednost je 10,4 milijona evrov brez davka na dodano vrednost.

Javno naročilo razdeljeno na tri sklope

Na slovenskem omrežju avtocest in hitrih cest je sicer 54 velikih počivališč, torej takšnih z bencinskim servisom in večjo gostinsko ponudbo, in 14 malih, pri čemer je eno namenjeno kontrolni točki na pomurski avtocesti.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji se je že proti koncu 2018 odločila, da se bo lotila prenove in poenotenja celostne podobe malih počivališč. Po prvotnih načrtih naj bi projekt stekel v 2019, a se je nekoliko zavlekel, vmes je posegla še epidemija covida-19.

Javno naročilo za izbor izvajalcev, ki so ga razdelili na tri sklope, torej za štajerski in pomurski krak, za gorenjski krak in za primorski krak, je bilo tako objavljeno sredi lanskega septembra.

Odločitve o oddaji naročil po treh sklopih so bile na portalu javnih naročil objavljena sredi februarja, iz njih pa je razvidno, da je bila pri vseh treh sklopih kot najbolj ugodna ponudba izbrana skupna ponudba družb Hidrotehnik in KPL.

Štajerski in pomurski krak

Za štajerski in pomurski krak je bila ponudba ljubljanskih družb nekaj pod 4,56 milijona evrov brez davka na dodano vrednost.

Za ta sklop so se potegovali še slatinski GIC Gradnje, v skupnem nastopu celjski Remont in žalski Remont NG, skupaj celjski Voc, soboški Pomgrad in Cestno podjetje Ptuj ter v skupnem nastopu ljubljanski IMP in krški Kostak.

Za gorenjski krak je izbrana ponudba Hidrotehnika in KPL vredna 3,23 milijona evrov brez davka na dodano vrednost, za ta del posla pa so se potegovali še Gorenjska gradbena družba iz Kranja, v skupni ponudbi kranjski Garnol in ljubljanski Mapri proasfalt ter prav tako v skupnem nastopu ljubljanska CVP in Tosidos.

Za primorski krak bo medtem Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji Hidrotehniku in KPL odštela 2,59 milijona evrov brez davka, ponudbe pa so oddali še Kolektor CPG, skupaj IMP, Kostak in ljubljanski IGFC, Cestno podjetje Koper, družba Godina iz Kozine in v skupnem nastopu CVP in Tosidos.

Na pomurski hitri cesti obnova počivališča Dolinsko

Na kraku med Karavankami in Obrežjem bodo sicer rekonstruirana postajališča Lipce jug in Lipce sever ter Povodje vzhod in Povodje zahod, na kraku med Šentiljem in Koprom postajališča Risnik, Studenec jug in Studenec sever, Zima jug in Zima sever, Polskava zahod in Polskava vzhod ter na pomurski hitri cesti počivališče Dolinsko.

Na Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji so za STA pojasnili, da je odločitev o izboru izvajalca pravnomočna, zato je stekel postopek sklenitve pogodbe.

Dela se bodo začela predvidoma konec tega meseca. Konec prenove je sicer predviden v letu 2023, a večino malih počivališč naj bi prenovili že letos.

Vseh hkrati ne bodo prenavljali, saj želijo, da so posamezna še vedno odprta in na voljo uporabnikom.

Dolinsko končano že julija

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji načrtuje, da bodo letos, predvidoma do sredine julija, prenovili počivališča Zima sever, Polskava vzhod, Dolinsko, Povodje vzhod, Lipce jug, Studenec sever in Studenec jug.

Na počivališčih Zima jug, Polskava zahod, Povodje zahod in Lipce sever, bo prenova stekla po zaključku prenove navedenih sedmih, medtem ko je prenova počivališča Risnik predvidena v začetku 2023.

Počivališča, katerih podoba trenutno ni enotna, v nekaterih primerih pa objekti in okolica dajejo vtis neurejenosti, bodo, kot zagotavljajo na družbi za avtoceste, po končani rekonstrukciji urbano in moderno urejena.

Kakšen bo izgled?

Predvideno je, da bodo imela počivališča prostor za okrepčevalnico, sanitarni del s toaletnimi prostori, prostor za kadilce s kadilnico, urejeno igrišče in prostor za počitek ter informacijsko točko, na kateri bo dostop do prometnih, turističnih in vremenskih informacij.

Ker bo nanje prepovedan dostop za težka tovorna vozila, naj bi bila tudi prijaznejša za uporabnike osebnih vozil.

Poleg tega bodo imela počivališča videonadzor, na Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji pa napovedujejo še novo komunalno opremljenost in preplastitev asfalta z novo prometno opremo.

V nadaljevanju bodo po napovedih izbrali še izvajalce spremljajočih dejavnosti, med katere sodijo na primer gostinska dejavnost, prodaja sadja in zelenjave ter brezalkoholnih pijač in prodaja spominkov oziroma lokalnih izdelkov.

Razpis za najemnika je trenutno v sklepni fazi priprave.

Za kaj bodo poskrbeli ponudniki?

Izbrani ponudniki bodo morali med drugim skrbeti še za vsakodnevno čiščenje sanitarij, celotne površine in neposredne okolice, za redno košnjo, dnevni nadzor nad brezhibnostjo stanja površin ter po potrebi praznjenje posod z odpadki in odvoz smeti v sodelovanju z lokalno komunalno službo.

Starejše novice