Mariborski stanovanjski sklad je objavil razpis za dražbo nepremičnin v lasti sklada. Na dražbi bodo skušali prodati šest stanovanj in stavbo z zemljiščem. Dražba pa bo potekala konec marca, najcenejše stanovanje pa se prodaja že za sedem tisočakov.

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je nekaj dni nazaj razpisal dražbo občinskih stanovanj v Mariboru in okolici.

Na dražbi bodo ponudili šest stanovanj in stavbo s stavbnim zemljiščem. Cene stanovanj se gibajo od sedmih tisočakov za 25 kvadratnih metrov veliko stanovanje v Spodnjem Dupleku, pa vse do 91 tisočakov za trisobno stanovanje na Cankarjevi ulici v Mariboru.

»Gre za sedem praznih nepremičnin, katerih obnova ekonomsko ni utemeljena. Nepremičnine, ki se prodajajo, so zaradi svoje tehnične neprimernosti neuporabne za reševanje stanovanjskih problemov, za obnovo pa bi bilo potrebno zagotoviti prevelika finančna sredstva, katerih z vidika gospodarnosti ni možno utemeljiti,« so za Mariborinfo razložili na medobčinskem skladu.

Na dražbo so tako uvrstili nepremičnine, za katere so na podlagi analize stroškov obnove izpraznjene nepremičnine ugotovili nerentabilnost takšne investicije in so jih posledično vključili v načrt prodaje stvarnega premoženja za tekoče leto. 

»Kljub manjšemu številu ponujenih nepremičnin v slabšem stanju upamo na čim višji izkupiček, saj bomo pridobljena sredstva namenili za prihodnje investicije,« še dodajajo v medobčinskem skladu. 

Dražba bo potekala 31. marca

Dražba bo potekala v četrtek, 31. marca, ob 9. uri v prostorih Hotela City Maribor. Pri tem se morajo dražitelji pravočasno prijaviti na kraju javne dražbe, 15 minut pred posameznim sklopom javne dražbe.

Dražba bo namreč potekala v treh sklopih, in sicer:

  • ob 9. uri za nepremičnini pod zaporedno številko 1 in 2, 
  • ob 9.30 za nepremičnini pod zaporedno številko 3 in 4, 
  • in ob 10. uri za nepremičnine pod zaporedno številko 5, 6 in 7.

Dražitelji se morajo na dražbi identificirati z osebnim dokumentom. Pooblaščenci morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, zakoniti zastopniki družb pa izpis iz sodnega registra.

Pri tem morajo dražitelji predložiti še nekatere osebne podatke pa tudi kopijo dokazila o plačilu varščine. Posamezniki morajo namreč do vključno ponedeljka, 28. marca 2022, položiti varščino v višini deset odstotkov izklicne cene nepremičnine.

Nepremičnine, ki ne bodo prodane, bodo prodajali na naslednji javni dražbi, predvidoma še v letu 2022

In katere nepremičnine so naprodaj? 

Na dražbi bodo ponudili stanovanje v prvem nadstropju stavbe na Cankarjevi ulici 26a v Mariboru.

Gre za trisobno stanovanje v velikosti 116 kvadratnih metrov. Izklicna cena stanovanje je 91.000 evrov.

Pri tem na stanovanjskem skladu dodajaj, da je bilo izdelano statično mnenje, ki ugotavlja, da je strop nad pritličjem močno razpokan in mestoma povešen zaradi poškodovanih lesenih tramov, ki so posledica zamakanja. Močno razpokane so tudi predelne stene.

Na voljo je tudi stanovanje v Kamnici, natančneje na naslovu Kamniška Graba 6. Stanovanje se nahaja v prvem nadstropju, veliko je 33 kvadratnih metrov, njegova izklicna cena pa je 13.000 evrov.

Po podatkih se v stanovanju posedajo tla, kar je posledica trohnenja lesne konstrukcije tal zaradi vlage.

Na dražbi se je znašlo tudi 34 kvadratov veliko stanovanje na Kočevarjevi ulici 9 v središču Mariboru, ki pa je brez sanitarij ter kopalnice oziroma so sanitarije izven stanovanja v souporabi.

Gre za pritlično stanovanje, ki se bo na dražbi ponujalo po izklicni ceni 20.000 evrov.

Na Taboru pa stanovanjski sklad prodaja pritlično stanovanje v velikosti 40 kvadratnih metrov. Stanovanje se nahaja na Komenskega ulici 9, prodajalo pa se bo za 15.000 evrov.

Tudi na Pobrežju stanovanjski sklad prodaja stanovanje. In sicer dvosobno stanovanje na Nasipni ulici 96, ki je veliko 47 kvadratnih metrov. Prodajalo se bo za 46.000 evrov.

Zadnje stanovanje pa se nahaja v Vurberku oziroma na naslovu Spodnji Duplek 93. Gre za pritlično stanovanje v velikosti 25 kvadratnih metrov. Gre za najcenejše stanovanje in se bo prodajalo po ceni 7.000 evrov.

Tretjinski delež stavbe na Taboru

Ne nazadnje sklad prodaja še tretjinski delež stavbe s stavbnim zemljiščem na Taboru, in sicer na Ulici Moše Pijada 36.

Površina celotne stavbe znaša skupaj 483,45 kvadratnega metra. Od tega je površina enega stanovanja 14,60 kvadratnega metra, drugo stanovanje 37,25 kvadratnega metra, tretje stanovanje 38,15 kvadratnega metra, četrto stanovanje 59,80 kvadratnega metra, peto stanovanje 39,50 kvadratnega metra, šesto stanovanje 40 kvadratnih metrov, sedmo stanovanje pa 58,55 kvadratnega metra.

Stavba ima tudi podstrešni prostor, ki pripada sedmemu stanovanju in je veliko 67 kvadratnih metrov, poleg tega ima objekt tudi klet velikosti 78 kvadratnih metrov in 50 kvadratnih metrov velike komunikacijske površine.

Komentarji (1)

Surfeiter (ni preverjeno)

In komu ste mimo dražbe prodali 3 stanovanja na Smetanovi?

Starejše novice