Družba Pomgrad je skupaj s partnerskim izvajalcem podjetjem Strabag 18. maja 2020 pričela z izvajanjem del za izgradnjo podaljška Ceste proletarskih brigad.

Izgradnja novega odseka pomembne prometnice med Mariborom in Limbušem bo razbremenila del Limbuške ceste in Erjavčeve ulice na Studencih. Nov odsek, ki bo povezal krožno križišče Ceste proletarskih brigad in Dravograjske ceste z Limbuško cesto, bo del regionalne ceste R2-435 (Maribor – Ruše – Selnica) in bo imel funkcijo mestne vpadnice iz smeri Ruš

To vlogo zdaj opravlja Limbuška cesta, ki pa ne zagotavlja potrebnih standardov za tako pomembno prometnico in na njej zaradi prostorskih omejitev tudi ni mogoče izvesti potrebnih prilagoditev.

Mestna občina Maribor je leta 2017 z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, ki kot glavni investitor vodi investicijo, podpisala sporazum o sofinanciranju izgradnje podaljška Ceste proletarskih brigad.

Pogodba z izbranim izvajalcem del, družbo Pomgrad in partnerskim izvajalcem podjetjem Strabag, je bila nato po zaključenem javnem naročilu podpisana avgusta 2019. 

Kot so sporočili iz Mestne občine Maribor, bodo dela v vrednosti nekaj manj kot 11,5 milijona evrov - od tega Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo financira 6,9 milijona evrov, mariborska občina pa 4,6 milijona evrov - v skladu s pogodbenim rokom zaključena predvidoma v roku 600 dni.

Dela so se pričela 18. maja 2020, takoj po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. 

Glede na pričakovano prometno obremenitev je cesta načrtovana kot dvopasovna dvosmerna cesta, z urejenimi površinami za kolesarje in pešce na obeh straneh vozišča. 

Večina sofinanciranja Mestne občine Maribor je vezana na izgradnjo komunalne in energetske infrastrukture - kanalizacija, vodovod, vročevod, plinovod, javna razsvetljava in tako dalje - ter deviacij priključnih cest.

Komentarji (1)

Default (ni preverjeno)

Prasci prokleti stanovalci ceste proletarskih brigad pa naj prenasajo se vecji hrup divjakov na cesti kot tako Ali tako ze je do sedaj Prasci pokvarjeni

Starejše novice