Slika je simbolična.
Uprava za varno hrano je v okviru programa vzorčenja na ostanke pesticidov v tem sadju ugotovila prisotnost nevarne snovi.

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru programa vzorčenja na ostanke pesticidov v breskvah ugotovila prisotnost aktivne substance klorpirifos-etil.

Klorpirifos-etil se uporablja kot insekticid in akaricid, saj sodi med organofosforne pesticide, ki zavrejo delovanje encima acetilholinesteraza. Ta encim sodeluje pri prenašanju živčnih signalov.

Zaradi navedenih razlogov je uporaba klorpirifosa od februarja 2020 v Evropski uniji prepovedana.

Podatki o izdelku

  • Živilo: Breskve (sveže)
  • Leto pridelave: 2022
  • Poreklo: Srbija
  • Uvoznik/veletrgovec: Hatal d. o. o., Italijanska ulica 7. Ljubljana

Živilo je bilo na prodaj na Tržnici BTC Ljubljana in distribuirano naslednjim pravnim osebam, ki se ukvarjajo s prodajo sadja na tržnicah:

  • Bulc Bratje d. o. o., Plemljeva ulica 2, Ljubljana
  • Flamus Nataša Erjavec s. p., Gorenja vas, Ivančna Gorica
  • Boni d. o. o., Stobovska cesta 16 a, Domžale
  • Gordana Savić s. p., Prušnikova ulica 101, Ljubljana

Zaradi odsotnosti referenčnih toksikoloških vrednosti pri klorpirifos etilu, ki so potrebne za izdelavo ocene tveganja, le te ni možno izdelati. Analizni rezultati vzorcev breskev izkazujejo neskladno in potencialno nevarno živilo.

Zaradi navedenega so odgovorni izvajalci dejavnosti sprejeli ukrepe za zaščito potrošnikov preko obveščanja na prodajnih mestih.

V primeru, da imate to živilo doma, ga ne uporabljajte. Če ga boste vrnili v trgovino, kjer ste ga kupili, vam je trgovec dolžan vrniti kupnino.

Starejše novice