Slika je simbolična.
Odvzem mladoletne osebe je dogodek, ki otrokom pusti globoke posledice, te jih lahko spremljajo čez celotno življenje. Kakšne občutke ob tem občutijo otroci pojasnjuje psihologinja.

Na centru za socialno delo Maribor so lani obravnavali 49 odvzemov mladoletnih oseb, od tega so bili štirje nujni. Leto prej je bilo odvzetih 48 mladoletnikov, od tega pet nujno. Tudi letos so že obravnavali en odvzem.

Najmlajši otrok, ki so ga morali odvzeti na Centru za socialno delo Maribor, je bil dojenček iz porodnišnice.

Razlogov za odvzem več

Razlogi za odvzem mladoletne osebe so različni. To so najpogostejši:

 • nasilje, 
 • uživanje prepovedanih substanc, 
 • zanemarjanje starševske skrbi, 
 • zdravstvene težave v družini, 
 • vedenjske in čustvene težave, 
 • opustitev starševske skrbi, 
 • vzgojna nemoč, 
 • nasilje v družini, 
 • hudo zanemarjanje, 
 • zlorabe, psihično, fizično, spolno nasilje, 
 • popolna zapustitev otrok.

Odvzem otrok eden najbolj radikalnih ukrepov

Ko center za socialno delo dobi informacije o določenih nepravilnostih, začne postopek za ugotavljanje ogroženosti in v ta namen odpre ukrepe, v katerih spremlja družino in pridobiva podatke.

»Odvzem otroka staršem in posledična namestitev drugam je eden najbolj radikalnih ukrepov države, ki nepovratno zareže v družinska razmerja in praviloma pusti trajne posledice in je namenjen izključno varovanju otrokove koristi,« pojasnjujejo na mariborskem centru za socialno delo.

Pomembno je, da se negativni občutki naslovijo, pravi psihologinja

Otroci za zdravo rast in razvoj potrebujejo stabilnost, ki pa je ogrožena, kadar se razidejo s primarnimi skrbniki. Kakšen odnos je primeren, kadar se otrok sooča z globoko stisko, pojasnjuje psihologija.

»Največja je zagotovo izguba občutka varnosti in to je ključno tudi, da se potem otroku povrne, da se mu vrne ta pozitivni odnos do življenja, do družbe do ljudi,« pojasni Lara Delič, psihologinja.

Otroci v teh primerih čutijo veliko sramu, pogosto tudi krivdo. Zato je pomembno, da se ti občutki naslovijo in jim pojasnimo, da niso oni tisti, ki so odgovorni za nastalo situacijo, ampak odrasli.

»Otroci potrebujejo to predvidljivost, potrebujejo rutino, da se jim čim hitreje nazaj vzpostavi rutina,« dodaja Delič.

Na centru za socialno delo družinam nudijo pomoč, podporo in svetovanje

Odvzem otroka je zadnja skrajnost, ki jo želijo uporabiti, pravijo v centrih za socialno delo. Zato družinam nudijo pomoč in podporo ter svetovanje, takoj ko se težave pojavijo.

»Izvajamo storitev pomoč družini za dom in storitev osebna pomoč in pa seveda svetovalno delo z otroki, mladostniki in s starši, z namenom, da bi preprečili ta v bistvu najbolj drastičen najtežji ukrep posega v družino odvzem otroka,« pravi Valerija Ilešič Toš, pomočnica direktorja Centra za socialno delo Podravje na enoti Ptuj.

S tem želijo preprečiti negativne posledice razhoda s primarnimi skrbniki, ki otrokom pustijo globoke posledice, ki jih lahko spremljajo čez celotno življenje.

Starejše novice