Župani slovenskih občin so se sestali prvič po srečanju po lokalnih volitvah. Upajo na novo usklajevanje višine povprečnine, ki dela luknje v proračunu.

V okviru predsedstva Skupnosti občin Slovenije so županje in župani razpravljali o prvih ocenah po zvišanju povprečnin, ki kažejo, da občine zaradi sprostitve plač ne bodo imele nič več sredstev za lokalni razvoj kot v preteklem letu.

Višje plače in nova delovna mesta so postala težava

V začetku decembra je na podlagi stavkovnih sporazumov v javnem sektorju začel veljati Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki med drugim predvidevajo višje uvrstitve v plačne razrede, nova delovna mesta in nazive v javnem sektorju, spremembe dodatkov, odpravnino ob upokojitvi, jubilejno nagrado za 40 let delovne dobe in v nekaterih primerih višji letni regres.

»Prve ocene županj in županov kažejo, da občine zaradi sprostitve plač ne bodo imele nič več sredstev za lokalni razvoj kot v preteklem letu, saj bodo povišani stroški praktično izničili finančne učinke usklajevanj za povprečnino v letu 2019,« so sporočili iz Skupnosti občin Slovenije.

Dogovor namreč velja za vse javne zavode pod ustanovitvijo lokalnih skupnosti, kot so vrtci, muzeji ter športni, kulturni in mladinski zavodi. Povprečnina na prebivalca v občini bi nominalno znašala 573,50 evra na prebivalca, vendar realnega izboljšanja finančnega stanja ne pričakujejo. Bolj točne ocene bodo znane po prvih izplačilih v januarju.

Predsedstvo pričakuje spremembe

Zbrani so izrazili pričakovanje, da se bodo v kratkem srečali s predsednikom vlade z namenom, da se ponovno opravi usklajevanje višine povprečnine, ter da bo delovna skupina na tem področju čim prej začela delovati in preučila možne spremembe zakonodaje s ciljem zmanjšanja stroškov občin.

Opozarjajo tudi na dejstvo, »da na mnogih področjih zakonodaja še vedno vsebuje za občinske proračune škodljive ukrepe, obenem pa je v obravnavi zakonodaja, ki predvideva vnovično povečanje stroškov za občine, na primer predlog Zakona o zaščiti živali, Uredba o odvajanju in čiščenju odpadnih voda.

Na seji so sicer imenovali še delovno skupino za decentralizacijo storitev države, ki jo bo vodila nova županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek, predsedstvo pa je potrdilo odprtje postopkov evidentiranja v vodstvene funkcije Skupnosti občin Slovenije ter častnih članic in članov.

Starejše novice