Vlada na včerajšnji seji sprejela sklep o podelitvi statusa mesta naseljema Lenart v Slovenskih goricah in Zreče.

Vlada je sprejela sklep o podelitvi statusa mesta naseljema Lenart v Slovenskih goricah in Zreče. Predlog sklepa je bil pripravljen na podlagi vlog občine Lenart za pridobitev statusa mesta za naselje Lenart v Slovenskih goricah in občine Zreče za pridobitev statusa mesta za naselje Zreče. 

Vlada je ugotovila, da obe naselji izpolnjujeta pogoje za status mesta v skladu z zakonom o lokalni samoupravi. Status mesta je za posamezno naselje in lokalno skupnost simbolnega značaja

Ste vedeli? To določa zakon o lokalni samoupravi ... 

  • Mesto je večje urbano naselje, ki se po velikosti, ekonomski strukturi, gostoti naseljenosti in zgodovinskem razvoju razlikuje od drugih naselij.
  • Mesto ima več kot 3000 prebivalcev.
  • Naselje dobi status mesta z odločitvijo vlade.

Starejše novice