Na Zavodu za zaposlovanje so predstavili marčevske podatke o gibanju brezposelnosti na področju Območne službe Maribor, vključno s trenutnimi razmerami na lokalnem trgu dela in napovedmi delodajalcev glede zaposlovanja v prvi polovici leta 2023.

Konec letošnjega marca je bilo v Sloveniji registriranih 50.327 brezposelnih oseb, kar je za 10.207 oseb oziroma 16,9 odstotkov manj kot marca 2022. 

Kakšno je gibanje brezposelnosti in trenutno stanje na trgu dela na področju Območne službe Maribor? 

Bernard Memon, direktor Območne službe Maribor, je povedal, da je stanje na področju števila brezposelnih oseb zelo stabilno, beležijo večji odliv iz evidence brezposelnih, kot priliv novih iskalcev zaposlitve. 

»Iz meseca v mesec prodiramo proti zgodovinskim številkam na nivoju nizkega števila brezposelnih,« je dejal: »Stanje je še vedno zelo stabilno in menim, da z nekim fleksibilnim odnosom, tako s strani delodajalca kot delavca, lahko zapolnimo morebitne odhode v brezposelnost pri posameznikih, v kolikor bi do tega prišlo.«

Kaj pravi statistika? 

Konec marca 2023 je bilo na območju območne službe Maribor registriranih 6718 brezposelnih oseb, kar je za 1602 osebi oziroma 19,3 odstotkov manj kot marca 2022. 

V primerjavi s predhodnim mesecem se je registrirana brezposelnost znižala za 503 osebe oziroma 7,0 odstotke (v Sloveniji znižala za 5,8 odstotke). 

Ob koncu marca 2023 je bil povprečni čas brezposelnosti oseb 27,6 meseca (v Sloveniji 28,9 meseca).

Memon: »Povpraševanje po poklicih je še precejšnje«

Direktor Območne službe Maribor pojasnjuje, da je povpraševanje po delavcih konstantno. V obdobju od januarja do marca 2023 so delodajalci območni službi Maribor sporočili 5075 prostih delovnih mest.

Izpostavil je področje visokošolsko izobraženih, kjer delodajalci nekatere osebe pograbijo še preden zaključijo študij: »V neko resno odprto brezposelnost z nivoja visokošolsko izobraženih kadrov ne prihaja.« 

»Kar se tiče deficitarnih poklicev prednjačijo poklici v predelovalni industriji,« razlaga Memon.

Največ povpraševanja je po naslednjih poklicih: varilci, elektroinštalaterji, čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki, orodjarji, prodajalci, pripravljavci in monterji kovinskih konstrukcij, visokošolski učitelji in sodelavci na visokošolskih zavodih, strokovni sodelavci za zdravstveno nego, vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, monterji in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav,, natakarji, zidarji, kuharji, poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu.

Kaj o trgu dela za prvo polletje kažejo rezultati raziskave Napovednik zaposlovanja?

Trenutno na Zavodu za zaposlovanje pripravljajo Napovednik zaposlovanja za drugo polovico leta 2023. Napoved za prvih šest mesecev tega leta medtem kaže spodbudne rezultate. 

Obeti delodajalcev glede gibanja zaposlenosti v prvi polovici leta 2023 so pozitivni. Napovedujejo 2,6-odstotno rast števila zaposlenih in predvidevajo približno 36.300 zaposlitev. Od tega bodo delodajalci po napovedih na območju Območne službe Maribor zaposlili 4393 oseb, kar predstavlja 3,2 odstotno rast števila zaposlenih. 

Kot pravi Memom, bodo delodajalci iskali predvsem kadre na področju kovinsko-predelovalne dejavnosti. 

Tako kažejo rezultati najnovejše raziskave Napovednik zaposlovanja, v kateri je oktobra in novembra 2022 sodelovalo več kot 2800 delodajalcev z desetimi ali več zaposlenimi iz vse Slovenije.

