Finančna uprava Republike Slovenije pred dnevi zapečatila poslovni prostor.

Iz Finančne uprave Republike Slovenije so za Mariborinfo potrdili, da so minuli četrtek njihovi uslužbenci davčnemu zavezancu Cutting Edge, proizvodnja, trgovina in storitve, zapečatili poslovni prostor.

Gre za skrajni ukrep

Pravijo, da zaradi varovanja davčne tajnosti, podrobnosti o konkretnem davčnem zavezancu ne morejo dati, pojasnjujejo pa, da se davčni organ za ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti in pečatenje poslovnih prostorov odloči v skrajnih primerih, ko je to nujno potrebno zaradi preprečitve nadaljnjih kršitev.

»Uporabi se ga praviloma pri zavezancih, ki kontinuirano kršijo zakone in druge predpise, katerih izvajanje nadzoruje finančna uprava, če nobeni ukrepi niso več učinkoviti in če je to nujno potrebno zaradi preprečitve nadaljnjih kršitev,« pojasnjujejo.

Navedli so nekaj konkretnih razlogov, ki narekujejo odločitev za izrek najstrožjega ukrepa - prepovedi opravljanja dejavnosti in zapečatenja poslovnih prostorov. 

Več razlogov za zapečatenje

Med drugim, se za ta ukrep finančna uprava odloči pri gospodarskih subjektih:

  • ki kljub pisnim in ustnim pozivom finančne uprave, ne oddajajo davčnih obračunov (obračunov prispevkov za socialno varnost za zaposlene, obračunov davka na dodano vrednost in obračunov iz dohodkov iz dejavnosti in davka od dohodkov pravnih oseb), 
  • ki so tudi dolžniki, v postopkih izvršbe pa so bili neuspešno izčrpani vsi ukrepi izvršbe (kadar gre za dolg iz naslova prispevkov za socialno varnost, navedeno pomeni tudi kršitev temeljnih pravic delavcev), 
  • ki poslujejo gotovinsko, hkrati pa nimajo odprtega poslovnega računa oz. je ta blokiran zaradi davčne izvršbe, z dnevnimi iztržki gotovine pa ne poravnavajo neporavnanih davčnih obveznosti, ampak druge obveznosti (npr. nabava novih artiklov za prodajo, plačilo delavcev 'na roke' brez plačila davkov in prispevkov za delavce), 
  • v drugih primerih hujših kršitev davčnih predpisov oziroma predpisov, katerih izvajanje nadzoruje finančna uprava.

Zapečateno do odprave nepravilnosti

Ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti in pečatenje poslovnih prostorov velja do odprave nepravilnosti, ki so tak ukrep narekovale.

Po naših neuradnih informacijah naj bi do zapečatenja prišlo zaradi kršitve pravic delavcev in zakonodaje.

Sicer pa dodajmo, da podjetje Cutting Edge nastalo po stečaju podjetja Z-line Automotive. Vodilni so takrat delavce iz podjetja Z-line Automotive prezaposlili v novo podjetje, in tam nadaljevali izkoriščanje delavcev.

Komentarji (5)

Branko59 (ni preverjeno)

Čestitke davčni upravi

Škamp (ni preverjeno)

Golobovanje škoduje gospodarstvu, da zapira vrata.

Pa res ste voli, ki ste si to izvolili!

pohorskisvizec

Pernati škoduje podjetnikom,vendar stare /non stop/kršitelje je treba močneje prijeti!

Kvestro (ni preverjeno)

Prav so naredili. Vse, ki redno ne plačujejo zapret in zaplenit,kaj se da. Dela je na trgu dovolj....

Starejše novice