Vse kaže, da se bo že konec letošnjega leta pričela gradnja podvoza na Ljubljanski.

Maribor bo kmalu le dobil cestno-železniški podvoz na Ljubljanski ulici, za katerega sta konec lanskega leta Mestna občina Maribor in Ministrstvo za infrastrukturo sklenila dogovor o sofinanciranju gradnje.

Dokumentacija je izdelana in čaka na potrditev, na naslednji redni seji Mestnega sveta, ki bo konec septembra, pa naj bi mestni svetniki potrdili predinvesticijsko zasnovo in investicijski program.

Po potrditvi investicijske dokumentacije bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo izvedla postopek javnega naročila za izvajalca gradnje, tako da se bo gradnja lahko pričela konec tega leta ali pa v začetku prihodnjega in bo trajala do leta 2019.

Poleg podvoza bo narejenih kar nekaj sprememb

Poleg gradnje podvoza bo v sklopu investicije vključena celovita obnova in revitalizacija Magdalenskega parka, kar naj bi bil pravzaprav ustrezalo pogoju Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Vrednost del na parku, ki bodo obsegala oba dela, je ocenjena na 660.000 evrov.

V sklopu del je tudi ureditev kolesarske steze ob železnici do nadvoza na Titovi cesti in naprej proti Europarku, kar bo znatno skrajšalo pot.

V križiščih Ljubljanske ulice z Ulico Moše Pijada in Jezdarsko ulico pa bosta izvedena krožišča.

V času gradnje bo zaprta Ljubljanska ulica med Jezdarsko in Ulico Moša Pijada, opozarjajo na mariborski občini.

Vrednost projekta 

Projekt je skupno vreden skoraj osem milijonov evrov, od tega pa bo 40 odstotkov financirala mariborska občina, ostali delež pa bo prevzelo omenjeno ministrstvo.

Starejše novice