Slika je simbolična (foto: Jure Banfi).
Mariborska občina namerava ob Pekrskem potoku urediti dolgo pričakovani park. Načrtovane so urejene sprehajalne poti, nova zasaditev dreves in grmovnic, kolesarska pot, rekreacijske površine, igrala, klopi za počitek.

Ureditev parka ob Pekrskem potoku je projekt, ki se vleče že desetletja. Leta 1999 je bil za območje parka razpisan natečaj, a je na koncu vse skupaj ostalo v predalu. 

Skoraj dvajset let kasneje je na podobnem razpisu za ureditev parka ob Pekrskem potoku zmagala rešitev krajinskih arhitektov Mateje Kučine in Aleša Mlakarja ter arhitekta Uroša Razpeta.

Zmagovalna rešitev predvideva številne novosti, ki bi popestrile in polepšale območje ob potoku. V skladu z natečajno rešitvijo je predvidena ureditev struge Pekrskega potoka.

 

Mestna svetnica Ljubica Jančič je na eni izmed prejšnjih sej na vodstvo občine naslovila vprašanje, ki se nanaša napredovanja projekta. 

Kot je zapisala, po zagotovilih predstavnikov Mestne občine Maribor in ostalih udeležencev poteka vse po načrtih: »Iz nepreverjenih informacij pa izhaja, da temu ni tako.«

Občino je vprašala, ali drži informacija, da bo Mestna občina Maribor izgubila evropska sredstva, v kolikor projekt ne bo izveden do 31. decembra letošnjega leta. 

»Ali bo Mestna občina Maribor sledila lastnikom zemljišč ob Pekrskem potoku ter jim dodelila zemljišča na drugi strani južne obvoznice?« se še sprašuje. 

Park bo urejen v štirih enotah

Na Mestni občini Maribor pojasnjujejo, da je projekt Park Pekrski potok v fazi izdelave investicijske dokumentacije in pripravi naročila projektne dokumentacije za izvedbo. 

»Tako za investicijsko, kot projektno dokumentacijo trenutno usklajujemo izhodišča za obseg in vsebino prve faze izvedbe Projekta Parki Pekrski potok,« navajajo.

Dodajajo, da se bo investicija izvajala v več fazah, razdeljenih po podenotah predvidene ureditve.

Idejni projekt vzpostavitve Parka ob Pekrskem potoku zajema celotno področje od Pekrske gorce do Betnave in je razdeljen na pet področij – A, B, C, D. E. 

Zajema arhitekturno in krajinsko zasnovo posameznih podenot oziroma aktivacijskih točk – trgov, objektov, športnih površin in vrtičkov, z zasnovo preureditve premostitev potoka – brvi, mostovi, pomoli, urbane vode. 

Prav tako obsega statično in gradbeno inženirsko presojo ureditve podhodov pod obstoječimi mostovi, podrobnejšo zasnovo preureditve potoka in prilagoditev gospodarske javne infrastrukture (dostopi, parkirišča, …).

Projekt ovira pomanjkanje finančnih sredstev

»Za prvo fazo izvedbe projekta Park Pekrski potok je glavnina zemljišč že v lasti Mestne občine Maribor,« so za Mariborinfo povedali na občini: »Lastništvo dveh ali treh manjših zemljišč bomo po potrebi uredili, ko bo pripravljena projektna dokumentacija za izvedbo.«

Mestni svetnici Ljubici Jančič so sicer odgovorili, da v zvezi z lastništvi zemljišč Mestna občina Maribor za projekt Park Pekrski potok trenutno ne vodi nobenih postopkov zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.

»Posledično smo se odločili, da bomo prioritetno urejali območje C in D, kjer ni potrebno dodatnih odkupov in služnosti,« so navedli.

Za ureditev parka še ni evropskih sredstev

Za Projekt Pekrski potok Mestna občina Maribor še ni pridobila evropskih sredstev. 

»Pripravljamo pa vse potrebno, da bomo lahko v skladu s časovnico investicije, imeli pridobljeno tudi sredstva v okviru napovedanih razpisov,« so pojasnili za Mariborinfo.

Razpis za sofinanciranje bo predvidoma v začetku prihodnjega leta. 

Komentarji (4)

Rajmondo (ni preverjeno)

že dvajeset let obljube.Ponavljamo ko papige.

Franc s Piramide

Jebala vas fraza "temu ni tako".

Laki (ni preverjeno)

Kolesarske steze? Pomeni vožnja po zelenici ter sprehajalnih poteh in ogrožanje sprehajalcev kot sedaj .

JBT (ni preverjeno)

Kdaj pride župan na otvoritev ??

Starejše novice