Slika je simbolična.
Tudi ta teden smo pripravili pester izbor prostih delovnih mest. Preverite, morda pa katero čaka ravno na vas.

Ste se naveličali obstoječe službe ali še vedno pogledujete za primernim delovnim mestom? To je nekaj priložnosti, ki bi vas morda znale zamikati.

Delovna mesta v Podravju

Skrbnik za kupce

Podjetje za trženje energije in storitev Elektro Maribor (Energija Plus) išče skrbnika za kupce.

Delovne naloge vključujejo svetovanje in podporo kupcem, prodajo produktov in storitev na vseh komunikacijskih kanalih s poudarkom na delu v klicnem centru, opravljanje administrativno operativnih del, izvajanje procesa reševanja reklamacij in pritožb in podobno.

Za prijavo je potrebna srednja strokovna ali splošna izobrazba, pri tem pa so zaželene izkušnje z delom v klicnem centru.

Ravnatelj

Prometna šola Maribor išče ravnatelja oziroma direktorja šole.

Ravnatelj opravlja dela strokovnega in pedagoškega vodje organizacijske enote, zastopa in predstavlja zavod, zagotavlja in odgovarja za zakonitost dela zavoda in njegovih organov, pripravi predlog letnega delovnega načrta zavoda, finančnega načrta in letnih poročil o delu zavoda in podobno.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja izobraževalnih aktivnosti. Prav tako so potrebne petletne delovne izkušnje.

Arhitekt

Podjetje za projektiranje in storitve Reichenberg arhitektura išče arhitekta za projektiranje ter pripravo projektnih dokumentacij.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna s področja arhitekture oziroma prostorskega načrtovanja. Delovne izkušnje niso potrebne.

Slaščičar

Dijaški dom Lizike Jančar išče slaščičarja.

Slaščičar pripravlja vse vrste peciva, pomaga pri pripravi zajtrka, kosila in večerje, skrbi za higiensko, kvalitetno in kvantitetno pravilno prehrano, pomaga pri odpravi hrane v razdelilnice, oskrbuje samopostrežno linijo s toplo hrano, opravlja grobo pripravo hrane za naslednji dan deli tople obroke ter podobno.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva in turizma ter dvoletne delovne izkušnje.

Nadzornik

Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom išče nadzornika.

Delovne naloge vključujejo dnevni nadzor plačevanja parkirnine na plačljivih parkiriščih na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinskih cest v času obratovanja parkirišč, upravljanje z evidenco plačila parkirnine, uvedbo predpisanega postopka ob ugotovljenem neplačilu parkirnine in podobno.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba ter dvoletne delovne izkušnje.

Vzgojitelj

Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas išče vzgojitelja predšolskih otrok.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja izobraževanja vzgojiteljev predšolskih otrok. Prav tako so potrebne enoletne delovne izkušnje.

Voznik avtobusa in kombija

Podjetje Eurobus išče na Ptuju voznika avtobusa in kombija.

Delovne naloge vključujejo vožnjo avtobusa po voznem redu, odgovornost za veljavnost voznikove dokumentacije in vodenje prevozne dokumentacije, skrbno ravnanje z vozilom ter skrb za čistočo vozila, vožnjo šolskih otrok in turistične vožnje s kombijem ter podobno.

Za prijavo je potrebna osnovnošolska izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Laboratorijski tehnik

Zdravstveni dom Ptuj išče laboratorijskega tehnika.

Delovne naloge vključujejo opravljanje odvzemom, pripravljanje materiala za preiskave ter opravljanje rutinskih ter drugih preiskav v laboratoriju.

Za prijavo je potrebna srednja splošna oziroma strokovna izobrazba s področja zdravstva ter dvoletne delovne izkušnje. Potreben je tudi opravljen strokovni izpit iz zdravstva.

Direktor javnega zavoda

Center interesnih dejavnosti Ptuj išče direktorja javnega zavoda.

Direktor vodi in je odgovoren za strokovno delo zavoda, organizira delo zavoda, pripravlja predloge delovnih in razvojnih programov, sprejema strateški načrt in izvršuje sklepe sveta zavoda, odloča o uporabi sredstev, ki so v njegovi pristojnosti, v skladu s sprejetim programom in finančnim načrtom, sprejema splošne akte ter podobno.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna. Prav tako so potrebne petletne delovne izkušnje.

Delovna mesta v Pomurju

Knjižničar

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota išče knjižničarja za opravljanje strokovnih del na področju dela z uporabniki in gradivom.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba ter šestmesečne izkušnje. 

Slaščičar

Splošna bolnišnica Murska Sobota išče slaščičarja.

Delovne izkušnje zajemajo pripravljanje in razdeljevanje sladic in napitkov, pripravo in peko dietnih slaščic, razdeljevanje hrane na traku, pripravljanje drugih jedi, zagotavljanje čistoče in varnosti svojega delovnega okolja ter podobno.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba s področja živilske tehnologije ter šestmesečne delovne izkušnje.

Obdukcijski pomočnik

Splošna bolnišnica Murska Sobota išče obdukcijskega pomočnika.

Delovne naloge vključujejo sodelovanje pri obdukcijah, vodenje predpisane dokumentacije in podobno.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna s področja zdravstvene nege ter šestmesečne delovne izkušnje.

Nohtna stilistka

Kozmetična dejavnost Sandra Bransberger Prelog išče nohtno stilistko za opravljanje manikur ter geliranje nohtov.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba s področja frizerskih in drugih lepotilnih storitev ter enoletne delovne izkušnje.

Višji svetovalec

Mestna občina Murska Sobota išče višjega svetovalca za predšolsko vzgojo, šolstvo, mladino in raziskovalne dejavnosti.

Delovne naloge vključujejo sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in predpisov, samostojno pripravo zahtevnih analiz, razvojnih projektov ter gradiv, vodenje postopkov javnih razpisov ter podobno.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna, ter štiriletne delovne izkušnje.

Starejše novice