Podjetje Integral Mostogradnja, ki ga vodi bosanski milijonar, bi ob Lavričevi ulici tik ob Dravi na Lentu gradilo večnadstropni stanovanjski objekt. Mariborska občina je na osnutek načrta prejela 19 pripomb, upoštevali pa so le eno.

Mestna občina Maribor je maja javno razgrnila dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ob Lavričevi ulici v Mariboru, na katerem želi investitor izvesti ureditev, povezano z izgradnjo novega stanovanjsko-poslovnega objekta na Lentu.

Iz dokumenta je razvidno, da si podjetje Integral Mostogradnja prizadeva, da bi na levem bregu Drave zgradilo stanovanjsko-poslovno stavbo, poleg tega bi izgradilo tudi podzemno garažo, podjetje pa bi uredilo tudi zunanjo ureditev, prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.

Občani so lahko v času javne razgrnitve k osnutku prostorskega akta podali svoje pripombe. Skupno so na občini prejeli 19 pripomb, ki jih v nadaljevanju povzemamo. Pri tem so upoštevali le eno.

Pomanjkanje parkirišč in družbene infrastrukture

Na začetku so se občani pritožili, da niso bili zadovoljivo obveščeni o aktivnostih Mestne občine Maribor, zaradi česar trdijo, da jim je bila s tem odvzeta možnost podajanja pripomb in predlogov pri načrtovanju projekta.

Občina se je na pripombo odzvala s pojasnilom, v katerem zatrjujejo, da so lahko občani svoja mnenja podali ustrezno, v razpisanem roku in na različne načine.

Ena izmed pripomb med drugim navaja, da je nameravana gradnja neskladna z urbanističnimi določili, saj so preseženi faktorji izrabe prostora, pri čemer je tudi količina javnih in zasebnih parkirišč nezadostna, predvidena gradnja pa te situacije ne bo rešila.

Občani so se obregnili tudi na pomanjkanje družbene infrastrukture, na primer kapacitet vrtcev in osnovnih šol, primanjkljaj pa se naj bi poznal tudi na področju zdravstva. Bojijo se tudi zaradi morebitnih plazov in poplavnosti območja

Mariborska občina odgovarja, da predlog ureditve namenja dovolj zelenih površin in površin za otroško igrišče. Pri tem dodajajo, da trenutno brez natančne analize o številu novih prebivalcev, podatkov o migracijah, številu otrok in podobno, ne morejo natančno podati ocene o primanjkljaju družbene infrastrukture.

Podatki pri tem kažejo, na podlagi izdelanega hidrogeološkega poročila, da območje ni plazovito, erozivno, poplavno ogroženo, prav tako na območju ni visoke podtalnice. 

Vizualizacija stanovanjskega objekta, ki bi ga ob Lentu gradilo podjetje Integral Mostogradnja.

Na Lentu se obeta sprememba prometnega režima

Občani so v eni izmed pripomb navedli, da bo novogradnja povzročila niz problemov, med drugim povečanje prometa in posledično poslabšanje varnosti kolesarjev ter pešcev.

Ker je v spodnjem robu poslovno-stanovanjskega objekta načrtovan tudi večji gostinski objekt, prebivalce skrbi, da bo ta dodatno ogrožal nočni mir in red.

Da se bo zaradi načrtovane gradnje promet v Lavričevi ulici povečal, na občini ne zanikajo, saj je soseska del gosto naseljenega območja. Pri tem dodajajo, da je trenutna prometna ureditev ustrezna in nudi maksimalno možno pretočnost, na Lentu pa prav tako načrtujejo spremembo prometnega režima.

Prav tako na občini odgovarjajo, da je umestitev gostinske dejavnosti v prostor skladna z urbanistično zasnovo, prav tako naj bi bil lokal obrnjen proti reki Dravi, stran od bivalnih prostorov.

Prostorska vizualizacija objekta.

Stanovalci za zavrnitev prostorskega načrta

Okoliški prebivalci so od občine zahtevali pojasnila o posledičnem življenju ter bivanju ob morebitnem gradbišču. Občina odgovarja, da je v času gradnje pričakovan povečan hrup, čemur se ni možno izogniti.

V času gradnje pa mora investitor oziroma izvajalec zagotoviti potrebno varnost, organiziranje prometa ter odpravljanje negativnih posledic. 

