Uradno so se začela gradbena dela na projektu »SI-Geo-Electricity - Pilotna geotermična elektrarna Čentiba na obstoječi plinski vrtini Pg-8«.

Družba Petrol Geo je meseca decembra pričela s podzemnimi gradbenimi deli na opuščeni vrtini Pg-8 za potrebe pilotne Geotermične elektrarne Čentiba, za kar so Dravske elektrarne Maribor maja lani prejele gradbeno dovoljenje.

Slavnostni govornik današnjega uradnega začetka podzemnih gradbenih del je bil Aleksander Jevšek, minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Pilotna geotermična elektrarna v naselju Čentiba v občini Lendava bo izkoriščala geotermični energetski potencial obstoječe suhe, neproduktivne vrtine dolžine približno tri tisoč metrov.

Na začetku podzemna dela

Gre za popolnoma zaprt sistem, kjer tekoča hladilna snov (amonijak) ne bo prihajala v stik s pregreto kamnino. Vrtina Pg-8 je zacevljena in zacementirana ter kot takšna popolnoma zatesnjena.

Geotermična elektrarna na vrtini Pg-8 bo sestavljena iz podzemnega dela, to je geotermična gravitacijska toplotna cev in nadzemnega dela, to je hladilni sistem in strojnica.

Podzemna dela zajemajo odstranitev obstoječih cevi, za kar je mobilizirano specialno dvigalo z dodatno opremo, s katerim se bo izvleklo trenutno postrojenje.

Sledilo bo preverjanje plino-tesnosti vrtine, montaža geotermične gravitacijske toplotne cevi ter preverjanje plino-tesnosti med-cevnega prostora v vrtini. Omenjena podzemna dela potekajo v skladu z izdelanim rudarskim projektom.

V nadaljevanju dela na nadzemnem delu

Po opravljenih nevednih delih se začnejo aktivnosti na nadzemnem delu izgradnje pilotne geotermične elektrarne, in sicer gradbena dela, dela na elektro in strojni inštalaciji, tehnični pregledmodeliranje in dolgoročni monitoring poskusnega obratovanja ter ocena geotermičnega potenciala opuščenih naftno-plinskih vrtin v Sloveniji.

Zagonski testi prve geotermične elektrarne v Sloveniji so načrtovani junija letos.

V primeru ugodnih rezultatov pilotnega projekta se bo lahko zasnovan koncept uporabil na ostalih opuščenih vrtinah v Sloveniji in tudi po svetu. 

Projekt zato pomeni pomemben mejnik za razvoj geotermične energije in možnost izrabe opuščenih vrtin po svetu.

Ob uradnem začetku del spregovorila tudi Jevšek in Magyar

Slavnostni govornik je bil Aleksander Jevšek, ki je čestital nosilcu projekta Dravskim elektrarnam in vsem partnerjem projekta SI-Geo-Electricity: »Vesel sem, da smo lahko v okviru finančnega mehanizma EGP zagotovili sredstva za tako pomemben projekt kot je gradnja prve geotermične elektrarne v Sloveniji

 »Inovativni pilotni projekt lahko predstavlja pomemben mejnik za izrabo brezogljične geotermične energije na opuščenih plinsko-naftnih vrtinah v Sloveniji in v svetu. Je tudi izjemna razvojna priložnost za Pomurje,« je še dodal.

Janez Magyar, župan občine Lendava, pa je dejal: »Aktivnosti v okviru projekta so velika priložnost tako za Slovenijo kot Občino Lendava. S postopki in aktivnostmi za uporabo geotermalne energije smo v Lendavi začeli že pred več leti in jo uporabljali v turizmu, kmetijstvu ter daljinskemu ogrevanju, sedaj pa se odpirajo tudi možnosti za pridobivanje električne energije.«

»Želimo, da ta pilotni projekt da ustrezne rezultate, že sedaj pa načrtujemo tudi druge smele projekte za izrabo geotermalnega potenciala,« je dodal Magyar.

Komentarji (4)

Katja7 (ni preverjeno)

ONESNAŽENJE PODZEMNIH VODA
JE VELIKO KAZNIVO DEJANJE

Katja7 (ni preverjeno)

Pa dobro,kaj je narobe s tabo??????WTF????Pusti moj nick na miru,bumbar.

In reply to by Katja7 (ni preverjeno)

Katja7 (ni preverjeno)

Amonijak
v Srbiji je bilo kar nekaj martvih zaradi aminijaka
Pa tudi v prdcu je veliko amonijaka

In reply to by Katja7 (ni preverjeno)

ovi (ni preverjeno)

a na prdce se pa dobro spoznaš
vidim

In reply to by Katja7 (ni preverjeno)

Starejše novice