Podžupan Mestne občine Maribor Samo Peter Medved je stanovalcem Jarčeve ulice zagotovil, da bo občina plačevala stroške elektrike javne razsvetljave in zagotovila vse ostale javne komunalne storitve.

Stanovalce Jarčeve ulice v Mariboru je danes popoldne obiskal podžupan Mestne občine Maribor Samo Peter Medved in prisluhnil številnim vprašanjem, ki se porajajo ob nenavadni zgodbi o cesti, ki je zašla v zasebne roke. Zasebnik je ugasnil javno razsvetljavo, domačini v 38 domovih se sprašujejo, kaj sledi.

Se ob morebitnem zaostrovanju spora med občino in zasebniki lahko zgodi, da novi lastniki zaprejo cesto, stanovalcem pa fizično preprečijo dostop do doma? Tudi tega se ob ugašnjeni javni razsvetljavi upravičeno bojijo stanovalci.

Spomnimo. Cesta, ki bi morala biti predana v upravljanje zgolj Mestne občine Maribor, je decembra lani pristala v rokah treh upnikov - 45,3-odstotni delež si lasti zasebno podjetje Vade Mecum, 49,6-odstotni delež je v rokah zasebnega podjetja Tima Holding, le 5,1-odstotni delež pa v lasti Mestne občine Maribor.

Mestna občina Maribor je po besedah podžupana Medveda 13. marca 2017 prijavila izločitveno pravico na nepremičninah, stečajna upraviteljica je priznala izločitveno pravico tudi ostalim upnikom: »Sprožen je bil pravni postopek zoper Vade Mecum za ugotovitev obstoja izločitvene pravice, ki pa ga je Mestna občina Maribor na žalost izgubila. Stečajna upraviteljica je ravnala pravilno in je razpisala dražbo, kjer so se vsi upniki prijavili in tako je nastalo sedanje razmerje.«

»Nas niti ne moti, če je zadeva večlastniška, mi želimo samo upravljati in zagotavljati storitve, ki smo jih na javni cesti tudi dolžni,« nadaljuje podžupan. In če lastniki zaradi poslovnega interesa ne bodo pristali na to, da bi Mestna občina Maribor izvajala javno komunalno oskrbo? »Potem bomo vsi skupaj v težavah, najbolj pa stanovalci,« odgovarja Medved.

Kdaj bodo luči ulične razsvetljave znova zagorele?

Na to vprašanje podžupan Medved odgovora nima. »Isti trenutek, ko smo izvedeli za problem, torej da luči ne gorijo, smo se aktivno odzvali. Smo petodstotni lastnik, cesta je kategorizirana in mi bomo ta trenutek zagotovili izvedbo javne komunalne službe, kar je tudi interes ljudi,« je zagotovil podžupan Medved, ki poudarja, da je bolj kot lastništvo bistveno dejstvo, da gre za kategorizirano javno cesto, kjer mora občina zagotavljati javne storitve.

Mestna občina Maribor čaka še na prenos števca za elektriko, s čimer se mora prej strinjati lastnik - zasebnik: »Mi bomo prevzeli stroške, kar se tega tiče, tako da upam, da bomo čim prej zagotovili razsvetljavo na tej ulici.«

Urejanje lastništva ulice bo mnogo trši oreh. Občina na to, da bi plačevala za uporabo ceste ali jo celo odkupila, ne bo pristala: »Če je v občinskem prostorskem načrtu obstajala zaveza za prenos izgrajene infrastrukture po izgradnji, potem Mestna občina Maribor nima možnosti, da to odkupuje. To bi oškodovalo javna sredstva.«

Vade Mecum: Obrnite se na občino, kdaj bodo zadevo uredili

Iz družbe Vade Mecum, ki je uradno v lasti javnosti neznane Sabine Kranjc, so na vprašanja glede načrtov, ki jih imajo z Jarčevo ulico, ponudili le skope odgovore. 

»Glede načrtov bi se morali obrniti na Mestno občino Maribor z vprašanjem o načrtih oziroma kdaj bodo zadevo uredili. Dogovorov z Mestno občino Maribor ni bilo nobenih, o izklopljeni razsvetljavi smo izvedeli iz včeraj poslanih novinarskih vprašanj,« je zapisala Kranjčeva.

Stanovalci pa se sprašujejo, kdo je kriv za nastalo situacijo. Je to stečajna upraviteljica, ki je prenesla lastništvo ulice na upnike, ali pa morda občinarji, ki niso pravočasno poskrbeli za prepis?

Starejše novice