Slika je simbolična.
Na nekaterih centrih za socialno delo zaznavajo večje število vlog za izredno socialno pomoč. Preverili smo, kakšno je stanje v Mariboru, na Ptuju in v Pomurju.

Izredna denarna socialna pomoč je namenjena osebam oziroma družinam, ki so se iz razlogov, na katere ne morejo vplivati znašli v položaju materialne ogroženosti ali osebam in družinam, ki imajo izredne stroške, ki so vezani na preživljanje, in jih s svojim dohodkom ne morejo pokriti.

Vloge za izredno denarno socialno pomoč centri za socialno delo sprejemajo celo leto.

Največ vlog dobivajo v začetku leta, predvsem zaradi večjih zneskov na položnicah za elektriko. Prav tako tudi v poletnem času in v začetku jeseni, ko si ljudje pripravljajo kurjavo za naslednjo kurilno sezono in ko se v gospodinjstvih zaradi stroškov ogrevanja izdatki povečujejo.

Letošnje leto pa nekateri centri za socialno delo zaradi dviga cen energentov opažajo veliko porast števila vlog za izredno socialno denarno pomoč.

V Mariboru tudi do 20 odstotkov več vlog za pomoč

Kot je za Mariborinfo pojasnila direktorica Centra za socialno delo Maribor Marjana Bravc, v mariborskem območju letošnje leto zaznavajo večje število vlog za izredno denarno socialno pomoč.

Enota Maribor Center zaznava 20 odstotni porast vlog v primerjavi z lanskim letom, enota Slovenska Bistrica 17 odstotno in enota Pesnica 12 odstotno porast.

Kot še pojasnjuje Bravc, povečano število vlog opažajo predvsem v zadnjem mesecu: »Letošnje leto je vlog za izredno denarno socialno pomoč za kurjavo več kot običajno, saj obvladuje strah povišanja cen v jesenskem času.«

Prav tako zaznavajo veliko zanimanja o sami možnosti pridobitve izredne denarne socialne pomoči in več vsakodnevnih telefonskih klicev. Poudarjajo pa, da je na enotah Ruše, Lenart in Maribor Tezno število vlog za zdaj primerljivo z lanskim letom.

Na Ptuju in v Ormožu zaradi manjše brezposelnosti manj vlog za denarno socialno pomoč

Na območju Ptuja in Ormoža je stanje drugačno. Kot pojasnjuje direktor Centra za socialno delo Spodnje Podravje Miran Kerin, tam zaznavajo manjše število vlog za denarno socialno pomoč.

»Letos v obdobju 1. januarja do 31. julija 2022, glede na isto obdobje lani, imamo vlog za denarno socialno pomoč na enoti Ormož deset odstotkov manj, na enoti Ptuj celo 20 odstotkov manj,« je pojasnil Kerin.

Za izredno socialno denarno pomoč, pa imajo na enoti Ormož 13 odstotkov manj vlog, na enoti Ptuj pa je teh vlog popolnoma enako kot lani. Kot še dodaja Kerin, je razlog za to manjše število brezposelnih.

»Razloge za manjše število socialnih pomoči je potrebno iskati v trenutnem zmanjšanju števila brezposelnih na našem področju, ki se bo predvidoma dvignilo jeseni, ko se bodo prijavljali na zavod za zaposlovanje iskalci prve zaposlitve po končanem poklicnem ali srednješolskem izobraževanju,« pojasnjuje Kerin.

V Pomurju že prej dosegli kritično maso prejetih vlog

Tudi Center za socialno delo Pomurje je letos, v primerjavi z istim obdobjem lani, prejel nekoliko manjše število vlog za izredno socialno denarno pomoč.

»To lahko pojasnimo tudi s tem, da smo lansko leto zaradi stisk, ki so bile posledica covida, kot je na primer čakanje na delo, prejeli nekoliko več vlog,« je povedala Danijela Cug, pomočnica direktorja Centra za socialno delo Pomurje.

Kot še pojasnjuje, pa takšno stanje vlog lahko pojasnijo tudi s tem, da so zaradi slabših demografskih in družbenih kazalnikov, ki so že dalj časa značilni za Pomurje, kot so staranje prebivalstva, visoka stopnja brezposelnosti, nižja povprečna bruto plača in višja stopnja tveganja revščine, dosegli kritično maso prejetih vlog za uveljavljanje izredne denarne socialne pomoči.

»Vedno več prosilcev za izredno denarno socialno pomoč je zaposlenih, prejemajo plače, pokojnine in druge dohodke, a so ti tako nizki, da jim ne zadoščajo za plačilo vseh stroškov, ki jih imajo,« razlaga Cug.

Poudarja še, da vsako vlogo, ki jo prejmejo, obravnavajo individualno. Poleg materialnih oblik pomoči posameznikom, ki se znajdejo v različnih stiskah, pa ne Centru za socialno delo Pomurje pomagajo tudi s svetovalnimi oblikami pomoči.

Največ vlog za nakup kurjave

Kot pojasnjuje Bravc, je trenutno najbolj aktualno vlaganje vlog za nakup kurjave, v ruralnem okolju predvsem za nakup drv.

Prav tako prejemniki pomoči ne zmorejo plačila večjih izrednih življenjskih stroškov, kot so povečani zneski na položnicah.

Cug pa še pojasnjuje, da vlagatelji vloge za izredno denarno socialno pomoč najpogosteje utemeljujejo tudi s stiskami vezanimi na nakup prehrane, oblačil in obutve, šolskih potrebščin, za nakup gospodinjskih aparatov ali za nakup pohištva.

Kakšno stanje vlog pričakujejo jeseni?

Bravc meni, da bo število vlog za izredno denarno socialno pomoč jeseni odvisno od sprejetih ukrepov na ravnih državah, predvsem v smislu dodatkov za ranljive skupine in rasti cen energentov ter prehrane.

»Vzpodbudno je, da je trend zmanjševanja števila prejemnikov redne denarne socialne pomoči še vedno aktualen,« pa še dodaja.

V juliju je bilo na Centru za socialno delo Maribor 8134 prejemnikov denarne socialne pomoči, kar je za 7,5 odstotkov manj kot januarja letošnjega leta.

Komentarji (1)

44 (ni preverjeno)

Joj joj

Starejše novice