Vir: Mestna občina Maribor
Mariborska občina skuša prodati solastniški delež zemljišča na območju Malečnika, na katerem se nahaja tudi stanovanjska stavba. Kaj si torej lahko obeta zainteresirani kupec?

Mestna občina Maribor bo po metodi neposredne pogodbe skušala prodati zemljišče oziroma zemljiški delež, na katerem se nahaja tudi stavba.

Gre za parcelo v velikosti 258 kvadratnih metrov, in sicer v Grušovi oziroma Malečniku, na kateri stoji stavba z naslovom Grušova 7. 

Stavba je bila zgrajena leta 1800 in je velika 113 kvadratnih metrov. Kot pravijo na občini, je stavba nezasedena in zapuščena, v celoti dotrajana in ni primerna za bivanje.

Iz potrdila o namenski rabi zemljišča izhaja, da je osnovna namenska raba predmeta prodaje stavbno zemljišče izven ureditvenih območij za poselitev, podrobnejša namenska raba po prostorskih ureditvenih pogojev pa je stavbno zemljišče razpršene gradnje.

Izklicna cena zemljišča je nekaj manj kot deset tisočakov

Izhodiščna cena 69/100 solastniškega deleža nepremičnine znaša 8000 evrov, brez dveh odstotkov davka ne nepremičnine. 

Prijavo na namero za odkup zemljišča je potrebno oddati preko obrazca na spletni strani mariborske občine. Obrazec lahko posamezniki oddajo pisno ali ga pošljejo preko elektronskega naslova.

Prijave, ki bodo prispele po razpisanem roku in nepopolne prijave bodo na občini izločili iz postopka. V kolikor pa se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bo Mestna občina Maribor med njimi opravila dodatna pogajanja o višini cene z namenom doseganja čim višje kupnine in izbrala ponudnika, ki bo ponudil najvišjo ceno.

Več o dražbi lahko posamezniki najdejo tudi na spletni strani mariborske občine

Vir: Mestna občina Maribor
Vir: Mestna občina Maribor
Vir: Mestna občina Maribor
Vir: Mestna občina Maribor

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Franc s Piramide

Sem pričakoval, da bo občina najprej vložila kakšnih 200 tisoč evrov v to podrtijo, pa šele potem prodala zainteresiranejmu lastniku za 50 tisoč.

Starejše novice