Ministrstvo za obrambo načrtuje obnovo več vojašnic. Med večjimi projekti sta celoviti obnovi vojašnic Edvarda Peperka v Ljubljani in vojašnice generala Rudolfa Maistra v Mariboru. Vrednost obeh ocenjujejo na približno 130 milijonov evrov.

Kot navajajo na ministrstvu za obrambo, je obstoječa infrastruktura slovenskih vojašnic tehnološko zastarala in ne omogoča ustreznih pogojev za delo oziroma so ti slabi.

V okviru posodobitev infrastrukture bodo izvedli energetske prenove, izboljšali funkcionalnosti in posledično tudi pogoje dela za uporabnike.

Sredstva za obnovo infrastrukture vojašnic so predvidena v okviru zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko 2021-2026, ki je bil sprejet v letu 2020.

Katere vojašnice bodo prenovili?

»Poleg prenov samih nastanitvenih objektov in poveljstev so predvidene tudi nove logistične kapacitete skladišča, delavnice in garaže ter infrastruktura za usposabljanje,« so sporočili z ministrstva za obrambo. 

Načrtujejo celovito prenovo Vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani, celovito prenovo Vojašnice generala Rudolfa Maistra v Mariboru, izvedbo energetskega pogodbeništva v Vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli in v Letalski bazi Brnik, celovito energetsko sanacijo Vojašnice barona Andreja Čehovina v Postojni, prenovo vadišča Bač in celovito energetsko prenovo objektov v Vojašnici Jerneja Molana, Cerklje ob Krki.

»S prenovo objektov sledimo tako imenovanim »greening defence« usmeritvam, kar pomeni da bomo s prenovo infrastrukture in vlaganjem v tehnološke izboljšave zmanjševali ogljični odtis Slovenske vojske in krepili samozadostnost vojašnic ter uvajali princip trajnosti,« so zapisali.

Mariborska vojašnica bo kmalu dočakala celovito prenovo

Predvidena je celostna, urbanistična in arhitekturna ter zunanja ureditev območja vojašnice generala Maistra v Mariboru. Ta obsega odstranitev dotrajanih objektov, energetsko in vsebinsko sanacijo obstoječih objektov poveljstva, nastanitvenega objekta ter kuhinje.

Kot so povedali na ministrstvu, je ključna izgradnja popolnoma nove telovadnice. Novi športno rekreacijski del vojašnice bo namenjen tudi zunanjim uporabnikom oziroma obiskovalcem.

Vojašnica generala Rudolfa Maistra v Mariboru bo po načrtih bogatejša tudi za novo poveljstvo, skladišča, delavnice in nastanitvene objekte. 

Obnova vojašnice v Mariboru bo stala 60 milijonov evrov

Trenutno so v fazi idejne zasnove, načrtujejo pa, da bo obnova obstoječih objektov mariborske vojašnice končana v letih 2024 in 2025, novih objektov pa v letih 2025 in 2026.

Prenovo vojašnice na ministrstvu ocenjujejo na približno 60 milijonov evrov.

Z investicijo želijo energetsko sanirati obstoječo infrastrukturo in s tem znižati stroške vzdrževanja ter poskrbeti za tehnološko nadgradnjo.

Komentarji (4)

Alenkinabratovscina (ni preverjeno)

Bolnišnice raje posodobite in razširite, ne pa da morajo bolniki ob "navalih" ležati na hodnikih.

Surfeiter (ni preverjeno)

Bravo Janša ... jebo te Peperko v dupe ...

SLO (ni preverjeno)

Za 60 milijonov se zgradi nova in razkošna stavba pa še ostalo bi nekaj denarja.

Leka (ni preverjeno)

Načrtno vlaganje v vojsko za pridobitev novih kadrov in všečkanje svojemu mentorju kar je kratkoročna rešitev in narcizem Tonina ,ki ga bodo plačevale naslednje generacije .

Starejše novice