Na Pobrežju bi lahko kmalu zraslo 31 stanovanjskih hiš. A okoliške stanovalce in druge Mariborčane skrbi predvsem eno dejstvo – novo naselje bi deloma posegalo v Stražunski gozd. Del gozda, ki predstavlja naravni spomenik, bi zato morali posekati. 

V Mestni četrti Pobrežje, natančneje na območju vzhodno od Nove ulice in severno od Stražunskega gozda, je predvidena izgradnja 31 stanovanjskih hiš z zunanjo ureditvijo in pripadajočo komunalno ter energetsko infrastrukturo. 

Kot izhaja iz občinskega podrobnega prostorskega načrta, je predvidena pozidava z dvema različnima tipoma objektov A in B.

Pri tem so objekti tipa A prostostoječi točkovni objekti z nadstrešnico, medtem ko so objekti tipa B enostanovanjske vrstne hiše.

Predvidena nova dovozna cesta

Prav tako je predvidena nova dovozna cesta z obstoječe občinske ceste. Dostop na ureditveno območje je predviden na zahodni strani iz Lovske oziroma Nove ulice preko novo predvidene ulice »A«.

Hiše so nanizane ob novo predvideni ulici »B« in ulici »C«.

Del območja posega v zavarovano območje naravnega spomenika

Na jugovzhodnem delu območja, kjer del območja spada pod površine za šport in pod naravni spomenik – Stražun, je predvideno otroško igrišče. 

V ta namen bo potrebno posekati del Stražunskega gozda, ki je od leta 1996 opredeljen kot naravni spomenik. Leta 2004 so Stražun opredelili še kot naravno vrednoto lokalnega pomena.

Stražun velja za enega bolje ohranjenih mestnih gozdov v srednji Evropi in je ena največjih strnjenih gozdnih površin v mestu, kamor se lahko Mariborčani zatečemo iz mestnega življenja. 

»Na delu, ki posega v zavarovano območje naravnega spomenika, je predvidena zasaditev, zelene površine, otroška igrišča in urbani vrtovi,« piše v prostorskem načrtu: »Pri zasaditvi naj se uporabljajo avtohtone travne, grmovne in drevesne vrste. Zelene površine in urbani vrtovi naj bodo čim bolj sonaravni, ekološki in biotsko pestri.« 

»Ostro nasprotujemo načrtovani gostoti poselitve v bližini zaščitenega območja«

Gradivo izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta je bilo javno razgrnjeno januarja 2020.

Iz pripomb, ki so bile takrat podane, lahko razberemo, da nekateri močno nasprotujejo zmanjševanju površin odprtega prostora in opuščanju zelenih površin. Menijo, da bi to močno zmanjšalo kakovost bivanja. 

Ob tem navajajo, da gre za neusklajene posege v prostor, saj gre za 31 stanovanjskih hiš na majhnem območju, gre za 1,5 hektarja. 

Zahtevajo z okolico primerljivo število bivalnih enot in ustrezno posodobljeno prometno in komunalno infrastrukturo, ki dodatno ne obremenjuje obstoječih ulic in naselja. 

Zaenkrat je projekt v fazi razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta. Ta bo javno razgrnjen še do 9. februarja, v tem času pa lahko pravne in fizične osebe podajo pripombe.

Komentarji (4)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
CAPTCHA
Veseljak (ni preverjeno)

Pa saj se jim je zmešalo. To je isto kot bi si odrezal 1/4 pljuč.

TonaTuna (ni preverjeno)

Ne, to ni kot bi si odrezal cetrt pljuc. Razen ce mislite, da je to, kar je na zgornji sliki celotni Strazun.

In reply to by Veseljak (ni preverjeno)

gostja (ni preverjeno)

Stanovanjska gradnja je nujno potrebna, nič hudega če bo posegla tudi malo v gozd !

In reply to by TonaTuna (ni preverjeno)

Gozdni škrat (ni preverjeno)

Najprej bodo posekali gozd, nato pa površino zasadili z avtohtonimi vrstami? Nekdo se tukaj iz nekoga norčuje ali pa je sam nor!

Starejše novice