Slika je simbolična (foto: Jure Banfi).
Mariborska občina išče potencialne najemnike za 14 poslovnih prostorov. Poslovni prostori so različno veliki, primerno temu pa se gibljejo tudi najemnina. Najcenejša znaša le 160 evrov.

Mestna občina Maribor je na svoji spletni strani objavila javni razpis, v sklopu katerega bo skušala najti najemnike za 14 poslovnih prostorov v lasti občine.

Poslovni prostori se nahajajo na različnih lokacijah, namenjeni pa so tako za trgovsko in storitveno dejavnost, kot tudi za pisarniško dejavnost. Poleg tega občina oddaja tudi dva kioska, ki ju lahko najemniki uporabljajo za dejavnost okrepčevalnice ali trgovsko storitveno dejavnost.

Poleg namembnosti in lokacije se poslovni prostori razlikujejo tudi po kvadraturi in izhodiščni mesečni najemnini. Najcenejša najemnina tako znaša 160 evrov za 39,6 kvadratnega metra velik poslovni prostor na Partizanski cesti, med tem, ko bodo najemniki za najdražjo najemnino odšteli 1200 evrov. Gre za 208,2 kvadratnega metra velik poslovni prostor na ulici Vita Kraigherja.

Katere poslovne prostore lahko torej najamete?

Občina ponuja 14 poslovnih prostorov

Kot že omenjeno, bo občina skušala najti nove najemnike za 14 poslovnih prostorov v lasti občine. In sicer gre za:

 • poslovni prostor (ulični) v izmeri 35,9 kvadratnega metra v pritličju stavbe na naslovu Barvarska ulica 3 v Mariboru, s souporabo do 1/2 posebnega skupnega dela – sanitarij v skupni izmeri 1,2 kvadratnega metra. Poslovni prostor se oddaja za trgovsko (neživilsko) dejavnost ali mirno storitveno dejavnost. Izhodiščna mesečna najemnina: 250 evrov,
 • poslovni prostor (ulični) v izmeri 125,6 kvadratnega metra v pritličju stavbe na naslovu Glavni trg 20 v Mariboru. Poslovni prostor se oddaja za trgovsko (neživilsko) dejavnost ali mirno storitveno dejavnost. Izhodiščna mesečna najemnina: 832 evrov,
 • poslovni prostor (ulični) v skupni izmeri 253,9 kvadratnega metra v pritličju in kleti stavbe na naslovu Glavni trg 20 (pritličje v izmeri 119,6 kvadratnega metra in klet v izmeri 134,3 kvadratnega metra). Poslovni prostor se oddaja za trgovsko (neživilsko) dejavnost ali mirno storitveno dejavnost. Izhodiščna mesečna najemnina: 1010 evrov,
 • poslovni prostor (ulični) v izmeri 17,1 kvadratnega metra v pritličju stavbe na naslovu Koroška cesta 21 v Mariboru. Poslovni prostor se oddaja za trgovsko (neživilsko) dejavnost ali mirno storitveno dejavnost. Izhodiščna mesečna najemnina: 170 evrov,
 • poslovni prostor (ulični) v izmeri 34,7 kvadratnega metra v pritličju stavbe na naslovu Koroška cesta 21 v Mariboru. Poslovni prostor se oddaja za trgovsko (neživilsko) dejavnost ali mirno storitveno dejavnost. Izhodiščna mesečna najemnina: 340 evrov,
 • poslovni prostor v izmeri 34,0 kvadratnih metrov v pritličju stavbe na naslovu Miklošičeva ulica 6 v Mariboru (29,5 kvadratnega metra pritličje in 4,5 kvadratnega metra kletna shramba). Poslovni prostor se oddaja za mirno storitveno, pisarniško dejavnost. Izhodiščna mesečna najemnina: 220 evrov,
 • poslovna stavba – grajeni kiosk št. 3, v skupni izmeri 6,0 kvadratnega metra, ob stavbi Partizanska cesta 1 v Mariboru. Kiosk se oddaja za dejavnost okrepčevalnice ali trgovsko storitveno dejavnost. Izhodiščna mesečna najemnina: 210 evrov
 • poslovna stavba – grajeni kiosk št. 5, v skupni izmeri 8,9 kvadratnega metra, ob stavbi Partizanska cesta 3-5 v Mariboru. Kiosk se oddaja za trgovsko (neživilsko) dejavnost ali mirno storitveno dejavnost. Izhodiščna mesečna najemnina: 250 evrov,
 • poslovni prostor v izmeri 39,6 kvadratnega metra v pritličju stavbe na naslovu Partizanska cesta 20 v Mariboru (22,7 kvadratnega metra pritličje in 16,9 kvadratnega metra kletna shramba). Poslovni prostor se oddaja za trgovsko (neživilsko) dejavnost ali mirno storitveno, pisarniško dejavnost. Izhodiščna mesečna najemnina: 160 evrov,
 • poslovni prostor v skupni izmeri 233,90 kvadratnega metra v pritličju in kleti stavbe na naslovu Slovenska ulica 13 v Mariboru (202,3 kvadratnega metra pritličje in 31,6 kvadratnega metra kletna shramba). Poslovni prostor se oddaja za trgovsko (neživilsko) dejavnost ali mirno storitveno, dejavnost. Izhodiščna mesečna najemnina: 11800 evrov,
 • poslovni prostor (ulični) v izmeri 55,2 kvadratnega metra v pritličju stavbe na naslovu Tkalski prehod 4 v Mariboru. Poslovni prostor se oddaja za trgovsko (neživilsko) dejavnost ali mirno storitveno dejavnost. Izhodiščna mesečna najemnina: 390 evrov,
 • poslovni prostor v izmeri 122,5 kvadratnega metra v I. kleti stavbe na naslovu Tkalski prehod 4 v Mariboru. Poslovni prostor se oddaja za mirno storitveno dejavnost ali skladišče. Izhodiščna mesečna najemnina: 480 evrov,
 • poslovni prostor (ulični) v izmeri 38,2 kvadratnega metra v pritličju stavbe na naslovu Trg revolucije 6 v Mariboru. Poslovni prostor se oddaja za trgovsko (neživilsko) dejavnost ali mirno storitveno dejavnost. Izhodiščna mesečna najemnina: 330 evrov,
 • poslovni prostor v izmeri 208,2 kvadratnega metra v pritličju stavbe na naslovu Vita Kraigherja 8 v Mariboru. Poslovni prostor se oddaja za pisarniško dejavnost. Izhodiščna mesečna najemnina: 1200 evrov.

Ponudbe zbirajo do 8. novembra

Mariborska občina bo najemno pogodbo sklenila z najugodnejšim ponudnikom, a mora ponudnik pred oddajo ponudbe vplačati varščino v višini šestih mesečnih najemnin.

Potencialni najemniki ob tem izpolnijo obrazec na spletni strani občine, kjer se nahajajo tudi vse ostale podrobnosti, svoje ponudbe pa morajo poslati na naslov Mestne občine Maribor do torka, 8. novembra, in sicer do 15. ure.

Komentarji (1)

Urban Ruralen (ni preverjeno)

Na te poslovne prostore se niti pes ne poščije.

Starejše novice