Regina Olah krivi Center za socialno delo Pomurje, da je ena izmed vnukinj pobegnila od doma. Na centru očitke zavračajo in trdijo, da otrokom želijo le najboljše.

Tri dekleta, danes 19-letna Redžina, 17-letna Paloma, in 16-letna Marjana so že v otroških letih ostale brez matere, ta se jim je odpovedala in se preselila na Puščo, je poročal spletni portal Lendavainfo.

Zanje od takrat skrbita babica Regina in dedek Jože, ki se sedaj soočata z novo težavo. 17-letna Paloma je odšla od doma k fantu v Mursko Soboto, babica in dedek pa trdita, da jima nihče od institucij ne pomaga pri vrnitvi Palome. 

Zdaj sta se obrnila na medije, saj upata, da se bo vendarle kaj premaknilo.

17-letnica se je preselila k fantu

Dekleta so v zadnjih letih prelile veliko solza, kajti že leta 2011 jih je zapustila mama Karolina in od takrat zanje skrbi babica, očetova mama Regina Olah, ki je po prepričanju mnogih, z možem Jožetom storila vse, da je dekletom šlo lepo in, da ničesar niso pogrešala.

Regina je razočarana nad delom lendavske enote Centra za socialno delo Pomurje češ, da naj bi njihove socialne delavke prispevale k temu, da je srednja sestra zapustila dom in se preselila k fantu v romsko naselje Pušča pri Murski Soboti.

»Želja mi je vseskozi bila le, da dekleta končajo srednjo šolo in si uredijo življenje, kot se spodobi, a žal Paloma je odšla od doma, čeprav je še mladoletna in šele letos bo končala srednjo šolo in temu so v veliki meri prispevale socialne delavke,« trdi Regina, ki je pokazala tudi sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti o skrbništvu nad dekleti.

Mati skrbi za tri punce ni prevzela

»Ta sklep velja od leta 2011, ko se jim je mama Karolina odpovedala. Vse tri punce obiskujejo srednjo šolo v Lendavi. Njihovo življenje je potekalo normalno, z izobrazbo, z glasbo, nastopi v javnosti in tako dalje. Center za socialno delo, osnovna šola, srednja šola, občina Lendava, vse te uradne osebe, skupaj z okrožnim sodiščem v Murski Soboti so bile vedno seznanjene z njihovim življenjem. Kako poteka njihovo življenje, so vedeli vsi sosedje, družinski prijatelji, sošolci.

Leta 2017 smo imeli razpravo z okrožnim sodiščem in so punce bile dodeljene materi, ki je bila ponujena varna hiša. Tega žal ni sprejela. Omenjeni postopek so vodile Lara Lazar, Lidija Dolenčič in Ljubica Levačič. Sedaj njihova mati živi v svojem rojstnem mestu Pušča s svojim partnerjem, s katerim ima dva otroka.

To pomeni, da skrbi za tri punce ni prevzela,« pravi Olah, ki je jezna tako na center za socialno delo, kakor tudi na na nekatere policiste Policijske postaje Lendava.

Prepričana je, da jim Center za socialno delo greni življenje. Trdi, da je tudi sama seznanjena z zakonodajo, a sama sklepa, da nekatere socialne delavke svoje delo opravljajo nestrokovno. 

»Moja želja je bila, da vse punce pridobijo vsaj srednješolsko izobrazbo. Zavedam se časa, v katerem živimo in tudi pubertete punc, toda z lepo besedo se vse lahko uredi. Žal pa socialna delavka Saša Car, ki dela na področju nasilja v družini, ne želi dobro otrokom, saj pri nas nikoli ni bilo nobenega nasilja, kar vesta tudi preostali vnukinji.

Carova je opravila pogovor z mladoletno Palomo in sem prepričana, da je Palomo spodbujala in podpirala, da bi se vrnila nazaj k temu fantu, čeprav jo je njen oče pripeljal nazaj domov,« med solzami razlaga Regina in dodaja, da je Paloma pobegnila iz šole 12. aprila 2022, ker je fant iz Pušče prišel po njo in jo odpeljal na svoj dom.

Paloma se je počutila ogroženo

»Isti dan smo jo prijavili policiji kot pogrešano osebo. Kasneje smo izvedeli, kje se nahaja in 23. aprila 2022 jo je oče pripeljal domov, saj se je s tem strinjala. Želeli smo, da bi se njuna zveza nadaljevala vendar, da ona najprej dokonča šolo. Še isti dan smo dobili obisk policije na domu Palominega očeta. Medtem, ko je njegov oče odpeljal Patrika domov, je 15 policistov prišlo k nam iskat Palomo. Naslednji dan, v nedeljo 24. aprila 2022 je nekaj policistov, socialna delavka Saša Car in (menim da) psihologinja spet prišla k nam domov. Še pred njimi je fant Patrik prišel k naši Palomi.

