Prejeli smo odgovore člana uprave MLM Boštjana Drevenška na naša vprašanja o nezadovoljstvu delavcev v Mariborski livarni Maribor. Domnevno nezadovoljstvo ga preseneča, prav tako pa zavrača ugibanja o povezanosti z morebitnim kupcem podjetja.

Na naše uredništvo se je obrnil nezadovoljni delavec Mariborske livarne Maribor in nam predstavil svoj pogled na dogajanje znotraj ene največjih tovarn na Štajerskem, ki daje kruh več kot 500 ljudem. Med delavci naj bi bilo vse več nezadovoljstva, saj so ogorčeni nad delovnimi pogoji, predvsem pa nad plačo in tudi dejstvom, da se je konec lanskega leta nepojasnjeno moral posloviti predsednik uprave Darko Gorjup.

Delavci v mariborski livarni delajo 3-izmensko delo, mesečno pa imajo v povprečju od 16 do 20 nadur. Kljub temu prejmejo le 720 evrov neto, je razvidno iz plačilne liste, ki nam jo je razkril eden izmed delavcev v proizvodnji. Brez nadur delavci v MLM za 3-izmensko delo po podatkih, ki jo hranimo v uredništvu, prejmejo 620 evrov neto mesečno.

Drevenšek: Plače so primerljive s sorodnimi obrati na Štajerskem

Na naša vprašanja o stanju v MLM je odgovoril član uprave Boštjan Drevenšek, ki očitke o kršitvi pravic delavcev in povezanost z morebitnim kupcem odločno zanika. Trdi, da ima z delavci oziroma njihovimi predstavniki (svet delavcev in oba sindikata) odprto in redno komunikacijo, ki bi mu to nezadovoljstvo delavcev sporočili.

»Plače v MLM so, glede na dejavnost in naravo dela, ki ga zaposleni opravljajo pri nas, primerljive s plačami v sorodnih obratih na štajerskem koncu. Razumemo odnos zaposlenih do plač, ki jih za opravljeno delo prejemajo, zato aktivno delamo na internih projektih, ki bodo naslovili izpostavljeni izziv,« odgovarja Drevenšek.

Zaposleni bodo s svojim delom neposredno vplivali na plače

Ti projekti po besedah Drevenška zajemajo aktivnosti na področju izboljšanja učinkovitosti proizvodnje, tako s posodabljanjem obstoječih strojev in avtomatizacijo posameznih linij, kot tudi z investicijami v nove stroje. V podjetju naj bi že potekale tudi aktivnosti v zvezi s plačami, ki se nanašajo na sistem nagrajevanja.

»Zaposlenim želimo omogočiti, da bodo lahko s kakovostjo svojega dela neposredno vplivali tudi na svoje plače. Naša želja namreč je, da vzpostavimo še vidnejšo oziroma bolj očitno vzročno povezavo med učinkovitim delom in plačilom zanj,« je zapisal glavni mož MLM-ja.

Konkurenca avstrijskih podjetij jih ne skrbi

V skorajda neposredni bližini je čez mejo kar nekaj avstrijskih zaposlovalcev, ki nudijo neprimerno višje plače, kot jih dobijo delavci v Mariborski livarni Maribor. Drevenšek priznava, da bližina Avstrije zagotovo predstavlja dejavnik, ki ga morajo v MLM pri zaposlovanju in oblikovanju kadrovske politike upoštevati, a ocenjujejo, da to ni prevladujoč dejavnik. Namesto nizkih plač naj bi bilo za delavce veliko bolj neprivlačno 3-izmensko delo.

»Tudi plače kot takšne praviloma ne predstavljajo glavnega izziva. Ugotavljamo, da glavni izziv v širšem smislu predstavlja stanje na trgu dela, saj je konkurenca na strani povpraševanja izjemna; večina kadrov, ki jih aktivno iščemo, je namreč že zaposlenih ali pa obstajajo okoliščina na strani iskalca, zaradi katerih nima resničnega interesa s komerkoli vstopiti zakonito pogodbeno razmerje. Plača tako ni prevladujoč dejavnik, večkrat pa se kot »opt-out« okoliščina izpostavi delovni čas, ki je v MLM praviloma vsaj izmenski,« meni član uprave Mariborske livarne Maribor.

