Foto: Nika Škrilec
Na slovenskih cestah so v zadnjih letih zarisali 16 tridimenzionalnih prehodov za pešce, s čimer želijo zagotoviti varnost najranljivejših v prometu. A kakšna je veljavnost teh označb?

3D prehodi za pešce – da ali ne? Medtem ko v zavodu Varna pot izpostavljajo pozitivne učinke, ki jih imajo tridimenzionalne označbe prehodov na večjo varnost, jim na ministrstvu za infrastrukturo niso naklonjeni.  

Še več. Na ministrstvu za infrastrukturo, ki je pripravljavec predpisov za področje prometa, pravijo, da je tovrstna označba neveljavna, saj je brez zakonske podlage.

3D prehodi za pešce so se v Sloveniji pojavili leta 2021

Prve 3D zebre so se v Sloveniji pojavile jeseni 2021, in sicer v Ljubljani, Velenju in na Ptuju.

Takrat so začeli z umeščanjem tovrstnih prehodov na lokalne ceste v bližini vrtcev, šol ali spalnih sosesk, kjer je hitrost vožnje omejena na 30 kilometrov na uro.

»Na podlagi začasne in zakonsko urejene 'eksperimentalne prometne ureditve' z označbo 3D zebre, smo združili in povezali različne deležnike v lokalnih skupnostih in jih spodbudili k iskanju lastne, primerne in trajne rešitve za umirjanje prometa,« pojasnjujejo v zavodu Varna pot.

Ministrstvo: Presenečenje lahko povzroči napačno ukrepanje voznika

Tovrstne označbe oziroma simulacije prehodov so narejene na način, da bi jih voznik moral prepoznati na daljavo in pravilno ukrepati. Če se 3D efekt opazi z manjše razdalje, je prepozno, da bi voznik lahko pravilno ukrepal. 

»3D prehodi za pešce v nobenem primeru ne smejo presenetiti voznika, ki bi označbo na cesti lahko prepoznal kot oviro na cesti, saj bi takšno presenečenje lahko povzročilo napačno ukrepanje voznika, kar lahko privede do nevarnih manevrov z vozilom,« pravijo na ministrstvu za infrastrukturo.

»3D označbo prehoda za pešce nacionalna zakonodaja s področja cest, pravil cestnega prometa in prometne signalizacije ne vsebuje, zato njene različne izvedbe, ki se zasledijo na svetovnem spletu tudi ni dopustno uporabljati na javnih cestah,« še navajajo. 

V Mariboru 3D prehod pri Osnovni šoli Kamnica

Na območju občinskih cest v Mestni občini Maribor imamo zgolj en primer izrisa 3D prehoda za pešce, nahaja se v neposredni bližini Osnovne šole Kamnica.

Na mariborski občini pojasnjujejo, da so ta prehod izvedli kot eksperimentalno prometno ureditev skladno s 27. členom zakona o pravilih cestnega prometa skupaj z Zavodom varna pot in Zavarovalnico Generali. 

Omenjeni člen se glasi: »Na cesti se lahko za določeno obdobje, ki ne sme biti krajše od treh mesecev in daljše od enega leta, določi prometna ureditev, ki dovoli, omeji ali obveže udeležence cestnega prometa k ravnanju, ki je lahko v nasprotju s prometnimi pravili, določenimi s tem zakonom (eksperiment). Eksperimentalna prometna ureditev mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo na način, ki omogoča vsem udeležencem cestnega prometa nedvoumno in varno udeležbo v cestnem prometu.«

Mariborska občina: Drugačnost talnih oznak ni nujno vedno negativna

»Res je, da pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah ne pozna tovrstnih označb, vendar smo mnenja, da drugačnost talnih oznak ni nujno vedno negativna,« so na Mestni občini Maribor povedali za Mariborinfo. 

Izpostavljajo, da poveča pozornost voznika, ko se pripelje v bližino takšnega prehoda za pešce in razmišlja, zakaj je takšen prehod.

Mariborska občina novih 3D prehodov zaenkrat ne načrtuje

»Kot rečeno, je res, da pravilnik ne pozna takšne oznake na vozišču, smo pa mnenja, da podlago najdemo v prej omenjenem členu zakona o pravilih cestnega prometa, ki začasno dopušča takšne prometne ureditve,« poudarjajo na občini. 

Ob tem dodajajo, da trenutno ne načrtujejo novih talnih označb s takšno ali podobno vsebino.

Dodajo, da 3D označbe prehodov najdemo tako na (drugih) občinskih cestah kakor tudi na državnih cestah v Sloveniji.

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
CAPTCHA
Liburn (ni preverjeno)

Čez to risbico vozijo 130 i ne 30

Starejše novice