Usedli smo se za mizo, Saša je opravila razgovor s Palomo, nato pa jo je poklicala v sobo, kjer je pogovor trajal dobri dve uri. Z naše strani ni bilo nasprotovanja, saj smo spet ponavljali, da želimo, da bi končala šolo.

Zadeva se je vedno bolj zapletala, vseskozi pa je zraven bila vpeta tudi policija, ki je naslednji dan zahtevala od Palome, da naj pride na policijsko postajo, kjer jo čaka Saša Car. Paloma je temu nasprotovala, saj je že dala izjavo doma. Zaradi pritiska policistov in socialne delavke je Paloma jokala,« razlaga.

Babica pravi, da se je Paloma takrat počutila ogroženo, vendar ne zaradi domačih, temveč zaradi drugih zadev, prav tako ji je postalo slabo, enako kot čez nekaj trenutkov še babici Regini.

Intervenirala je Nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Lendava, ki je obe odpeljala v bolnišnico, Palomo na otroški oddelek, babico pa na interni. 

»Policisti in Saša Car so šli v bolnišnico, da bi vnovič opravili razgovor s Palomo. Po končanem razgovoru se je Paloma odločila, da gre z babico domov, s tem da je Patrik čakal, da bi šla k njemu. Po tem je prišel k nam na dom v Dolgo vas. Domov je odšel pozno zvečer. V ponedeljek zjutraj je klicala Lara Lazar socialna delavka, saj naj bi želela opraviti razgovor s Palomo, ki je tako končala na Pušči,« razlaga babica, ki je ogorčena, saj je prepričana, da v družini razmišljajo s »trezno glavo in želijo pomagati, spodbujati otroka, v njegovo korist za prihodnost.

Kaj pravijo na centru za socialno delo?

Kot poroča Lendavainfo, so zadevo preverili tudi na Centru za socialno Pomurje, a so jim sporočili, da »zaradi varstva osebnih podatkov naših uporabnikov vam podatkov o konkretnem primeru ne moremo posredovati, vendar pa v podobnih primerih vedno postopamo na način, da se v ospredje postavi korist mladoletnega otroka.«

Kadar na centru ugotovijo, da je v družini prisotno nasilje in o tem spregovorijo družinski člani, tudi mladoletni otrok, postopajo na način, da najprej ugotovijo dejanske okoliščine, pravijo.

»Na podlagi zbranih podatkov na centru ocenimo, v kolikšni meri je mladoletni otrok ogrožen in na podlagi tega pripravimo načrt pomoči družini. Temeljno vodilo pri pripravi načrta pomoči in dela z družino je vselej korist otroka, kar pomeni, da morajo starši zlasti ob upoštevanju osebnosti otroka, njegove starosti in razvojne stopnje ter hotenj, primerno zadovoljevati njegove materialne, čustvene in psihosocialne potrebe z ravnanjem, ki kaže na njihovo skrb in odgovornost do otroka ter mu nuditi primerno vzgojno vodstvo in ga vzpodbujati v njegovem razvoju,« so zapisali.

V primerih, ko je v družini prisotno nasilje, družinskim članom na centru za socialno delo vselej poskušajo pomagati v okviru socialno varstvenih storitev pomoč družini za dom in osebna pomoč ter z dodatnimi programi, kot so na primer laična pomoč družinam, ki omogoča konkretno pomoč družini v njihovem domačem okolju, dnevni centri za otroke … Starše se usmeri tudi v različne oblike pomoči, ki so prisotne v lokalnem okolju (na primer Društvo za nenasilno komunikacijo, različne oblike psihosocialne pomoči, …).

Žrtvam nasilja ponudimo različne možnosti umika na varno v okviru socialnovarstvene mreže, otrokom lahko na primer ponudimo umik v krizni center za otroke in mladostnike,« poudarja Danijela Cuk, pomočnica direktorice Center za socialno delo Pomurje.

Dodala je, da so tudi primeri, ko različne oblike pomoči družini ne zadoščajo in takrat o ukrepih za varstvo koristi otrok odloča sodišče.

V primerih, ko je prisotno nasilje v družini, center družini zagotavlja pomoč v okviru nalog zakona o preprečevanju nasilja v družini, sodišče pa lahko na predlog žrtve povzročitelju nasilja prepove približevanje žrtvi nasilja.

V teh primerih gre za zelo kompleksne situacije, ki zahtevajo pripravljenost staršev na sodelovanje in sprejemanje sprememb, ki bodo zagotovile zdravo okolje za otroka. Predvsem pa je bistveno, da se zavedajo, kako težko popravljive posledice lahko povzročijo otroku z nespremenjenim načinom obnašanja.

Kot je na koncu pogovora dejala babica Regina, vsi trdijo, da nasilja v družini ni in ga tudi ni bilo.

Starejše novice