Slika je simbolična.
Tudi ta teden smo pripravili pester izbor prostih delovnih mest. Preverite, morda pa katero čaka ravno na vas.

Ste se naveličali obstoječe službe ali še vedno pogledujete za primernim delovnim mestom? To je nekaj priložnosti, ki bi vas morda znale zamikati. 

Delovna mesta v Podravju 

Veterinarski tehnik

Veterinarska bolnica Maribor išče veterinarskega tehnika za delo v ambulanti in na terenu.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba s področja veterine, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Informatik

Mikro+Polo išče v Mariboru informatika za vzdrževanje in razvoj sap abap aplikacij, vzdrževanje in razvoj sap smartforms in sap script izpisov ter za pomoč pri vzdrževanju spletne trgovine.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba s področja informacijske in komunikacijske tehnologije, najmanj eno leto delovnih izkušenj ter dobro znanje SQL-a in drugih računalniških orodij.

Scenski garderober

Slovensko narodno gledališče Maribor išče scenskega garderoberja.

Scenski garderober skrbi za vzdrževanje, pranje in skladiščenje kostumov, hitro popravlja kostume med predstavo, skrbi, da spremembe v predstavah potekajo varno, pravočasno, hitro in brezšumno ter podobno.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Strokovni sodelavec

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor išče strokovnega sodelavca.

Delovne naloge vključujejo opravljanje vseh nalog pri selekciji vinske trte in zagotavljanju izhodiščnega razmnoževalnega materiala vinske trte, opravljanje nalog pri vzdrževalni selekciji, opravljanje potrebnih nalog pri pridelavi baznih trsnih cepljenk in korenjakov, izvajanje vseh potrebnih tehnoloških in ampelotehničnih ukrepov v nasadih, trsnici in repozitoriju klonov ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna s področja kmetijstva, najmanj osnovno znanje angleškega, nemškega, italijanskega ali francoskega jezika ter triletne delovne izkušnje.

Računovodja

Vrtec Jadvige Golež Maribor išče računovodjo.

Računovodja pripravlja podatke in analize za planiranje dejavnosti vrtca, vodi in usklajuje pomožne knjige z glavno knjigo, obračunava plače in druga izplačila po predpisih, obračunava in nakazuje prispevke, izdeluje mesečni obračun plač, obračunava stroške, likvidira in izdaja račune, pripravlja in izdeluje interna navodila za delo v računovodstvu, usklajuje splošne akte vrtca s področja računovodstva ter podobno.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna s področja računovodstva ter enoletne delovne izkušnje.

Kuhar

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj išče kuharja za pripravo hrane.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba s področja gostinstva ali druge primerljive smeri ter šestmesečne izkušnje.

Laboratorijski tehnik

Prav tako išče Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča laboratorijskega tehnika za opravljanje laboratorijskih preiskav ter odvzem materiala.

Za prijavo je potrebna končana srednja splošna ali strokovna šola, opravljen strokovni izpit, poznavanje laboratorijskega informacijskega sistema ter šestmesečne delovne izkušnje.

Hišnik

Zgodovinski arhiv na Ptuju išče hišnika.

Delovne naloge vključujejo skrb in nadzor za materialno varstvo arhivskega gradiva, vzdrževanje reda v skladiščih, selitev gradiva, razpraševanje in čiščenje gradiva, pregledovanje in vzdrževanje naprav, čiščenje okolice, košnjo trave, zaklepanje vrat ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba ter enoletne delovne izkušnje.

Direktor občinske uprave

Občina Destrnik išče direktorja občinske uprave.

Delovne naloge vključujejo vodenje občinske uprave, koordiniranje dela, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela v občinski upravi, opravljanje najzahtevnejših nalog v občinski upravi, zagotavljanje razvoja organizacije in vodenja razvojnih projektov, spremljanje uradnih objav, razpisov, natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna ter šestletne delovne izkušnje.

Delovna mesta v Pomurju

Projektant

Projektiranje in inženiring Kubico Domino Arhitekti išče v Murski Soboti projektanta za pripravo različnih projektnih dokumentacij.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja arhitekture, znanje programa Archicad, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Prodajalec

Proizvodnja in prodaja svežega sadja in zelenjave Sveže pomurske vrtnine išče v Murski Soboti prodajalca.

Delovne naloge vključujejo prodajo trgovskega blaga, tehtanje, sortiranje blaga, delo na blagajni, komisioniranje blaga, sprejem naročil in podobna dela.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba ter enoletne delovne izkušnje.

Fizioterapevt

Fizioterapija na domu Therapia išče v Murski Soboti fizioterapevta za izvajanje fizioterapije na domu pacientov.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna s področja zdravstva, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Vzdrževalec

Zdravstveni dom Murska Sobota išče vzdrževalca.

Delovne naloge vključujejo pometanje, sesanje, pomivanje, loščenje in razkuževanje prostorov in opreme, skrb za vzdrževanje čistoče skupnih prostorov, skrb za urejenost in čistočo okolice zgradb, sodelovanje pri manjših popravilih, vzdrževanje pripomočkov za delo;,vodenje predpisanih evidenc; ter podobne naloge.

Za prijavo je potrebna nižja poklicna izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Inšpektor

Občina Moravske Toplice išče inšpektorja.

Delovne naloge vključujejo pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, zbiranje, urejanje in pripravo podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, opravljanje inšpekcijskega nadzora nad uporabo občinskih predpisov na področju komunale, turizma, zaščite in reševanja in drugih področjih, ki so v pristojnosti občine ter podobne naloge.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna, opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka ter izpit za inšpektorja ter vsaj štiri leta delovnih izkušenj.

Starejše novice