Ferenc Horvath se je odzval na opozorilo Komisije za preprečevanje korupcije glede nezdružljivosti funkcij. Horvath kljub vsemu ni odstopil in še vedno vztraja na dveh stolčkih.

Poslanec Horvath je deset mesecev po nastopu poslanske funkcije namreč še vedno predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Ti dve funkciji pa sta nezdružljivi, zato je KPK ugotovila, da Horvath krši določilo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, po katerem poklicni funkcionar ne sme biti zakoniti zastopnik osebe javnega prava.

Navkljub temu pa Horvath na seji sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti v Lendavi ni odstopil.

Po njegovem mnenju zakon, na katerega se sklicuje Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) glede nezdružljivosti funkcij, za poslance ne velja.

Horvath je odločitev sprejel na podlagi pridobljenih pravnih mnenj. Napovedal je, da bo storil vse, da bo to po pravni poti tudi dokazal, drugih izjav pa do takrat o tem ne daje.

Starejše novice