Slika je simbolična.
Na Centru za socialno delo Maribor smo preverili, koliko mladoletnih oseb je bilo odvzetih v zadnjih letih, in kakšni so najpogostejši razlogi za odvzem mladoletnih oseb, ter kakšno je stanje s stiskami družin in posameznikov v Mariboru.

Odvzem otroka je zadnja skrajnost, ki jo želijo uporabiti, pravijo v centrih za socialno delo. Zato družinam nudijo pomoč in podporo ter svetovanje, takoj ko se težave pojavijo.

Center za socialno delo Maribor je lani obravnaval 49 odvzemov mladoletnih oseb, od tega so bili štirje nujni. Leto prej je bilo odvzetih 48 mladoletnikov, od tega pet nujno. Tudi letos so že obravnavali en odvzem.

Najmlajši otrok, ki so ga morali odvzeti na Centru za socialno delo Maribor, je bil dojenček iz porodnišnice.

Razlogov za odvzem več

Razlogi za odvzem mladoletne osebe so različni. To so najpogostejši:

 • nasilje, 
 • uživanje prepovedanih substanc, 
 • zanemarjanje starševske skrbi, 
 • zdravstvene težave v družini, 
 • vedenjske in čustvene težave, 
 • opustitev starševske skrbi, 
 • vzgojna nemoč, 
 • nasilje v družini, 
 • hudo zanemarjanje, 
 • zlorabe, psihično, fizično, spolno nasilje, 
 • popolna zapustitev otrok.

Odvzem otrok eden najbolj radikalnih ukrepov

Ko center za socialno delo dobi informacije o določenih nepravilnostih, začne postopek za ugotavljanje ogroženosti in v ta namen odpre ukrepe, v katerih spremlja družino in pridobiva podatke.

»Odvzem otroka staršem in posledična namestitev drugam je eden najbolj radikalnih ukrepov države, ki nepovratno zareže v družinska razmerja in praviloma pusti trajne posledice in je namenjen izključno varovanju otrokove koristi,« pojasnjujejo na mariborskem centru za socialno delo.

Pri nujnem odvzemu sodeluje več institucij

Nujni odvzem se opravi po predpisanem protokolu in v skladu z zakonodajo. Sodeluje več služb in institucij.

»Ravnamo po načelu najmilejšega ukrepa in glavna naloga centra za socialno delo je, da poskušamo pred odvzemom narediti vse, da do odvzema otroka ne bi prišlo,« še dodajajo.

Če se zazna ogrožanje otroka se, da predlog na sodišče bodisi za nujen odvzem ali reden postopek.

Starši morajo varovati pravice in koristi svojega otroka

Na podlagi družinskega zakonika morajo starši skrbeti za življenje in zdravje svojih otrok, jih varovati, negovati in vzgajati ter nadzorovati, omogočiti jim morajo zdravo rast, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje in delo, dolžni so jih preživljati in po svojih močeh skrbeti za šolanje in strokovno izobrazbo svojih otrok glede na njihove sposobnosti, nagnjenja in želje.

Na podlagi omenjenega zakonika imajo starši tudi pred vsemi drugimi pravico in obveznost varovati pravice in koristi svojega otroka, zato država izvede ukrepe za varstvo pravic in koristi otroka le takrat, ko starši te svoje pravice in obveznosti ne izvajajo ali je ne izvajajo v korist otroka.

Pri izbiri ukrepa za varstvo koristi otroka je treba upoštevati dve omejitvi:

 • izreče naj se ukrep, s katerim bodo starši čim manj omejeni pri izvajanju starševske skrbi, če je z njim mogoče dovolj zavarovati koristi otroka, 
 • predvsem naj se izreče ukrep, s katerim se otrok staršem ne odvzame, če je s tem ukrepom mogoče dovolj zavarovati koristi otroka.

Če je otrok hudo ogrožen, sledi takojšenj odvzem

Če je z verjetnostjo izkazana tako huda ogroženost otroka, da je njegove koristi mogoče zavarovati le s takojšnjim odvzemom otroka staršem, center za socialno delo odvzame otroka in ga namesti k drugi osebi, v krizni center, v rejništvo ali v zavod, še preden sodišče odloči o predlogu za izdajo začasne odredbe.

Center za socialno delo mora v 12 urah po odvzemu otroka predlagati sodišču izdajo začasne odredbe o odvzemu otroka. 

O predlogu za izdajo začasne odredbe mora sodišče odločiti takoj, najkasneje pa v 24 urah,« še pojasnjujejo postopek odvzema.

Sodišče staršem odvzame otroka in ga namesti k drugi osebi, v rejništvo ali v zavod, če je otrok ogrožen in je mogoče le z odvzemom v zadostni meri zavarovati njegove koristi in če okoliščine primera kažejo, da bodo starši po določenem času ponovno lahko prevzeli skrb za njegovo vzgojo in varstvo.

V tem primeru sodišče drugo osebo, rejnika ali zavod tudi imenuje.

Komentarji (2)

Cafurji (ni preverjeno)

Žal je tudi ta veja javnih oslužbencev skorumpirana in nestrokovno izobražena. Plačilo konec meseca je enaka če naredijo kaj al pa ničesar. Delajo v glavnem po najmanjšem odporu- se pravi vedno v prid materam ne glede na druge faktorje-totalno glup sistem ki naredi moške totalne sužnje.

Yust I (ni preverjeno)

Kje si videl, da lahko sistem naredi totalne sužnje moške?
Moški bo težko suženj kadarkoli, razen če sam hoče biti. Moški je po vseh sistemih več vreden , na žalost in seveda nepravično. Če pa naletiš na ženske, ki se izživljajo na račun tvoje stiske , pa je skoraj podobno, kot se ženskam dogaja vsak dan poleg moških.

In reply to by Cafurji (ni preverjeno)

Starejše novice