Slika je simbolična (foto: Miloš Vujinović).
Skupščina Elektra Maribor je včeraj zavrnila predlog za delitev dividend.

Delničarji družbe Elektro Maribor, med njimi je največji država s skoraj 80-odstotnim deležem, včeraj na skupščini niso podrli predloga uprave in nadzornikov, da bi družba ves bilančni dobiček v višini nekaj več kot tri milijone evrov namenila za izplačilo dividend.

Dobiček tako ostaja v družbi, so sporočili iz Elektra Maribor.

Elektro Maribor lani zabeležil 4,1 milijona evrov čistega dobička

Skupščina, na kateri je bilo zastopanega 86,8 odstotka osnovnega kapitala, se je med drugim seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine za leto 2022 ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Skupščina je nadzornemu svetu za delo v lanskem podelila razrešnico, so sporočili iz družbe.

Družba Elektro Maribor je lani zabeležila 4,1 milijona evrov čistega dobička, kar je 69 odstotkov manj kot leto prej. Na poslovni izid je negativno vplival trimesečni izpad prihodkov, ki je bil posledica zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, ki je, kot pravijo v družbi, zelo omejil sredstva, ki so jih načrtovali za vlaganja v krepitev omrežja.

Vrednost investicijskih vlaganj je tako znašala 28,8 milijona evrov.

Predsednica uprave Tatjana Vogrinec Burgar je izpostavila, da bo družba uporabila vsa pravna sredstva za povračilo izpadlih prihodkov.

Pozitivno pa je na poslovni izid vplival zaključen postopek prodaje 51-odstotnega poslovnega deleža v hčerinski družbi Energija plus.

Konec leta 2022 je imela družba 17.124 kilometrov elektrodistribucijskega omrežja, od tega več kot 55 odstotkov podzemnih vodov in 74 odstotkov izoliranih vodov. Na distribucijsko omrežje je bilo konec leta priključenih 224.450 uporabnikov.

Priključna moč odjemalcev je bila največja doslej in je znašala 3315 megavatov, kar je za 44 megavatov več kot v letu prej.

Distribuirali so 2282 gigavatnih ur električne energije, kar je 1,4 odstotka manj kot leto prej. Konec leta 2022 je bilo na distribucijsko omrežje družbe priključenih 8667 proizvodnih virov, kar je 59 odstotkov več kot leto pred tem.

V letu 2022 se je nadaljeval izrazit trend povečevanja števila vlog za izdajo soglasja za priključitev za proizvodne naprave, predvsem naprav za samooskrbo. V letu 2022 so izdali 5800 soglasij za priključitev samooskrbnih elektrarn, kar je za 101 odstotek več kot leto prej.

Komentarji (2)

Dividenda (ni preverjeno)

Nič ne delajo, vsako drugo soglasje za SE zavrnjeno. Omrežje je iz časa Marije Terezije.n on bi radi dividende. Lopovi

Holob (ni preverjeno)

Država jim daje sredstva za razvoj SE oni pa bi si naj delili dividene. To se dogaja samo v Butalah

Starejše novice