Delodajalci se soočajo s pomanjkanjem ustreznih kandidatov

Več kot polovica delodajalcev je v raziskavi izkazala, da imajo težave s pridobivanjem kadra. 

Te jim povzroča predvsem pomanjkanje ustreznih kompetenc in specifičnih znanj prijavljenih kandidatov. Med razlogi, zakaj delodajalci težje dobijo primeren kader, je tudi dvo in tro-izmenski delovni čas ter težji delovni pogoji. 

Memom je ob tem izpostavil še, da se za prihodnje leto napoveduje malenkost višja gospodarska rast (za 2,5 odstotka). »Vezano na te napovedi naj bi se v prihodnjem letu nekoliko ohladilo gospodarstvo in tudi ohladila rast zaposlovanja,« je pojasnil. Rast se kljub temu še vedno pričakuje na področju gradbeništva, gostinstva in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih.

Z ukrepi delodajalce spodbujajo k zaposlitvi brezposelnih oseb

Karmen Pahor, vodja oddelka Aktivne politike zaposlovanja je predstavila aktualne programe, ki jih izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in so namenjeni spodbujanju zaposlovanja brezposelnih oseb. 

Ti programi so Hitrejši vstop mladih na trg dela, Priložnost zame in Zelena delovna mesta.

»Pomagamo skupinam brezposelnih oseb, ki bi se sicer težje vključili na trg dela, lažji prehod v zaposlenost,« je predstavila Pahor: »V okviru programov se delodajalcem nudi finančne vzpodbude ob zaposlitvi brezposelnih oseb.«

Kaj bo z odpuščenimi delavci Magne in A&E Europe?

Kar se tiče odpuščanj v hoški Magni, Memon pojasnjuje, da so bili seznanjeni s seznamom presežnih delavcev. Od 119 delavcev, katerih zaposlitev je pod vprašajem, se bo večina delavcev prerazporedila na druga delovna mesta.

Dodaja, da so bili s strani podjetja obveščeni, da se je v zadnjem trenutku našla možnost za prezaposlitev na projekte, ki se bodo v prihodnje kljub vsemu izvajali. Velika večina pa jih bo pristala na to, da se bodo vozili v sosednjo Avstrijo.  

Približno 40 delavcev je takšnih, ki niso sprejeli nobene od teh ponudb. V teku so dogovori, da bi za te delavce organizirali karierni sejem, na katerega bodo povabili vse delodajalce, ki so do sedaj izkazali interes po prezaposlitvi teh delavcev. 

»Govorimo o poklicih, kot so vzdrževalec, ličar, kontrolor, viličarist, delavci v logistiki,« pojasnjuje Memon: »Mislim, da tudi če bo prišlo do odprte brezposelnosti, bomo znali poskrbeti za ljudi, ki imajo te kompetence, kajti imamo celo vrsto srednje velikih in velikih podjetij, ki si želijo podobne kadre.« 

Kar se tiče podjetja A&E Europe, je Memon povedal, da se je tam govorilo o dveh fazah odpuščanja delavcev. Vendar trenutno kaj več kot teh neuradnih informacij nimajo, saj seznama presežnih delavcev še niso prejeli.

Komentarji (4)

Rrt (ni preverjeno)

No'zato 'pa je zrastlo število prejemnikov 'to kar so danes dobili,3+,si slivenčeki enostavno ne upajo privoščit.Zakaj',Ker so prepošteni.Zato ne jamrat'slovenčki.

Lucky..... (ni preverjeno)

Ma, kaj se hvalijo. Kolko lnudi pa je po raznoraznih agencijah, ker so jih izbrisali iz zavoda......, naj se te zraven pristejejo. Neupajo in ne znajo.

Urban Ruralen (ni preverjeno)

Cepivo deluje !

Jack000000 (ni preverjeno)

tak se duvajo, kot da so oni zrithali, da je brezploselnost tako nizka...

Skoraj nekoristna ustanova, sicer.

Starejše novice