Mestna občina Maribor pričenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi obilnega deževja s poplavami in plazovi.

V kolikor ste ob letošnjem majskem deževju in poplavah utrpeli škodo na vašem premoženju, lahko zdaj izpolniti vlogo za popis škode.

Obilno deževje s poplavami in plazovi od 14. do 23. maja je prizadelo posamezna območja Republike Slovenije. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je pozvala prizadete občine, da si ogledajo in prijavijo prvo ocenjeno škodo. 

Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je pristojna komisija Mestne občine Maribor začela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih.

Vloga z izpolnjenimi podatki se smatra kot prijava potrebe za ogled s strani občinske komisije za ocenitev škode ob naravni nesreči.

Kako oddati vlogo za popis škode? 

Vloga za prijavo škode zaradi posledic obilnega dežja s poplavami in plazovi je potrebno oddati na naslovu Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor oziroma po elektronski pošti na naslov: [email protected].

Vloge sprejemajo do vključno 15. junija 2023. Kasnejših vlog ne bodo upoštevali.

Mestna občina Maribor bo prejete vloge obravnavala in na naslove napotila občinsko komisijo za ocenitev škode na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi ob predhodni najavi, zato je pomembno, da se izpolnijo v vlogi zahtevani kontaktni podatki.

Več informacij in vloga najdete na spletni strani občine

Starejše novice