Da kanadsko-avstrijska avtomobilska skupina s projektom v Hočah kljub sedanjemu zastoju zaradi epidemije misli resno, dokazuje velika potreba po širitvi njihove proizvodnje. Manjka le še okoljevarstveno ter gradbeno dovoljenje.

Magna je namreč mesec dni nazaj občini Hoče - Slivnica nakazala denar, gre za okoli milijon evrov, za nakup slabih deset hektarjev zemljišč, na katerih načrtuje gradnjo dodatnih proizvodnih zmogljivosti, pri čemer so morali dva zemljišča tudi razlastiti.

Hoška Magna želi na novo pridobljenem zemljišču zgraditi dva nova glavna objekta, ki bosta namenjena proizvodnji karoserij in sestavljalnici vozil.

Z obstoječo lakirnico bo vzpostavljena celovita proizvodnja avtomobilov, kar je osrednji cilj njihove poslovne strategije vstopa v Slovenijo.

Za kaj takšnega pa je potrebno okoljevarstveno soglasje, ki ga izdaja Agencija Republike Slovenije za okolje in za katero je Magna Steyr zaprosila že maja leta 2018. Agencija je v začetku februarja izdala osnutek dokumenta in ga poslala nosilcem urejanja prostora, ki se morajo izreči glede sprejemljivosti nameravanega posega.

Z novimi objekti do 540 vozil na dan

Širitev proizvodnje podjetja Magna se funkcionalno in prostorsko navezuje na industrijski obrat Magna Nukleus v Hočah, ki je zgrajen kot prva faza predvidene tovarne.

Sedaj želi podjetje zgraditi dva glavna objekta, karosernico in sestavljalnico vozil, ki z že obstoječo lakirnico in distribucijskim centrom predstavlja celotni proces izdelave vozil. 

Z novima objektoma bodo lahko v Magni sestavljali 540 enot oziroma vozil na dan, kar pomeni 158.220 vozil letno. Proizvodnja bo pri tem potekala v treh izmenah po sedem in pol ur na dan, šest dni na teden, torej od ponedeljka do sobote. 

V podporo omenjenima objektoma bo Magna zgradila še spremljevalne objekte, kot so na primer prostori za zaposlene, dodatni energetski center, servisni objekt za potrebe vzdrževanja tovarne in testne objekte, med drugim testno stezo ter testni poligon.

V sklopu posega je predvidena odstranitev in rušitev treh stanovanjskih objektov na Miklavški cesti za potrebe izgradnje industrijskega tira.

Agencija Republike Slovenije za okolje objavila javno naznanilo

Vloga za okoljevarstveno soglasje se tako nanaša na gradnjo dveh glavnih objektov, v postopku izdaje soglasja pa je sedaj Agencija Republike Slovenije za okolje objavila javno naznanilo, kar pomeni, da je 35 dni omogočen vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. 

Tako že omenjena agencija pričakuje mnenja ter pripombe širše javnosti, prebivalcev območja, lastnikov nepremičnin ter nevladne organizacije, ki lahko vstopijo v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja. 

Da pa želi Magna nekoliko pospešiti postopek, pa nakazujejo tudi podatki Multimedijskega centra RTV Slovenija, ki še poroča, da je Magna na terenu že pričela z arheološkim izkopom, saj želijo, da bi bili čim prej pripravljeni za morebitne nove projekte.

Medtem okoli 160 zaposlenih iz predlani odprtega hoškega obrata zaradi izbruha pandemije že nekaj mesecev na delo odhaja v graško tovarno. Kdaj se bodo vrnili v Hoče, je odvisno zlasti od razmer in okrevanja globalnega avtomobilskega trga ter obsega naročil, so pa vsem pogodbe za delo v Avstriji podaljšali do konca leta.

Starejše novice