Kar šest članov občinskega sveta občine Sveti Jurij ob Ščavnici je odstopilo.

Šest članov občinskega sveta občine Sveti Jurij ob Ščavnici je podalo odstopno izjavo. Ker predstavljajo večino enajstčlanskega občinskega sveta, to po besedah župana Antona Slane pomeni, da je občinski svet do konca mandata konec letošnjega leta nesklepčen, občinski projekti pa ustavljeni.

Odstopili so vsi člani svetniške skupine Naprej, in sicer Ivan Fras, Slavica Trstenjak, Mirko Ljubec, Branko Domajnko, Srečko Hecl in Darko Trbuc, ki so na volitvah nastopili kot predstavniki NSi ali SDS.

Trenja med njimi in županom so že dlje časa in so januarja lani privedla do tega, da je župan po vrsti nesklepčnih sej občinskega sveta predlagal predčasno razpustitev občinskega sveta.

Po pozivu ministrstva za javno upravo se je stanje nekoliko umirilo, razkol pa ostal.

Odstope naj bi povzročil župan

Julija letos je po več nesklepčnih sejah občinski svetnik Mirko Ljubec posredoval županu in javnosti nepreklicno odstopno izjavo svetnikov skupine Naprej. 

»Razlogi za odstop tičijo pri županu. Med njimi so aroganca in nespoštovanje do članov občinskega sveta, zavračanje vseh predlogov svetnikov v odstopu, nespoštovanje predpisov, nedopustni pritiski na člane občinskega sveta, negospodarno ravnanje z občinskim premoženjem, neizvajanje sklepov občinskega sveta, prepočasno ali sploh ne izvajanje investicij iz načrta razvojnih programov, širjenje neresničnih in zavajajočih informacij, nespametno in nepotrebno zadolževanje občine, prelaganje lastne krivde na člane občinskega sveta,« so zapisali.

»Posledično to pomeni, da je do konstituiranja novega občinskega sveta po lokalnih volitvah onemogočeno delovanje in odločanje občinskega sveta,« je na današnji novinarski konferenci povedal župan Slana.

Župan pa pravi, da so svetniki že ves mandat ovirali delo

Po njegovih besedah so omenjeni občinski svetniki z neudeležbo in poznim vlaganjem dopolnil že ves mandat ovirali delovanje občinskega sveta in s tem občine, »kljub temu da so imeli v občinskem svetu glasovalno večino in so lahko sprejemali odločitve po svoji volji«.

»Zaradi pozno sprejetih proračunov smo imeli vseskozi težave z realizacijo investicij,« je zatrdil.

Župan je poudaril, da bi občinski svet moral nujno sprejeti rebalans občinskega proračuna, saj zaradi podražitev drugače ne bo mogoče izvesti določenih investicij in poravnati nekaterih tekočih odhodkov občine.

»Zaradi nepotrditve rebalansa proračuna se ne bo začelo z gradnjo vrtca, za katerega so zagotovljena sofinancerska sredstva v višini 1,2 milijona evrov v letih 2022 in 2023,« je navedel. Po njegovih besedah se med drugim ustavljata tudi nadaljevanje projekta izgradnje vodovoda in izvajanje šolskih prevozov.

Komentarji (4)

Stanko Kodric (ni preverjeno)

Hudir je ko v mali mlaki vsi hočejo biti velike, glavne žabe!
Kvak press .

gostja (ni preverjeno)

Do volitev bodo gledali v zrak brez sejnin !

In reply to by Stanko Kodric (ni preverjeno)

Simple (ni preverjeno)

To je to, če se na vasi gredo politiko.

Mbb (ni preverjeno)

Drekomlatci in možganski malo posestniki.

Starejše novice