Slika je simbolična.
Tudi ta teden smo pripravili pester izbor prostih delovnih mest. Preverite, morda pa katero čaka ravno na vas.

Ste se naveličali obstoječe službe ali še vedno pogledujete za primernim delovnim mestom? To je nekaj priložnosti, ki bi vas morda znale zamikati.

Delovna mesta v Podravju

Pomočnik v čokoladni proizvodnji

Podjetje Naturalica Foods išče v Mariboru pomočnika v čokoladni proizvodnji za pripravo in izdelavo čokoladnih in drugih izdelkov. Delovne naloge vključujejo tudi pripravo ter mešanje surovin in pakiranje izdelkov.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Zasneževalec

Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom išče zasneževalca.

Delovne naloge vključujejo pomaganje pri reševanju potnikov na žičniških napravah, delo z vrtalnim strojem in motorno žago, vožnje z avtomobilom, motornimi sanmi in teptalnim strojem, sodelovanje v aktivnostih priprave tras smučarske proge, postavljanje zaščite na smučiščih in pred žičniškimi napravami ter podobno.

Za prijavo je potrebna osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna ter triletne delovne izkušnje.

Direktor družbe

Javno podjetje Nigrad išče direktorja družbe.

Delovne naloge vključujejo določanje nalog zaposlenim v družbi in nadzor njihovega izvajanja, izvajanje sklepov skupščine in nadzornega sveta, ki so vezani na redno poslovanje družbe, sprejem akta o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, kadrovskega načrta in izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu ter podobno.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna, zaželeno je poznavanje komunalne problematike ter petletne delovne izkušnje.

Učitelj slovenskega jezika in knjižničar

Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor išče učitelja slovenskega jezika in knjižničarja.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja izobraževalne znanosti in izobraževanja učiteljev, šestmesečne izkušnje ter strokovni in bibliotekarski izpit.

Knjigovodja

Družba za poslovanje z nepremičninami Staninvest išče knjigovodjo.

Delovne naloge vključujejo pripravo in obdelavo obračunske dokumentacije, knjiženj, izvajanje sistema e-računov in direktnih bremenitev, vodenje ter usklajevanje knjigovodskih listin, analitičnih in sintetičnih evidenc ter posredovanje različnih vrst podatkov, opominjanje dolžnikov ter podobno.

Delavec potrebuje srednjo strokovno ali splošno izobrazbo, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Pomoč v slaščičarni

Ptujske pekarne in slaščičarne iščejo delavca za pomoč v slaščičarni.

Delovne naloge vključujejo pripravo surovin, izdelavo slaščičarskih polizdelkov, pakiranje in tehtanje slaščičarskih izdelkov, čiščenje strojev in prostorov ter podobno.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba s področja živilske tehnologije, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Računalnikar

Osnovna šola Ljudski vrt išče na Ptuju računalnikarja oziroma organizatorja informacijskih dejavnosti.

Delovne naloge vključujejo skrb za računalniško in programsko opremo zaposlenih, nakup in vzdrževanje ustrezne računalniške opreme za opravljanje administrativnih in računovodskih del, vzdrževanje računalniške mreže med uporabniki, urejanje internetnih strani šole, izvajanje rednega, dopolnilnega in dodatnega pouka ter izbirnih predmetov, izvajanje interesnih dejavnosti ter podobno.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja izobraževalne znanosti, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Farmacevt

Lekarne Ptuj iščejo farmacevta.

Delovne naloge vključujejo pripravljanje in izdajo zdravil na recept, dajanje navodil za uporabo zdravil in obdelovanje receptov, izdajo zdravil brez recepta, prehranskih dopolnil, pripravo magistralnih pripravkov, prevzemanje in skladiščenje zdravil ter podobno.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja farmacije ter šestmesečne delovne izkušnje.

Komunalni delavec

Čisto Mesto Ptuj – Podjetje za gospodarjenje z odpadki išče komunalnega delavca.

Za prijavo je potrebna le osnovnošolska izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Delovna mesta v Pomurju

Perica

Splošna bolnišnica Murska Sobota išče perico za pranje, dezinfekcijo in likanje osebnega ter bolniškega perila.

Za prijavo je potrebna osnovnošolska izobrazba ter enomesečne delovne izkušnje.

Prodajalec pohištva v salonu

Podjetje FMG storitve išče prodajalca stavbnega pohištva v salonu.

Delovne naloge vključujejo doseganje osebnega plana prodaje, svetovanje kupcem in izvajanje prodajnih aktivnosti, analiziranje konkurence, razvrščanje in razporejanje prodajnih artiklov v prodajalni, blagajniško poslovanje, aktivno sodelovanje pri reševanju reklamacij ter podobno.

Za prijavo je potrebna višja strokovna oziroma prejšnja višješolska izobrazba ter enoletne delovne izkušnje.

Delo na pošti

Pošta Slovenije išče v Murski Soboti delavca na pošti za opravljanje poštnih, denarnih in drugih storitev, prevzemanje, usmerjanje in odpravljanje pošiljk in blaga, opravljanje potrošniških kreditov za banke, opravljanje del v trezorju na pošti, prodajanje in pospeševanje prodaje storitev in trgovskega blaga, prevzemanje in odpravljanje poslovne dokumentacije ter podobno.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Pripravnik svetovalec v oddelku za carinjenje

Finančna uprava Republike Slovenije išče na finančnem uradu v Murski Soboti pripravnika svetovalca v oddelku za carinjenje.

Delovne naloge vključujejo usposabljanje za samostojno opravljanje dela z delovnega področja.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Pek

Podjetje Sefele išče v Murski Soboti peka za peko kruha na tradicionalen način.

Za prijavo je potrebna osnovnošolska izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Komentarji (1)

proti delovnim… (ni preverjeno)

youtube.com/watch?v=FurMlenKKQg

Starejše novice