Covid-19 je Sloveniji povzročil že za skoraj tri milijarde evrov stroškov. To je sicer za pol manj, kot je vlada predvidela z ukrepi, ki jih vgrajuje v protikoronske pakete.

Kot je v svojem poročilu navedel fiskalni svet, je imela država od lanske pomladi do konca leta 2020 za 2,4 milijarde evrov izdatkov.

Gre za dodatne stroške zaradi epidemije ter ukrepe za blažitev njenih posledic v gospodarstvu in med državljani.

Skupaj z danimi poroštvi in posojili ter odlogi plačil kreditnih obveznosti se ta znesek povzpne na 2,9 milijarde evrov. 

Vlada trenutno pripravlja že osmi protikoronski paket. Skupna vrednost doslej sprejetih ukrepov je 6,9 milijarde evrov. V resnici pa je bilo doslej porabljenih precej manj sredstev. Čeprav je številka za polovico manjša od predvidene, gre vseeno za ogromen znesek, ki je pomembno prispeval k poslabšanju stanja v slovenskih javnih financah, je opozoril fiskalni svet.

Kot je dodal, je primanjkljaj državnega proračuna po začasnih podatkih v letu 2020 znašal 3,5 milijarde evrov.

Največ denarja za ohranjanje delovnih mest

Prevladujoči del predstavljajo ukrepi za ohranjanje delovnih mest. Skupni znesek teh ukrepov je po izračunih fiskalnega sveta v letu 2020 znašal 1,147 milijonov evrov.

Do sedaj sta imela največji učinek plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavcem, ki so v prvem valu epidemije delali, ter nadomestilo za zaposlene na začasnem čakanju na delo, ki je podaljšan do konca januarja 2021. 

Dobre pol milijarde evrov je država lani porabila za tekoče delovanje javnih storitev, natančneje 508 milijonov evrov. Največji del tega zneska, 207 milijonov evrov, predstavljajo dodatki zaposlenim v javnem sektorju za delo v rizičnih razmerah. Izdatki za te namene se bodo letos še dodatno povečali, saj so dodatki za najbolj izpostavljene virusu vključeni tudi v sedmi protikoronski zakon, ki je v veljavi od 31. decembra.

Okoli 150 milijonov evrov je bilo namenjeno za normalno delovanje zdravstvenega sistema preko nadomestila izpada prihodka zaradi neopravljanja dejavnosti in za zagotovitev sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje za pokrivanje materialnih stroškov.

Za obvladovanje epidemije, kamor uvrščamo odhodke za zaščitno opremo, teste, raziskave in podobno, je bilo do konca leta namenjenih 122 milijonov evrov.

Med ukrepe za ohranjanje potrošnje in socialnega položaja, ki so do konca leta 2020 znašali 291 milijonov evrov uvrščamo turistične bone in enkratne solidarnostne dodatke različnim skupinam prebivalstva.

Starejše novice