Lažje je ohraniti delavca, kot privabiti novega

Privlačnost MLM kot delodajalca skušajo povečati z izvajanjem internih ukrepov, kot so »onboarding« in mentorske sheme za novo zaposlene, štipendiranje ciljnega kadra in omogočanje praktičnega usposabljanja ter sistem vertikalnega in horizontalnega napredovanja, izpostavlja Drevenšek.

»Pomembno je, da se ne lotevamo le naslavljanja privabljanja novih delavcev, ampak tudi ohranjanja obstoječih. Kljub temu, da je fluktuacija v MLM prisotna pa z zaposlenimi, ki odhajajo, izvajamo izhodne razgovore, in sicer z namenom identifikacije razlogov za njihove odhode. Te informacijo so za nas dragocene in jih nato uporabimo pri ukrepih za izboljšanje delovnega okolja in zadovoljstva zaposlenih. Glede na stanje na trgu dela je namreč vedno lažje ohranjati delavca, kot privabljati nove,« je še zapisal.

»Z nobenim morebitnim kupcem nisem povezan«

Prodajni postopek MLM je sicer v polnem teku, vodi pa ga večinski lastnik DUTB oziroma svetovalec, ki ga je slaba banka angažirala. Drevenšek pravi, da v MLM v zvezi s prodajnim postopkom s svetovalcem sodelujejo pri pripravi predstavitvenih in informacijskih dokumentov za potrebe postopka. Prav tako bodo v skladu s časovnico prodajnega postopka izvedli predstavitev družbe potencialnim kupcem, ki jih bo pripeljal svetovalec.

Družba pa je kljub prodajnemu postopku osredotočena na izpolnjevanje zastavljenih ciljev iz načrta finančnega prestrukturiranja, ki predvidevajo rast prodaje, višanje kakovosti, dvig produktivnosti in nenazadnje izboljšanje rezultatov poslovanja, še dopolnjuje Drevenšek. MLM je tudi sredi investicijskega cikla povečanja in posodobitve kapacitet tlačne livarne in mehanske obdelave, poteka pa tudi selitev obrata mehanske obdelava iz Lenarta v Maribor. Namigovanja, da je njegov vzpon na vrh družbe povezan s prodajnim postopkom oziroma favoriziranjem slabe banke določenega potencialnega kupca, Drevenšek odločno zanika.

»Z nobenim od potencialnih kupcev za MLM nisem povezan. V skladu z dobro poslovno prakso in sporazumom z večinskim lastnikom tudi vsa komunikacija s potencialnimi kupci poteka preko svetovalca za prodajo ali pa ob njegovi prisotnosti, uprava družbe pa nima nobenih pooblastil za dogovarjanje glede postopka prodaje oziroma pogojev nakupa delnic družbe. Uprava družbe je zavezana vse potencialne kupce obravnavati enakopravno in to tudi dosledno izvajamo,« zatrjuje Drevenšek.

Po objavi članka se je Boštjan Drevenšek odzval z novim elektronskim sporočilom in na nas naslovil naslednjo prošnjo:

»Če ste citirali moj e-mail, lahko vidite, da nisem napisal, da sem začuden nad informacijo, da so delavci nezadovoljni s plačami, ampak sem zapisal, da od delavcev nimam informacij, da bi med delavci »vrelo«. Je velika razlika v tem, če so nekateri delavci nezadovoljni s plačo ali pa tem, da med delavci »vre«. Prosim, da o našem podjetju pišete korektno in ustrezno popravite zapisano.«

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
bela partizanka (nepreverjen)

Gotof je

Starejše novice