Foto: Miloš Vujinović
Odlok o organizaciji in delu na področju uprave Mestne občine Maribor, ki se predlaga v sprejem, predstavlja prvo fazo oziroma uvod v reorganizacijo mestne uprave.

Mestna občina Maribor pristopa k celoviti reorganizaciji mestne uprave. 

S sprejemom navedenega odloka bodo določeni temelji za drugo fazo organizacije, torej za pripravo in sprejem akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, s katerim bodo določile notranje organizacijske enote in pa sistemizirala se bodo nova delovna mesta.

Kaj prinaša odlok?

Vsebinsko predlog odloka določa splošna vprašanja organizacije in delovnega področja mestne uprave, kot so:

 • organizacijo mestne uprave,
 • naloge mestne uprave,
 • organe mestne uprave,
 • notranje organizacijske enote mestne uprave,
 • njihova delovna področja,
 • način vodenja organov mestne uprave in
 • naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja mestne uprave.

Kakšni so cilji?

Z drugačno organizacijo želijo doseči boljšo učinkovitost in optimalno delovanje mestne uprave.

»Krepiti želimo specializacijo - to pomeni, da se vsak ne bo ukvarjal z vsem ampak se bodo naloge bolj specializirali,« pravi Milena Bratušek iz kabineta župana.

S tem želijo doseči večjo strokovnost, hitrejšo odzivnost, večjo preglednost in boljši nadzor. Prav tako želijo zadovoljiti organiziranost mestne uprave zakonskim zahtevam in potrebam okolja.

Različni uradi, podobne naloge

Doseči želijo tudi izvrševanje nalog brez podvajanja.

»Ugotavlja se, da se znotraj uradov dogaja da različni uradi opravljajo enake ali podobne naloge ne da bi vedeli,« dodaja Bratušek.

Doseči želijo torej jasno razmejitev nalog med uradi, hkrati pa želijo tudi nekako urediti razmerja med njimi.

Občina bo dobila dva nova urada

Z odlokom bodo ustanovili dva nova urada, tako da jih bo po novem skupno devet.

Uradi Mestne občine Maribor:

 • urad za finance in proračun,
 • urad za gospodarstvo,
 • urad za razvojne projekte in investicije,
 • urad za splošne zadeve,
 • urad za prostor in bivanjski razvoj,
 • urad za mobilnost, infrastrukturo in okolje,
 • urad za vzgojo, izobraževanje in šport,
 • urad za zdravje, socialno varnost in medgeneracijsko povezovanje ter
 • urad za kulturo.

Z odlokom določajo tudi naloge teh uradov.

»V bistvu, se služba za razvojne projekte in investicije, ki je bila prej umeščena direktno pod župana, seli v mestno upravo in dobi sedaj pomen urada,« je pojasnila Bratušek.

Urad za komunalo, promet in prostor pa so razdelili na dva dela, in sicer na urad za mobilnost, infrastrukturo in okolje ter urad za vzgojo, izobraževanje in šport.

Priprava na drugo fazo

Notranje organizacijske enote, ki se ustanavljajo z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest znotraj organov mestne uprave pa so sektorji in službe.

To so predmet druge faze reorganizacije, se pravi priprave akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Naloge, vezane na župana, pa se bodo še naprej izvajale v njegovem kabinetu.

Komentarji (7)

44 (ni preverjeno)

organizacija oz reorganizacija ..skratka nastavljanje svojih in podobnih in odstavljanje neposlusnih

Tajna policijs… (ni preverjeno)

https://youtu.be/vjuOCJKgnkY
https://youtu.be/Zh_tFm-zjcE
zurnal24/slovenija/jansa-obupan-stopil-pred-kamere-to-naj-bi-v-parlamentu-pocela-svoboda-

In reply to by 44 (ni preverjeno)

AnGus (ni preverjeno)

Milena Bratušek - zelo sposobna gospa! Bo vse strokovno uredila, na najvišjem možnem nivoju! *sigh* ;)

Verjetno bodo še 20 novih ljudi zaposlili.

Dr. Klošar (ni preverjeno)

Za začetek naj zamenjajo župana. Bo takoj bolje.

lmfao (ni preverjeno)

Kot so že vsi povedali - zgolj pozicioniranje svojih kadrov in "kaznovanje" neposlušnih s premeščanjem ali nižanjem plač.

Konec gnile ju… (ni preverjeno)

Zdruzen maribor nestrpno pričakuje odstop aleksanderja arsenov-ić iz delovnega mesta za zupana maribor potrebuje bolj kompetentnega in predvsem sposobnega zupana kar seveda arsenovic-NI!!!!!odlocitev je nepreklicna in nujna-mariborcani resimo maribor!!!!!

Blader (ni preverjeno)

So jih čudovito nabili na MS in umaknili točko. Vsaj enkrat bravo svetniki za razum.

Starejše novice