Maribor je že 11 let Otrokom prijazno Unicef mesto, po Borutu Ambrožiču pa vodjo projekta prevzema Zdenka Križanič. Njena pomočnica bo Nina Kirbiš.

Po napovedih bo do leta 2025 okoli 60 odstotkov ljudi živelo v mestih. Otrokom prijazna Unicef mesta so mesta, v katerih župani sprejmejo obveznost, da bodo pospešeno razvijali programe za otroke. Pobudo so leta 1996 sprožili Unicef in UN-Habitat, da bi ukrepali na podlagi resolucije, ki je bila sprejeta na drugi konferenci Združenih narodov o človeških naseljih (Habitat II), da bi mesta postala primerna za življenje vseh. Sklep te konference je bil, da je dobro počutje otrok končni pokazatelj zdravega habitata, demokratične družbe in dobrega upravljanja.

Otrokom prijazno Unicef mesto Maribor

Unicef Slovenija s projektom v lokalnem okolju spodbuja razvijanje mesta po meri otrok, ki je prijazno in varno, z urejenimi otroškimi igrišči in zelenicami, z izboljšano varnostjo za otroke v prometu, z ustrezno zdravstveno oskrbo, z možnostjo za participacijo najmlajših občanov. V razvitih državah dajejo projektni partnerji poudarek reševanju okoljevarstvenih problemov, izboljševanju rekreativnih površin, razvijanju zelenih površin, ureditvi prometa s ciljem izboljšanja varnosti otrok in akcijam zbiranja sredstev za posebne projekte v korist otrok. Vsako okolje si svoj akcijski načrt prilagodi glede na najbolj akutne probleme in odprta vprašanja.

V praksi gre za mesto ali skupnost, v katerem so glasovi, potrebe, prednostne naloge in pravice otrok sestavni del javnih politik, programov in odločitev. Nova gorica je bila prva v Sloveniji, ki je pridobila ta častni a hkrati z veliko odgovornostjo povezan naziv. Med zadnjimi se je mreži Otrokom prijaznih Unicef mest v Sloveniji pridružila Mestna občina Ptuj v letu 2017. Maribor se je v mrežo Otrokom prijaznih Unicef mest vključil leta 2008.

Takratna predsednica Unicef Slovenija Zora Tomič in mariborski župan Franc Kangler sta podpisala pogodbo, s katero je Maribor pristopil k mednarodnemu projektu, ki združuje mesta v skrbi za dobrobit otrok v okoli 40 državah sveta.

Župan kot zagovornik otrok v mestu

Župan s svojo častno izjavo postane nosilec projekta in zagovornik otrok v mestu, hkrati pa določi vodjo projekta, ki proaktivno deluje za izboljšanje položaja otrok v mestu, tudi v obliki različnih projektov za otroke. Prva je to častno funkcijo v mestu prevzela Martina Ravter, leta 2016 pa s sklepom župana Andreja Fištravca humanitarec in strokovnjak na področju človekovih pravic, Borut Ambrožič. Mestna občina Ptuj se je leta 2017 kot 14. mesto pridružila mreži Otrokom prijaznih Unicef mest v Sloveniji.

Dosedanji vodja projekta Otrokom prijazno Unicef mesto Maribor, Borut Ambrožič je o mariborskem projektu povedal: »Otrokom prijazno mesto je mesto, skupnost ali kateri koli sistem lokalnega upravljanja, ki se zavzema za izboljšanje življenja otrok v njihovi pristojnosti z uresničevanjem njihovih pravic, kot so navedene v Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov z resolucijo št. 44/25 z dne 20. novembra 1989.«

»Ta pomemben mednarodni dokument smo s partnerji predstavili širši javnosti v obliki projekta mala knjiga – velika vsebina. E-knjiga je mladim na bolj zanimiv in manj suhoparen način približala člene konvencije in pravice otrok in mladih z ilustracijami z likom zajčka, ki naj bi deloval kot neke vrste ambasador otrokovih pravic, avtorice Tanje Simonič Korošak in risbic več kot sto otrok iz mariborskih šol in vrtcev. Slednje so bile izbrane s strani predstavnic Umetnostne galerije Maribor in Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru ter razstavljene v razstavišču fakultete. Prvo nagrajena risba krasi platnico e- knjige, ki je kot socialna inovacija prejela leta 2018 priznanje Štajerske gospodarske zbornice,« je še povedal Ambrožič.

E-knjigo o otrokovih pravicah lahko prelistate ali si jo prenesete tukaj.

Projekt je bil lokalni poskus tudi na nacionalni ravni osvestiti družbo, predvsem pa mlade, in jim tako na sodoben način posredovati osnovna vedenja o njihovih pravicah in dolžnostih. Če ne poznaš svojih pravic, težko veš, kdaj so kršene. V tem šolskem letu je v 20 javnih osnovnih šolah, vključno z Osnovno šolo Gustava Šiliha, ki je namenjena učencem s posebnimi potrebami, bilo vpisanih 8200 učencev. V izvedenih projektih smo se trudili vključevali mlade in vse relevantne deležnike. Sodelovanje in povezovanje je rdeča nit EU Agende 2030.

Primer dobre prakse sodelovanja v projektu Otrokom prijazno mesto je prenova otroškega peskovnika in nadomestna zasaditev v žledolomu uničene vrbe v mariborskem mestnem parku leta 2016. V projektu ‘Mestni park – otrokom prijazno – zeleno okolje’, ki je sledil zastavljeni strategiji projekta ‘Otrokom prijazno Unicef mesto Maribor’, so združili Mestna občina Maribor, Unicef Slovenija, Hortikulturno društvo Maribor, Snaga d.o.o in Podravsko gozdarsko društvo.   

Nova vodja projekta Otrokom prijazno Unicef mesto Maribor in njena pomočnica sta mestna svetnica Zdenka Križanič in Nina Kirbiš, zaposlena na Uradu za kulturo Mestne občine Maribor.

Starejše novice