Po besedah gospodarskega ministra Zdravka Počivalška bo Magna do začetka oktobra dobila gradbeno dovoljenje, pogodbo z Magno pa bodo podpisali ta teden.

Pritožb v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja glede projekta Magna Nucleus ni bilo, tako je odprta pot za izdajo gradbenega dovoljenja, sta ob roku odprtja 50. MOS v Celju poudarila gospodarski minister Zdravko Počivalšek in predsednik vlade Miro Cerar.

»To, da na okoljevarstveno soglasje ni pritožb, je samo eden korak na poti k temu, da ta velik projekt realiziramo,« je dejal Počivalšek.

Kaj je sledi? 

»V tem tednu bomo podpisali pogodbo z Magno oziroma dve pogodbi - eno, po kateri bo država Magni za to investicijo strateškega pomena zagotovila nekaj več kot 18 milijonov evrov, in drugo pogodbo, s katero se pa Magna zavezuje, da bo izpolnila zaveze iz zakona o strateških investicijah. S tem smo odpravili vse ovire, ki predstavljajo pot k temu, da bo lahko ministrstvo za okolje in prostor do začetka oktobra izdalo gradbeno dovoljenje in verjamem, da se bo takoj za tem začela tudi sama izvedba investicije,« je nadaljnje postopke pojasnil gospodarski minister.

Predsednik vlade Miro Cerar pa je med drugim dejal, da bo vlada še naprej »na vse načine podpirala gospodarstvo v celoti« in se zavzel za več sodelovanja in manj metanja polen pod noge: »Nadaljevali bomo internacionalizacijo gospodarstva Slovenije s premišljeno politiko, tako da vabimo v Slovenijo predvsem tiste investitorje, ki prinašajo dobre poslovne modele in zaposlitve za naše ljudi. Še posebej sem vesel, da so včeraj odpadle še zadnje ovire za veliko investicijo Magna, za katero si že od leta 2015, ko je Stranka modernega centra pravzaprav prvič pripeljala to idejo o tem projektu v Slovenijo, prizadevamo tudi v vladi, ki jo vodim.«

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je ob tem izpostavil tudi pet ključnih točk, ki so pripomogli k realiziciji projekta. »Prvi korak k tej veliki investiciji je bil občinski prostorski načrt občine Hoče - Slivnica, kjer smo zadevo prostorsko uredili s 26-imi organizacijami, ki se s to problematiko ukvarjajo. V nadaljevanju smo sprejeli zakon o strateških investicijah - gre za investicijo, ki ima več kot 100 milijonov vrednosti in več kot tisoč zaposlenih,« je našteval Počivalšek in nadaljeval:

»Na tretji stopnici smo našli nadomestna zemljišča za kmete, ki želijo tudi naprej kmetovati, tako da njihova osnovna dejavnost ne bo prizadeta. Na četrto mesto bi dal to, da smo z vsemi temi kmeti, ki bodo kmetovali naprej, in tudi ostalimi lastniki našli sporazumno rešitev tega problema oziroma za nakup zemlje, tako da zakon v nobenem primeru ni bil uporabljen in na dobri poti smo, da isto naredimo tudi za drugo in pa tretjo fazo. In pa zadnja zadeva - pravnomočno veljavno okoljevarstveno soglasje.«

Počivalšek se je poleg tega še osebno zahvalil nekdanjemu mariborskemu županu Alojzu Križmanu, ki je po njegovih besedah odigral ključno vlogo v zaključni fazi pridobivanja investicije.

S spleta

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Prekmurec1900 (nepreverjen)

Pa to bi bademajster moral vedeti, saj je "strokovnjak" za vodo. Res, popoln preobrat!!!