Odzvali so se tudi stanovalci Lavričeve ulice, ki predlagajo, da se osnutek prostorskega načrta del v celoti zavrne, za boljše življenjsko okolje, pri tem pa sproži postopek za pridobitev novega osnutka za omenjeno območje, ki bo območje v celoti uredil brez kakršnih koli zazidljivih površin. Mariborska občina pri tem odgovarja, da se trenutni postopek vodi po veljavni zakonodaji in občinskim statutom. 

Upoštevana pripomba bo omogočila več sončne svetlobe

Edina pripomba, ki so jo na občini upoštevali, pa se nanaša na višino objekta. Občanka je namreč v pripombi zapisal, da stanuje v stanovanju v prvem nadstropju neposredno v bližini predvidenega stanovanjskega kompleksa.

Pri tem dodaja, da z južne strani prihaja za njihov blok edini vir sonca, kar velja predvsem za nižje etaže. Predviden kompleks pa naj bi omenjene prebivalce še bolj prizadela.

Občina se je na pripombo odzvala s preoblikovanjem objekta, tako da bi se naj predviden objekt oziroma del objekta v vzhodnem delu skrajšal, s tem pa umaknil koridorju okoliških objektov. Na ta način bi zagotovili osončenje vseh stanovanj, tudi v zimskem času. 

Spomnimo ...

Integral Mostogradnja namerava na parcelah oziroma na zemljišču, velikem 4821 kvadratnih metrov, izvesti ureditve, povezane z izgradnjo novega stanovanjsko-poslovnega objekta, skupaj s podzemno garažo.

Območje gradnje se nahaja na levem bregu reke Drave in je del mestne četrti Koroška vrata. Območje leži južno od Lavričeve ulice, severno od pešpoti ob reki Dravi ter zahodno od objektov ob Strmi ulici.

Predvidena je izgradnja stanovanjskega kompleksa v kombinaciji z dovoljenimi dejavnostmi po podrobnejši namenski rabi prostora. Objekt bi umestili ob obstoječo Lavričevo ulico in je načrtovan v obliki črke U, ki se ob Lavričevi ulici drži linije obstoječih objektov in jo nadaljuje severozahodno od obravnavanega območja.

Maksimalne etažnosti je objekt ob Lavričevi ulici in se postopoma spušča proti jugovzhodu, proti reki Dravi.

Zahodno od objekta bi bilo locirano parkirišče za obiskovalce in obiskovalce poslovnih dejavnosti. Vzhodno od objekta in med krakoma novega objekta bi bila urejena tlakovana površina, namenjena predvsem uporabnikom javnih prostorov in stanovalcem. 

Pod stanovanjsko-poslovnim objektom načrtujejo še dve kletni etaži garaže. Objekt je zasnovan v obliki črke U in vključuje devet etaž, skupaj z dvema nadstropjema kleti in pritličjem ter šestih stanovanjskih nadstropij.

Komentarji (6)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Zikollino (nepreverjen)

Ha, ha ... kakšne pripombe! Lepo povejte, da vam bo novi blok "vzel" razgled, sonce in še marsikaj ... kakor so Dravske terase "vzele" vse vsem severno od njih ...

andrej56 (nepreverjen)

točno tako.... če pa želijo pogled na Pohorje, na sonce in naravo...hitro stanovanje prodat in se preselit na Glažuto.

In reply to by Zikollino (nepreverjen)

Marburg ad drau (nepreverjen)

pridruzite se vecini prebivalcev maribora ki zahtevamo nepreklicni odvzem funkcije zupana -Aleksanderju Arsenovicu!!!!

In reply to by Zikollino (nepreverjen)

Zikollino (nepreverjen)

Niste v večini, je pa vas večina nepismena. Kakor ti!

In reply to by Marburg ad drau (nepreverjen)

TABORČAN (nepreverjen)

SI SPET BRIHTEN PEDERČEK

In reply to by Zikollino (nepreverjen)

ašatan (nepreverjen)

Mariborčane, meščane n ihče nič ne vpraša. Zadnji desetletji nam vladajo bosanci in še enkrat bosanci. Nas Slovencev je silno malo zato prevladajo glasovi na ić.

Starejše novice