Želite prihraniti večji del dosedanjih stroškov za električno energijo in to proizvajati iz sonca, okolju prijaznega obnovljivega vira? Potem je investicija v sončno elektrarno za samooskrbo za vas prava rešitev!

Za vse, ki želite poskrbeti za svojo energetsko neodvisnost, so pri Energiji plus pripravili nov produkt, ki so ga poimenovali Sončni plus. 

Sončni plus je nov, uspešen produkt podjetja Energije plus. Razvili so ga za kupce, ki želijo s samooskrbo z električno energijo znatno prihraniti in hkrati z zmanjšanjem emisij CO2 prispevati k čistejšemu okolju za naše otroke. Sončni plus zajema izgradnjo optimalne, individualnim željam prilagojene, visokokakovostne sončne elektrarne za samooskrbo na ključ. Energija plus tako s svojimi partnerji kupcem ponuja celotno storitev, od načrtovanja, urejanja vse potrebne dokumentacije in subvencije Eko sklada, do končne izvedbe.

»Samooskrba je trend, ki ga v Energiji plus pozdravljamo. Ker želimo biti boljši od drugih ponudnikov, smo v sodelovanju s partnerji pripravili produkt, ki kupcem omogoča najkakovostnejšo, celostno in cenovno najugodnejšo pot do individualne energetske samooskrbe,« je poudaril direktor Energije plus d.o.o. Bojan Horvat

Postavitev sončne elektrarne izvede profesionalna ekipa z vsemi potrebnimi znanji in certifikati. Vi samo podpišete ustrezno dokumentacijo, oni pa poskrbijo za celotno izvedbo vseh aktivnosti: brezplačno svetovanje, ureditev vse potrebne dokumentacije in soglasij, brezplačno pomoč pri ureditvi dokumentacije za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev Eko sklada, izgradnjo elektrarne z enimi od najkakovostnejših solarnih modulov na trgu, strokovno montažo in zagon elektrarne. 

Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor 

Montaža sončne elektrarne se izvede z minimalnimi posegi in običajno traja 1 do 2 dni. Za vašo elektrarno bodo skrbeli tudi po njeni priključitvi na omrežje, saj vam nudijo še zanesljiv nadzor, vzdrževanje in servisno službo. Delovanje sončne elektrarne lahko nadzorujete tudi sami, preko portala za nadzor delovanja in proizvodnje sončne elektrarne. 

S sončno elektrarno za samooskrbo bodo vsi kupci pridobili lasten brezplačen vir energije za pokritje domačih potreb po električni energiji. V času življenjske dobe sončne elektrarne si bodo kupci zagotovili izjemne prihranke pri stroških električne energije, ki jih bodo lahko namenili drugim željam ali izzivom v življenju. Izračunan prihranek družine, ki se ogreva na elektriko in katere letni strošek električne energije v povprečju znese 1.615 evrov, bo po 30 letih več kot 29.000 evrov.

Družina, ki se ogreva na kurilno olje in bo sončno elektrarno nadgradila še s toplotno črpalko, pa bo v življenjski dobi elektrarne prihranila celo več kot 48.000 evrov. Povračilo investicije v produkt Sončni plus je med osem do deset let, ob tem pa je še bolj pomembno, da so lokalni partner in zagotavljajo kar 30-letno linearno garancijo na delovanje fotovoltaičnih modulov. 

»V Energiji plus se zavedamo posledic podnebnih sprememb, zato v prizadevanju za prehod v brezogljično družbo spodbujamo gospodinjstva in pravne osebe k samooskrbi z električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov. Tudi v prihodnje bomo uvajali sodobne tehnološke rešitve za učinkovitejšo rabo energije in upravljanje porabnikov na daljavo in nadaljevali sklepanje dolgoročnih poslovnih partnerstev na področju učinkovite rabe energije,« je še poudaril direktor Energije plus Bojan Horvat. 

Starejše novice