Slika je simbolična (foto: Bobo).
Na včerajšnji seji mestnega sveta so mestni svetniki potrdili zvišanje komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Nekateri imajo pri tem pomisleke, da gre še za eno v vrsti podražitev v občini, drugi pa menijo, da gre za dobrodošla sredstva.

Mariborčani se bodo morali soočiti z novo podražitvijo. Mestni svetniki so s sprejetjem odloka potrdili zvišanje komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.

Komunalni prispevek je finančno breme, ki ga morajo nositi lastniki nepremičnin za kritje stroškov izgradnje in vzdrževanja komunalne infrastrukture. Ta infrastruktura vključuje ceste, kanalizacijo, vodovod in druge osnovne storitve, ki so ključne za vsakodnevno življenje.

Kot razlagajo na Mestni občini Maribor, je veljavni odlok o podlagah za odmero komunalnega prispeva za obstoječo komunalno opremo, za območje občine pripravljen na podlagi starega zakona o urejanju prostora.

»Posledično so podlage za odmero komunalnega prispevka, to so stroški obstoječe komunalne opreme, stroški komunalne opreme na enoto ter merila za odmero, neustrezna,« je med drugim zapisano v gradivu, ki so ga sprejeli mestni svetniki.

V občinski proračun naj bi priteklo okoli milijon evrov letno

Odmera komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je do sedaj določala različne prispevne stopnje zavezanca.

In sicer so prispevne stopnje do sedaj znašale med 50 in 100 odstotkov za posamezno vrsto komunalne opreme, po novem pa bo prispevna stopnja pri vseh vrstah komunalne opreme v skladu z državno uredbo 100 odstotkov.

Med drugim so prispevne stopnje za javne ceste, javno kanalizacijo ter plinovodsko omrežje do sedaj znašale 50 odstotkov, prispevne stopnje za daljinsko ogrevanje 20 odstotkov ter za javne površine 70 odstotkov.

Na mariborski občini tako predvidevajo, da se bo s podražitvijo glede na finančne podatke ostalih občin, v občinski proračun letno priteklo okoli milijon evrov več.

Dobrodošla sredstva ali ena v vrsti podražitev?

Nekateri mestni svetniki so imeli pomisleke glede tega, češ da gre še za eno v vrsti podražitev v občini, ki zaradi tega ne bo zanimiva za investitorje, a je mestna uprava zatrdila, da imajo ostale mestne občine višje komunalne prispevke.

Po besedah župana Mestne občine Maribor je to eden od virov, ki jih je občina dolžna pobrati, na kar so jih med nedavnimi pogovori na temo podfinanciranosti občine opozorili tudi na državni ravni.

Več mestnih svetnikov je ob tem priznalo, da so ta sredstva dobrodošla za nujno potrebna vlaganja v ceste in kanalizacijski sistem.

Komentarji (2)

Terminator (ni preverjeno)

Komunalni prispevek in dajatve za komunalo imamo višje kot ostala mesta ! Zakaj ? Kdo bo pojasnil ?

Jezni joža (ni preverjeno)

Kdo bo zagotavljal da bodo na ta način zbrana sredstva dejansko porabljena za pravi namen? Razni prispevki vezani na to, so že sedaj visoki pa jih je premalo.

Starejše novice