Slika je simbolična (foto: Jure Banfi).
V zahodnem delu mariborskih Studenc zasebni investitor načrtuje nov gradbeni projekt. Pred tem pa mora odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu potrditi tudi mestni svet. Kaj pa bi tam sploh gradili?

Mariborski mestni svetniki bodo na drugi redni seji drugič obravnavali odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja na Studencih.

Tam želi privatni investitor zgraditi večstanovanjsko stavbo s poslovnim pritličjem. Prostorski načrt je bil javno razgrnjen že v juniju prejšnjega leta in obravnavan na mestnem svetu.

Preverili smo, kaj natančno bi naj torej gradili na Studencih.

Predvidena gradnja poslovno-stanovanjske stavbe

Območje gradnje se nahaja na desnem bregu Drave, v zahodnem delu mestne četrti Studenci. Nahaja se med Meznaričevo ulico in enostanovanjsko pozidavo na vzhodu, na severu meji na železnico Maribor-Ruše, na zahodu na nepozidano stavbno zemljišče, na jugu pa na enostanovanjsko pozidavo.

Velikost trenutno nepozidanega zemljišča je 3251 kvadratnih metrov, na območju pa se načrtuje izgradnja stanovanjsko-poslovne stavbe, podzemne garaže, enostavnih in nezahtevnih objektov za potrebe ožjega območja, izgradnja potrebne prometne, energetske, komunalne in komunikacijske infrastrukture, poleg tega pa se predvideva ureditev zunanjih površin.

Stanovanjsko-poslovna stavba bi naj bila po načrtih umeščena v osrednji del območja in je zasnovana kot podolgovate, členjene oblike. 

»Objekt je oblikovno členjen tako, da daje izgled dveh stolpičev, med seboj povezanih v osrednjem delu, na podstavku, ki ga predstavlja pritličje, terasna etaža pa je zmanjšana in umaknjena v notranjost tlorisa,« je zapisano v elaboratu ekonomike za občinski podrobni prostorski načrt.

Stavba pa bi naj pri tem obsegala klet, pritličje, dve nadstropji in terasno etažo.

Pomembno pa je tudi dejstvo, da se bo objekt nahajal v območju tretje stopnje varstva pred hrupom, saj je gradnja predvidena ob železniški progi, na kateri se dnevno izvaja železniški promet, zato bo moral investitor zagotoviti vsem potrebnim ukrepom, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene.

V stavbi 14 stanovanj, objekt bo imel zeleno streho

V pritličju je načrtovan prostor za poslovne dejavnosti. V prvem in drugem nadstropju pa so načrtovana stanovanja, kjer bodo v južnem delu stanovanjem namenjene tudi strešne, pohodne površine, ki se bodo koristile kot zasebne zelene terase in vrtovi.

Pohodna bi lahko bila tudi streha, kjer pa je v načrtu zapisano, da je obvezna izvedba zelene strehe.

V obeh etažah je načrtovanih približno 12 stanovanj različnih velikosti, po šest v vsaki etaži, skupaj pa v celotni stavbi predvidevajo 14 stanovanj, kjer bi naj dva umestili tudi v pritličju.

Stavba bo obsegala tudi klet, kjer so načrtovani prostori za shrambe in parkiranje. Dovoz do kletne etaže oziroma garaže pa bi naj zagotovili preko delno pokrite rampe na južni strani stavbe, z dovozne ceste na južni strani območja.

Na preostalih zunanjih površinah bi naj uredili tlakovane in zelene površine, ki jih bodo zasadili z grmovnicami in drevesi. V severovzhodnem delu območja pa se načrtuje ureditev manjšega igrišča za otroke.

Na predvideno gradnjo dve pripombi

V času od 6. junija do 6. julija 2022 je na spletni strani Mestne občine Maribor, na sedežu sektorja za urejanje prostora in v prostorih mestne četrti Studenci potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta.

V času javne razgrnitve sta bili dani dve pripombi bližnje stanovalke. Prva pripomba se je nanašala na dostop do območja in povečan promet zaradi novih stanovalcev, stanovalka je tako predlagala dostop do objekta z Limbuške ceste.

Druga pripomba pa se je nanašala na problematiko širšega območja, ki pa ni imela neposredne povezave z načrtovano gradnjo.

Na obe pripombi so na Mestni občini Maribor pripravili odgovor oziroma oziroma stališče, pri čemer so zapisali, da dostop do objekta z Limbuške ceste ni možen, saj bi pri tem posegalo v kmetijska zemljišča. Tako bo dostop do novogradnje potekal v podaljšku dela Meznaričeve ulice, kjer je že izvedena parcelacija za dostopno cesto in obračališče v lasti občine.

Komentarji (7)

Dejkan (ni preverjeno)

Preblizu ostalim sosedom, kako bo to izgledalo?

Ninnnnnna (ni preverjeno)

Zakaj vedno med neke enostanovanjske hiše na silo to tiščijo? Ni drugih zemljišč na razpolago?

Rq (ni preverjeno)

Klemen Polanec naj se nauči sklanjanja. Naziv "Studenci" sklanja povsem napačno.

Nikitta (ni preverjeno)

Reče se na Studencih. Studenc je torej pravilno. Ni prav Studencev, če si to mislil.

In reply to by Rq (ni preverjeno)

totiborčan (ni preverjeno)

Očitno se da vse urediti in potisniti kakršenkoli objekt kamorkoli... Oni sterjši gospe pa v 15 letih niso mogli spremeniti kmetijskega v gradbeno, kjer je ogromno prostega zermljišča za gradnjo. Zdaj so pa tam svinje pač. Logika občine....

Preverjeno (ni preverjeno)

Nikjer pa ni omenjeno, da bo promet iz novogradnje potekal mimo stanovanjskih hiš na Vajngerlovo ulico, ki je že zdaj preobremenjena s prometom. Že zdaj se nanjo steka promet iz preozke Meznaričeve ulice, iz kemične tovarne Ecolab (cisterne, priklopniki, itd) in tudi promet drugih uporabnikov Miklavčeve ulice, ki prav tako vozijo na Vajngerlovo ulico do Limbuške ceste. Iz novogradnje ob Meznaričevi ulici ne bodo vozili samo stanovalci, ampak tudi uporabniki poslovnih prostorov v pritličju novogradnje. Skratka, na Vajngerlovi ulici bo prometni kaos.

Sa (ni preverjeno)

Ali ni bilo v Tarči rečeno od oseb za Gibanje Svoboda,da se bo polj v nižinah več potrebovalo za rastline,i jih.bo moralo biti več v uporabi,živali kmetijstva pa bi naj bilo manj.In mariborski župan je to že prodal,saj ste prebivalci Mb pod njim že veliko dolžni državi.In to boste vi poraravnati morali,ne župan in.njegovi sodelavci na višjem položaju.Kaj že zbirate doma denar za to?Njega in zlato umaknite iz stanovanj,tujci kradejo,vzamejo!Se je pred temi tujci to prej zgodilo tolikokrat?

Starejše novice