Slika je simbolična (foto: Jure Banfi).
Javno zbiranje ponudb za oddajo treh poslovnih prostorov v Mariboru v najem.

Mestna občina Maribor obvešča, da je objavila javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem.

Predmet oddaje z najemnim razmerjem za nedoločen čas so trije pritlični poslovni prostori v Mariboru, na naslovih Vetrinjska ulica 11, Koroška cesta 5 in Koroška cesta 11

Vse prostore oddajajo za trgovsko ali mirno storitveno dejavnost in so prazni.

Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Slovenije oziroma druge države članice Evropske unije, in fizične osebe, ki so državljani Slovenije oziroma druge države članice Evropske unije.

Ogledi navedenih prostorov bodo 8. septembra 2021.

V postopku izbire bodo upoštevali ustrezno oddane ponudbe, ki bodo na Mestno občino Maribor prispele v zaprti kuverti do ponedeljka, 20. septembra 2021, do 15. ure.

Javno zbiranje ponudb je objavljeno na spletni strani Mestne občine Maribor.

Starejše novice