Foto: Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Lovska inšpekcija Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v spomladanskem obdobju beleži močno povečan pojav sekanja zarasti mejic in zarasti ob vodnih kanalih.

Povečalo se je tudi število kurjenj starega travinja zaradi tako imenovanega 'čiščenja' površin. Gre namreč za kršitev zakona o divjadi in lovstvu, ki se nanašajo na prepoved nekaterih posegov na kmetijskih zemljiščih in ob bregovih voda.

Lovska inšpekcija opozarja

Zakon o divjadi in lovstvu zaradi varstva in zaščite biotopov divjadi in tudi mnogih zaščitenih vrst prepoveduje:

  • sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, grmišč in s suho zarastjo poraslih površin po pašnikih, travnikih in poljih v času gnezdenja ptic in poleganja mladičev med 1. marcem in 1. avgustom ter
     
  • sekanje zarasti ob vodnih bregovih, čiščenje odvodnih kanalov in praznjenje vodnih zajetij med 1. marcem in 1. avgustom.

Kaj pa košnja?

Vzdrževanje površin s košnjo, tudi ob vodnih kanalih, je dovoljeno, če se izvaja vsako leto in je to del dobre kmetijske prakse. Večletne zarasti v navedenem obdobju ni dovoljeno odstranjevati.

Zakon o divjadi in lovstvu določa, da bi si morali lastniki in izvajalci del prizadevati za ohranjanje površin, ki nudijo ustrezno bivalno okolje prostoživečim živalskim vrstam. 

Določa namreč:

  • da si mora v kmetijski krajini lastnik zemljišča oziroma izvajalec del prizadevati za ohranjanje oziroma novo osnovanje skupin drevja in grmovja tako, da pusti najmanj eno desetino površine v prvotni zarasti, ter
     
  • da mora izvajalec del pri urejanju vodotokov ohranjati posamezne odseke stare struge ter rastoče drevje in grmovje na njihovih bregovih oziroma s saditvijo drevesnih in grmovnih vrst zagotoviti nepretrgano zarast vsaj enega od obeh bregov struge.

Lovska inšpekcija nadzor nad tovrstnimi kršitvami izvaja čez celo leto in pri tem sodeluje z lovsko-čuvajsko službo pri upravljavkah lovišč in z naravovarstvenimi nadzorniki, zato javnost v izogib kršitvam poziva k upoštevanju zakonskih določil. 

Komentarji (6)

Mb-11 (ni preverjeno)

Morilci živali bodo inšpektorji. NORO.

Šumar (ni preverjeno)

KRIVOLOVEC bo prišel meni na privat posest???
No potem pa se ne čudite da bo še ta pijanček pogrešan... Domov mi še policija ne more brez naloga!!!
Ne da bi mi neki pijančki bogi hodili...

In reply to by Mb-11 (ni preverjeno)

mislim (ni preverjeno)

glavno, da lahko delajo masakre po gozdovih, vse lepe bukve podirajo, suhe in nevarne pa pustijo ... mafijja!

Leka (ni preverjeno)

Lovske inšpektorje ne moti vožnja v naravnem okolju in pomor živali ? Seveda saj so lovci legitimni morilci živali .

Sarikaz (ni preverjeno)

medtem ,ko kurimo suho travo _podrast naredimo prostor novi lepši travi+tega pobijemo vso površinsko mrčes ,ki jo je vedno več zaradi milih zim,Vedno se je to kurilo in vedno se bo.Tudi stari vejevje bom kuril,če pride inšpektor _,ki jih itak ni mu pa še pred njim eno gumi gor zaflisal in jaz postal lovec ,ker je brez mojega dovoljenja na moji zemlji bil ne bo ,tudi policija nima vstopa na mojo posest brez odredbe sodišča,ki bi se temu smejala.Zato ne bluzite in strašite narode NE.Tisti ki to pišejo,da se celo ne bi smeli greto na drva ,to so tisti lopovski blokarji,ki pa najbolj onasnežujejo tak, da jim še lap smrdi.

Xy1962 (ni preverjeno)

Banda lovska. Se že bojijo,da ne bi imeli dovolj živali za postrelat in obesiti živalske okostnjake na steno v svoji hiši.

Starejše novice