Datumi izplačil enkratnih solidarnostnih dodatkov po PKP7 zbrani na enem mestu.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije koronavirusa - PKP7, prinaša kar nekaj enkratnih solidarnostih dodatkov. 
Vsi izplačani dodatki iz protikoronske zakonodaje se ne bodo upoštevali pri izračunu pravic iz javnih sredstev, pri katerih se praviloma upošteva dohodek iz dohodninske odločbe preteklega koledarskega leta.

Na vladni spletni strani pa so zdaj objavili tudi datume izplačil dodatkov.

Solidarnostni dodatek za upokojence

Solidarnostni dodatek za upokojence bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izplačal 11. januarja 2021 vsem upokojencem, če prejemajo pokojnino, ki jo izplačuje zavod, in katerih pokojnina znaša v višini 714,00 evrov ali manj, in sicer v treh različnih višinah.

Prejemnikom pokojnine v višini do 510 evrov bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 300 evrov.

Prejemnikom pokojnine v višini med 510,01 in 612 evrov bo izplačan solidarnostni dodatek v višini 230 evrov.

Za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 612,01 in 714 evrov, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 130 evrov

Poleg upokojencev so v enakih višinah do njega upravičeni še prejemniki invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe, če njihovo nadomestilo znaša 714 evrov ali manj. Do solidarnostnega dodatka so ob upoštevanju zneskov upravičeni tudi uživalci poklicnih pokojnin.

Krizni dodatek

Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače (2x 940,58, to je 1.881,16 eur), delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 evrov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Če delavec ni delal cel mesec december, je upravičen do sorazmernega dela dodatka. Upoštevaje navedeno, delavec, ki je bil ves mesec december 2020 napoten na začasno čakanje na delo, ni upravičen do kriznega dodatka.

Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence

Eden od staršev oziroma posvojitelj otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, rojenega v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, bo prejel enkratni solidarnostni dodatek za novorojencev v višini 500 evrov. Izplačilo bo izvedeno po uradni dolžnosti za vse upravičence do pomoči ob rojstvu otroka, posebne vloge ni potrebno vlagati

Izplačilo za otroke, ki so se rodili do sprejetja zakona, bo izvedeno do 31. 3. 2021. Za otroke, ki se bodo rodili po uveljavitvi zakona bo znesek izplačan v treh mesecih po rojstvu.

Povečan dodatek za velike družine 

Znesek letnega dodatka za velike družine se za čas do konca epidemije poveča za 100 evrov za družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki. Za obstoječe upravičence do dodatka za veliko družino se bo izplačilo izvedlo do 31. 1. 2021. Vsem, ki bodo pridobili pravico do dodatka za veliko družino kasneje v času epidemije se izplačilo povečanega dodatka izvede po pridobitvi pravice do dodatka za veliko družino. Redni dodatek za veliko družino se bo izplačal kot običajno, v mesecu aprilu.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za vse otroke

Prejeme ga eden od staršev oziroma rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji.

Do 31. januarja 2021 bo izvedeno izplačilo za tiste starše, ki prejemajo otroški dodatek in za rejnike otrok, starih do 18 let.

Izplačilo za tiste, ki ne prejemajo otroškega dodatka bo odvisno od časa oddaja vloge. Rok za oddajo vloge je do 31. januarja 2021.

Ministrstvo za delo bo do 31. januarja po uradni dolžnosti vsem staršem, ki prejemajo otroški dodatek in za rejnike otrok, starih do 18 let, izplačalo 50 evrov.

Starši, ki niso upravičenci do otroškega dodatka, bodo morali oddati vlogo do 31. januarja 2021. Vloga bo dostopna na spletni strani ministrstva za delo in e-uprave predvidoma od 8. 1. 2021. Vloga bo dostopna na e-upravi v kratkem, bo preprosta.

Dodatek za nego otroka

Dodatek za nego otroka se povečuje za 100 evrov. Poračun višjega dodatka za oktober, november in december 2020 v višini 300 evrov se bo izvedel do 31. januarja 2021. Od januarja 2021 pa bo znesek dodatka za nego višji do konca epidemije.

Komentarji (11)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
CAPTCHA
eve (ni preverjeno)

Kdaj pa študentje?

TABORČAN (ni preverjeno)

JA TISTI KI SO ZARADI KORENE ZGUBILI ŠIHT OSTALI PA KAJ BI RADI

In reply to by eve (ni preverjeno)

Bogdan (ni preverjeno)

Upokojenci dobijo 300€ ti si pa tu glasen ko se nekdo postavi za 150€. isto študentje ne dobijo dela, da bi kaj zaslužli.. Norc

In reply to by TABORČAN (ni preverjeno)

Luciano (ni preverjeno)

Kaj študentje? Nihče ni upravičen do pomoči. Edino tisti,ki dokaze zgubi v poslovanju zaradi virusa. Nihče ne trosi vec kot je,zakaj bi dobili dodatek?!!!

In reply to by eve (ni preverjeno)

Nik Zupancic (ni preverjeno)

Studentje?

Teja7878 (ni preverjeno)

Krizni dodatek za zaposlene, velja le za ZASEBNI SEKTOR!

Branje (ni preverjeno)

Daj preberite si zakon, preden govorite take bedarije in zavajate ljudi!
Krizni dodatke je SAMO za zaposlene v PRIVAT SEKTORJU in še to za sorazmerni del, koliko so v mesecu decembru dejansko bili prisotni na delu v službi. Delo od doma se v to ne šteje!
Tu je uradni list in vse lepo piše v 85. členu, v 4. odst., da so javne službe iz tega izvzete in za njih ta določba po prejemu kriznega dodatka ne velja:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3772/…

In reply to by Teja7878 (ni preverjeno)

julia (ni preverjeno)

Kaj pa študenti??

Infra (ni preverjeno)

Ni ne duha ne sluha nikjer kar niti ni presenečenje saj nič ne funkcionira več

In reply to by julia (ni preverjeno)

Tatjana68 (ni preverjeno)

A za prejemnike denarne socialne pomoči je pa zmanjkalo denarja?

sam prašam (ni preverjeno)

kdaj bo kućko pod prućko začel vraćat preveć plačano penzijo in razne rdeće dodatke ?

Starejše novice