Slika je simbolična (foto: Jure Banfi).
Mariborski mestni svetniki so danes kljub nekaterim pomislekom potrdili odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del Pobrežja, kjer je na območju vzhodno od Nove ulice predvidena gradnja 31 stanovanjskih hiš.

Pristojna občinska služba je ponovila, da načrt ne posega v zaščiteno območje Stražunskega gozda.

Nekateri mestni svetniki so imeli sicer pomisleke. Predstavnik Liste Franca Kanglerja - NLS Milan Mikl je kot problematično izpostavil dodatno obremenitev tamkajšnjega kanalizacijskega sistema, zaradi česar je vodstvo sosednje mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci predlagalo izgradnjo razbremenilnika v Brezju.

Predstavnik Liste za pravičnost in razvoj Stojan Auer je celo omenil možnost predloga za referendum, na katerem bi prebivalci Pobrežja odločali o izgradnji omenjene soseske. Na območju namreč že zdaj primanjkuje mest v vrtcih, po njegovem je sporno tudi poseganje v Stražun. 

»Se zavedamo, da posegamo v naravni spomenik, ki je zaščiten,« je vprašal.

Maja Reichenberg Heričko iz občinskega urada za komunalo, promet in prostor je pojasnila, da je zemljišče, na katerem je načrtovana novogradnja v obravnavi, že namenjeno stanovanjski gradnji in da so zanjo pridobljena vsa potrebna soglasja, tudi s strani zavoda za gozdove. 

»Ne posegamo v območje Stražuna,« je poudarila in dodala, da je na gozdu najbližjem delu predvideno otroško zemljišče, ki bo služilo tudi širši okolici.

Župan Saša Arsenovič je dodal, da se že gradi nov vrtec v Brezju, še en pa je načrtovan na območju ob Ulici Veljka Vlahoviča, kjer bo gradil stanovanja republiški stanovanjski sklad.

Dodatne posode za odpadke za gospodinjstva

Mestni svetniki so danes tudi potrdili spremembe občinskega odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Pri slednjem gre po besedah predstavnice občinske uprave Suzane Fras večinoma za manjša dopolnila, ki se v praksi že izvajajo, na primer ločeno zbiranje odpadne embalaže v rumenih vrečah v stanovanjskih hišah, izvajanje svetovalnih nadzorov in uvajanje podzemnih zbiralnic.

Odlok predvideva tudi dodatne posode za odpadke za gospodinjstva, umikajo pa se ekološki otoki.

Pod Hotelom Habakuk prvi dve uri brezplačni

Z novo spremembo odloka o občinskih cestah so odpravili napako, ki je bila narejena ob sprejetju dokumenta na eni od prejšnjih sej, in sicer so tudi uradno uvedli plačljivo parkiranje na območju pod Hotelom Habakuk pod Pohorjem vse dni v tednu, ne le v delovnih dneh. Prvi dve uri parkiranja sta brezplačni.

Med pobudami in vprašanji mestnih svetnikov je samostojni svetnik Zvonko Zinrajh predlagal, da občina na griču Piramida postavi osvetljeni napis Maribor.

»Se je prijelo kje v svetu in bi se tudi pri nas. In ne bi veliko stalo,« je dejal.

Lista kolesarjev in pešcev pa se je zavzela za posodobitev dotrajanega športnega parka Pobrežje.

Župan je mestni svet obvestil, da je vlada odločila, da poslovna stavba nekdanje Probanke na Trgu Leona Štuklja preide z Družbe za upravljanje terjatev bank v last države oziroma pod okrilje ministrstva za javno upravo.

S tem bo mogoča izselitev Upravne enote Maribor iz prostorov mestne občine, ki jo pričakuje v letu 2023.

Objava razpisa za direktorja novo oblikovane družbe Šport Maribor je po besedah Arsenoviča v skladu z napovedjo, da bo po združitvi dejavnosti Športnih objektov Maribor in smučarske dejavnosti Marproma objavljen razpis, kar pa ne izključuje možnosti, da se nanj prijavi tudi dosedanji direktor Športnih objektov Tadej Mežnar.

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
TonaTuna (nepreverjen)

Auer ima vedno neke "pomisleke" 🤦‍♂️

Starejše novice