Vir: posnetek zaslona
Ptujski mestni svetnik je že februarja občino opozoril na nevarnost plazov v Orešju in Mestnem vrhu in pozval k pripravi načrta sanacije. Ravno na tem območju je deževje včeraj povzročilo številne težave. Že jutri so napovedane nove padavine.

Mestni svetnik Milan Klemenc je že februarja podal pobudo, da se pripravi načrt, na kakšen način se bodo sanirali plazovi v Mestni občini Ptuj. 

Kot je zapisal, je zadnjemu času v porastu plazenje brežin na naseljenih območjih v Orešju in Mestnem Vrhu, ki so posledica tako slabo vzdrževanih izvirov vodotokov kot tudi puščanja na vodovodnem sistemu, zaradi česar prihaja do izpiranja zemljine in posledično do plazenja pobočij. 

»Občani so upravičeno v strahu, saj se počutijo ogroženo, da jim bo odneslo ali zasulo hišo,« pravi. 

Da so bili strahovi upravičeni, je pokazalo zadnje obilno deževje, ki je na Ptujskem povzročilo več zemeljskih plazov in udorov cestišča. 

Član ekipe Metroinfo Slovenija Matej Štegar je včeraj v objektiv ujel trenutek, ko prav v Orešju pri Ptuju v vinogradu zdrsnil večji zemeljski plaz.

Kako je odgovorila občinska uprava? 

Občinska uprava je v začetku marca odgovorila, da sta v Mestni občini Ptuj plazovno najbolj ogrožena območja Krčevine in Mestnega Vrha: »Na teh območjih je mogoče zmeraj pričakovati aktivacijo starih plazov in sprožanje novih.« 

Pojasnjujejo, da je vzrokov za sprožitev plazov lahko več, strokovno oceno vzrokov pa lahko podajo samo izvedenci stroke: »Posegi v prostor, ki so gradbene narave ali spreminjajo zaraščenost pobočij, so posebej nevarni, v kolikor se ne izvajajo premišljeno.«

Dodajajo, da nestabilno pobočje še posebej ogrožajo talne in površinske vode, ki so v naravi prisotne. Vzrok plazenja je največkrat kombinacija več dejavnikov, ki so združeni, na primer nestabilne plasti zemljine, posegi v prostor, voda. 

Za sanacijo plazov na zasebnih zemljiščih so zadolženi lastniki

Mestna občina Ptuj hrani podatke o plazovih in o njih tudi poroča. 

»Za sanacijo plazov, ki so se sprožili na zasebnih zemljiščih so zadolženi lastniki,« pojasnjujejo na občini: »Mestna občina Ptuj lahko v skladu z veljavno zakonodajo in v okviru zakonskih možnosti pristopi k intervencijski sanaciji plazov in izdelavi geo-tehničnega poročila samo v prvih fazah sanacije.«

V nadaljevanju je potrebno na osnovi predloga za sanacijo izdelati projekt za izvedbo in zagotoviti sredstva za financiranje gradbenih del. 

Mestna občina Ptuj ima formirano proračunsko rezervo, ki vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so poplave, potres, zemeljski plaz, snežni plaz, toča, pozeba in druge naravne nesreče.

Starejše novice