Pred 18. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Maribor so na občini razkrili proračun za leti 2021 in 2022. Pojasnili so tudi, zakaj Mariborski otok ne vidijo več pod okriljem Športnih objektov Maribor.

»Oba proračuna sta zastavljena izredno ambiciozno, razvojno in investicijsko naravnano in nas postavljata vse pred velike izzive,« je prvo branje proračuna za leti 2021 in 2022 predstavila Mateja Cekić, vodja Urada za finance in proračun Mestne občine Maribor.

Razkrila je, da je »proračun za leto 2021 planiran v višini 166,1 milijona evrov. Od tega znašajo 135,7 milijona prihodki, od tega 10,2 milijona kapitalski deleži.«

Dejala je še, da je »v proračunu za leto 2021 predvidenih 135,7 milijona evrov prihodkov, od tega nekaj več kot deset milijonov od prodaje Farmadenta in 15 milijonov evrov iz zadolževanja, iz letošnjega leta pa naj bi v prihodnje prenesli 4,8 milijona evrov.«

Odhodki so med drugim predvideni tudi za obnovo Sodnega stolpa in Vojašniškega trga, začela se bo gradnje brvi čez Dravo, uredili bodo promenado v Mestnem parku in vzpostavili Center Rotovž. Nadaljevala se bodo dela na stadionu Ljudski vrt, energetsko bo obnovljeno kopališče Pristan. Na občini še načrtujejo izgradnjo ceste na Teznem in več kolesarskih poti. Postavili bodo dvigalo v mariborskem narodnem domu in sanirali Čeligijev stolp.

Mariborski otok ne bo več pod okriljem Športnih objektov Maribor

Podžupan Mestne občine Maribor Samo Peter Medved je pojasnil, da »iz športnih površin izvzemamo kopališče Mariborski otok.« Odločili so se, da na kopališču Mariborski otok izvedejo investicijsko vzdrževanje v obstoječih gabaritih.

Podžupan je še razkril, da je bila »investicija v Pristan izvedena izredno slabo, te posledice že čutimo in jih bomo še dolgo.« V tem trenutku bazen še vedno ni funkcionalen. »Preveriti moramo, kako je investicija potekala, da je prišlo do tako slabih rezultatov,« je še jasen.

Javni zavod Športni objekti Maribor pod lastništvo mariborskega holdinga

Za javni zavod Športni objekti Maribor so se po besedah podžupana Medveda odločili s ciljem razbremenitve dela dolgov s preoblikovanjem nekaterih obveznosti v lastniške deleže javnih podjetij in posrednim prehodom pod Javni holding Maribor.

»Za to smo se odločili, ker vemo, da je javni zavod Športni objekti Maribor v zelo težkem finančnem položaju in jih je potrebno tudi razdolžiti. V letošnjem letu se je dolg javnega zavoda zmanjševal, vendar se ta dolg zmanjšuje prepočasi,« je dejal podžupan.

Pod okrilje Športnih objektov Maribor bi na občini radi prenesli tudi skate park, veslaški center, BMX progo, nogometno igrišče na Teznem ter športne parke na Pobrežju, v Malečniku in Radvanju.

Arsenovič: »Župan še nikoli ni rekel, da bo prodal Farmadent«

Župan Saša Arsenovič je ob tem še spomnil na začetek gradnje nove Zdravstvene postaje Tezno, pri čemer pa še vedno pričakuje pomoč od države.

Glede Farmadenta, okoli katerega se iskri iz LPR-ja, pa je župan opozoril, da gre za »potencialno« prodajo, saj končna odločitev še ni bila sprejeta. 

»Župan še nikoli ni rekel, da bo prodal Farmadent in si želi od zaposlenih tam, da bi naredili takšen poslovni načrt, da nam to ne bo prišlo na pamet. So pa spremenjene okoliščine na trgu in te okoliščine je treba kot dober gospodar upoštevati. Dobili smo dvakrat izkazan interes kupcev in mislim, da bi bilo neodgovorno od mestnega sveta in županove ekipe, če bi se delali, da tega nismo videli, zavedajoč se zakonodaje, ki nam trenutno ni naklonjena,« je dejal.

Starejše novice