Evropska komisija je mednarodnemu raziskovalnemu konzorciju PrAEctiCe, projektu Obzorja Evropa, dodelila sedem milijonov evrov za 3,5 leta, da bi usmerjal vzhodnoafriške male kmete v njihovem agroekološkem prehodu.

Vzhodna Afrika – tam živi več kot 473 milijonov ljudi, ki se soočajo z velikimi izzivi pri dostopu do ustrezne, varne in hranljive hrane – ima neverjetno krhko prehranjevalno verigo. Podnebne spremembe in ekstremni vremenski pojavi ogrožajo kmete po vsej vzhodni Afriki, ki se zanašajo na lastne pridelke, da nahranijo sebe, svoje družine, skupnost in državo.

Nedavno lansiran projekt »Potenciali agro-ekoloških praks v vzhodni Afriki s poudarkom na krožnih sistemih voda-energija-hranila (Potentials of Agro-ecological practices in East Africa with a focus on Circular water-energy-nutrient systems)«, na kratko PrAEctiCe, bo pomagal pri reševanju vprašanja prehranske varnosti z uporabo pristopa, ki na področju trajnostnega kmetovanja koncepte spreminja v dejanja. 

Projekt združuje šest evropskih in deset afriških organizacij, ki jih koordinira prof. dr. Jan Hoinkis iz Hochschule Karlsruhe v Nemčiji. V projekt je vključena tudi Univerza v Mariboru.

Projekt se je začel 1. novembra, 10. novembra pa ga je uradno otvoril spletni uvodni sestanek ('kick-off') med 16-članskim konzorcijem in projektno uradnico Evropske komisije Adelmo Di Biaso.

Uporaba pristopa z več deležniki bo omogočila nov vpogled v obstoječe uspešne kmetijsko-ekološke prakse v vzhodni Afriki, njihove ovire in gonila za male kmete. Partnerji bodo na podlagi pridobljenih spoznanj skupaj oblikovali nov nabor agroekoloških indikatorjev za vzhodno Afriko.

Raziskava potenciala takšnih agroekoloških praks je ključni element uspeha ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov, saj vključujejo strategijo »od vil do vilic«, ki je osrednjega pomena za evropski zeleni dogovor.

Koordinator projekta, prof. dr. Jan Hoinkis, je prepričan, da bo investicija obrodila sadove: »Integrirano vodno kmetijstvo ima potencial, da se razvije v ključno tehnologijo, ki v luči podnebnih sprememb lahko preoblikuje kmetijstvo in izboljša prehransko varnost.«

S poudarkom na krožnih sistemih vode, energije in hranil integriranega vodnega kmetijstva bo orodje za podporo odločanju, ki ga bo razvil PrAEctiCe, pomagalo kmetom pri ublažitvi in prilagajanju na vplive, ki jih imajo prakse kmetovanja na podnebne spremembe in njihovo finančno izvedljivost v lokalnem kontekstu.

Trije »živi laboratoriji« so bili vzpostavljeni v Vzhodni Afriki, da bi olajšali validacijo projektnih podatkov. Ti akcijski projekti optimizirajo uporabo vode, energije in hranil v treh različnih integriranih sistemih akvakulture:

  • demonstracijski objekt VicInAqua za ribogojstvo in vmesne posevke v Keniji
  • hidroakvaponski objekt v Ugandi
  • laboratorij, ki vključuje integrirani sistem za ribe in perutnino v Tanzaniji

Izboljšanje odpornosti prehranskega sistema s pomočjo trajnostne kmetijske donosnosti ustvarja prave priložnosti za zaposlitev in trgovanje za mlajšo generacijo v vzhodni Afriki, pri čemer združuje tradicionalno kmetijsko znanje s sodobnimi digitalnimi orodji. 

Da bi uresničili vizijo projekta, bodo partnerji organizirali aktivnosti izmenjave znanja, ki vključujejo usposabljanja, študentske izmenjave in dogodke. Kaskadni mehanizem usposabljanj s tečaji »train-the-trainer« bo pomagal agroekološkim svetovalcem pri usposabljanju predstavnikov kmetijstva in tako zagotovil, da bodo doseženi deležniki na vseh ravneh.

Projektni partnerji:

partnerji

Starejše novice