Magna - novi dokumenti, popolni preobrat. Država na polno kršila Zakon o vodah, zato se Magna seli na sodišče.
Bojan Požar, Ljubljana, Hoče, 13.09.2017 07:00Objavljeno: Posli & FinanceKomentarji: 0Ocena: Galerija slik: 2
Čeprav sta predsednik vlade Miro Cerar in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek že včeraj, potem ko je sporno okoljevarstveno soglasje za projekt Magna Steyr v občini Hoče - Slivnica (razvpiti projekt Magna Nukleus) postalo pravnomočno, na hitro izjavila, da zdaj "ni več ovir" za začetek gradnje Magnine lakirnice (to sta izjavila, čeprav Magna še nima gradbenega dovoljenja), pa so dan prišli novi uradni dokumenti, ki nakazujejo popolni preobrat. Pri pregledu zgodovine nastajanja okoljskega soglasja na Agenciji republike Slovenije za okolje (Arso) se je namreč izkazalo, da je država, natančneje, gre za Arso in Direkcijo za vode, oziroma Ministrstvo za okolje in prostor, pri izdaji okoljskega soglasja drastično kršilo Zakon o vodah (vir), natančneje - 69. čen Zakona o vodah. Ta člen zakona Zakona o vodah namreč izrecno prepoveduje kakršno koli gradnjo objektov in naprav, namenjenih proizvodnji, v katero so vključene nevarne snovi in za katero je v skladu s predpisi na področju varstva okolja potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje. Gradnja takšnih objektov, pa tudi objektov ali naprav za odlaganje odpadkov, je na okoljevarstvenem območju absolutno prepovedana (faksimile)!
To je 69. člen Zakona o vodah, ki so ga pri Magni Steyr čudežno spregledali vsi državni organi.
To je 69. člen Zakona o vodah, ki so ga pri Magni Steyr čudežno spregledali vsi državni organi.
Da gre pri projektu Magne Nukleus za nevarne snovi, pač ni nobenega dvoma. To priznava tudi sama Magna Steyr, kot navaja samo Poročilo o vplivih na okolje (PVO), ki ga je po naročilu Magne Steyr napravil zdaj že kompromitirani "ekolog" Jorg Hodalič. Hodalič je svojem poročilu izračunal, da bo Magna Nukleus na leto sproducirala najmanj 928 ton nevarnih odpadkov, ali 3,2 tone nevarnih odpadkov na dan! No, nevarnih snovi bo sicer precej več, ker jih večino porabijo v proizvodnem procesu. Da gre pri projektu Magne Nukleus za nevarne snovi je seveda potrdila tudi Arso, zato je Magna tudi morala pridobiti okoljsko soglasje.
Da se bodo obrati Magne Nukleus gradili na vodovarstvenem območju, in to celo ožjem, pa je uradno potrdila Direkcja za ceste, v tako imenovanem vodnem soglasju (faksimile), ki ga je 7. avgusta izdelala za potrebe okoljskega soglasja in posredovala na Arso.
DRŽAVA ČUDEŽNO SPREGLEDALA ZAKON O VODAH ...
Toda pozor, vsi našteti državni organi so kakor "spregledali" prej citirani 69. člen Zakona o vodah, ki tovrstno gradnjo na vodovarstvenem območju izrecno prepoveduje, in to brez izjem! Kar posledično pomeni, da so vsa dosedanja soglasja za Magno Steyr praktično nična, kar pa bo - seveda - odločalo (upravno) sodišče.
... ZATO SE MAGNA ZDAJ SELI NA SODIŠČE
Na upravno sodišče pa se zdaj seli tudi temeljni akt, potreben za gradnjo projekta Magna Nukleus - to je Očinski prostorski načrt občine Hoče - Slivnica (OPN), ki je - kot vidimo šele zdaj - sprejet v nasprotju z Zakonom o vodah. Na zemljiščih, ki jih ta OPN daje Magni Steyr, je namreč - na podlagi Zakona o vodah - izrecno prepovedano graditi lakirnice in podobne industrijske obrate. Vse to posledično pomeni, da se projekt Magna Nukleus vrača daleč daleč nazaj, šele v prvo fazo.
Drugo vprašanje pa je, kako je mogoče, da so vsi ti državni organi spregledali Zakon o vodah?! In to organi vlade Mira Cerarja, ki je pravico do vode dala celo v ustavo ter ustanovila posebno Direkcijo za vode?! Hm, vladni cinizem prve vrste!
NE SAMO CINIZEM VLADE, ZELO VERJETNO TUDI KORUPCIJA
Toda zelo verjetno gre tej kolektivni kršitvi Zakona o vodah za veliko korupcijo, povezano s projektom Magne Steyr. Zato na spletni Arso tudi ni bilo objavljeno okoljske soglasje in druga dokumentacija, sicer bi se vse te kršitve lahko odkrile že prej. Kar je praktično še en dokaz suma načrtne korupcije. In zato se tudi že pripravljajo kazenske ovadbe zoper odgovorne osebe na Arso, na Direkciji za vode ter na Ministrstvu za okolje in prostor.
Opomba: vsi dokumenti, na katerih temelji ta članek, so dostopni kot informacije javnega značaja.
Razkritje: zaradi evidentne kršitve Zakona o vodah pri sprejetju novega Občinskega prostorskega načrta občine Hoče - Slivnica se v pravne ter upravne postopke okoli Magne Steyr vrača tudi avtor teh vrstic, kot lastnik nepremičnine v občini Hoče - Slivnica. Tako bo skupina lastnikov nepremičnin iz Hoč že v prihodnjih dveh ali treh tednih na upravno sodišče vložila tožbo - za razveljavitev nezakonitega občinskega prostorskega načrta. Hkrati s (pri)tožbo bo vložen tudi predlog začasne odredbe za zadržanje izvajanja - očitno nezakonitega - občinskega prostorskega načrta, ki na rodovitno zemljo v občino Hoče - Slivnica nezakonito "spušča" Magno Steyr.
Vir: http://www.pozareport.si/?Id=posli&View=novica&novicaID=23002

Starejše novice